Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

ČjLi
 • Opakování – podstatná jména, slovesa
M
 • Opakování základní fyzikální veličina – hmotnost
 • jednotky hmotnosti, vážení
 • početní operace s jednotkami hmotnosti
Ov
 • Opakování Česká republika
 • Ústava, prezident
 • vláda, ministerstva
 • Parlament, samospráva
VkZ
 • Opakování – základy anatomie lidského těla (kostra, dýchací soustava, krevní oběh)
Rov
 • Domácnost a zahrada – údržba a práce v domácnosti, praktická cvičení
 • Sexuální výchova
Pcv
 • Úklidové práce v domácnosti
Inf
 • Textový editor Word – úprava textu, vkládání obrázků
 • Internet – vyhledávání informací
 
 
Každý individuálně podle svých schopností a možností.