Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Každému individuálně zaslány pracovní listy mailem (rodičům, kteří mi ho poskytli)
1 ročník
Počítání v číselném oboru do 7. Poznávání a psaní číslic
Čtení probraných písmen, malých i velkých znaků. Slabiky s M, m.
Procvičovat dny v týdnu. Téma naše obec, okolí bydliště.
2.  a 3. ročník
Počítání v číselném oboru do 4. Poznávání a psaní číslic.
Procvičování písmen A E I O L M. Čtení i psaní.
Procvičovat dny v týdnu. Domácí zvířata.
 
4. ročník
Počítání v číselném oboru do 5 (6). Poznávání a psaní číslic. Sčítání s počítadlem.
Čtení probraných písmen, trénování slabik MA ME MI MO. Skládání a čtení vět s vlastním jménem a slovesy JÍ, PIJE, SPÍ, JEDE  a obrázky. (př. JANA   JÍ           )  
Téma: adresa trvalého bydliště, naše obec, důležitá místa v obci – jděte na procházku. Rozdíl strom – keř.
5. ročník
Počítání v číselném oboru do 6.
Čtení písmen velké hůlkové abecedy.
Domácí zvířata a jejich mláďata, užitková zvířata.