Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

12. 3. 2020  XIII. třída – domácí úkoly:
ČjLi
1. ročník

 • opakování – antonyma, slovesa
 • procvičování psaného projevu – opis písmen
2. ročník
 • opakování – podstatná jména, slovesa, číslovky
 •  komunikační cvičení - popis kamaráda, svého pokoje, rodičů 
Aj
2. ročník

 • opakování – ovoce, zelenina
 
M
1. a 2. ročník

 • Opakování -  hmotnost, jednotky hmotnosti, vážení (procvičování)
 
ČaS
2. ročník

 • Opakování – Ekologie
 
VkZ
1. a 2. ročník

 • Opakování – základy anatomie lidského těla (smysly, kostra)
 
Rov
1. ročník

 • Domácnost a zahrada – údržba a práce v domácnosti, praktická cvičení
 • Zneužívání dětí, krizová centra – opakování
 • Sexuální deviace, sexuální dospívání – opakování
 • Základní nápoje
2. ročník
 • Domácnost a zahrada – údržba a práce v domácnosti, praktická cvičení
 • Zneužívání dětí, krizová centra – opakování
 • Sexuální deviace, sexuální dospívání – opakování
 • Vývojové etapy dítěte - opakování
 
Pcv

 • Péče o domácnost a příprava pokrmů
 • Úprava stolu k různým příležitostem (Velikonoce)
 • Ošetření rostlin v průběhu přezimování
 
Tv

 • Pohybové hry s různým zaměřením
 
Inf
1. ročník

 • Internet – stahování obrázků z internetu , ukládání – opakování
 • Příslušenství k PC
 
2. ročník

 • Textový editor Word – vkládání obrázků do textu
 • internet – email, stahování obrázků z internetu