Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

X. třída
6. ročník
Čtení – slabiky MA, ME, MI, MO, MU, MÁ, MÉ, MÍ, MÓ, MŮ, MÚ, LA, LE, LI, LO, LU, LÁ, LÉ, LÍ, LÓ, LŮ + skládání slov z těchto slabik, využití PC
-vyhledávání hůlkových písmen v textu, v knihách, v časopisech
- čtení v knížce Karel Čapek – Pejsek a kočička (Jak pejsek s kočičkou dělali dort) + shlédnutí na YouTube
- čtení Morana (viz. příloha – pracovní list)
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
 
Psaní – opakování psaní samohlásek a souhlásek hůlkových písmen (M, L, H, S, Z) a psaní vlastního jména, opis názvů domácích zvířat hůlkovým písmem.
Počty – počítání + a - v oboru 0 – 7, počítání s počítadlem, hra Člověče, nezlob se. Měření předmětů ve svém okolí měřidly a provázkem. Rýsování přímek podle pravítka.
Člověk a jeho svět– vynášení Morany, viz. shlédnutí odkazu
https://www.youtube.com/watch?v=83kDo7e2zeI
 
 
7. ročník
Čtení– otevřené hůlkové slabiky M, L, T, V, a DI, TI, NI, čtení hůlkových písmen v textech, v knihách, časopisech, využití PC
-čtení v knize Karel Čapek – Pejsek a kočička (Jak pejsek s kočičkou dělali dort) + shlédnutí na YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
čtení – Morana (viz. příloha – pracovní list):
 
 
Psaní – opis libovolných hůlkových nápisů z novin, z časopisů, dodržování mezer mezi slovy, procvičování psaní libovolných hůlkových písmen
Počty – počítání v oboru 0 – 15, manipulace s počítadlem, počítání předmětů, porovnávání množství, určování celých hodin v reálných situacích. Rýsování přímek a jednoduchých úseček podle pravítka.
Člověk a společnost  – vynášení Morany, viz. shlédnutí odkazu
https://www.youtube.com/watch?v=83kDo7e2zeI
 
8. ročník
Čtení – čten otevřených slabik s M, L, V, T, S, využití PC, vyhledávání hůlkových písmen v textech, knihách, časopisech
Poslech Karel Čapek O pejskovi a kočičce (Jak pejsek s kočičkou dělali dort) + shlédnutí na YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
čtení – Morana (viz. příloha pracovní list):

M O R A N A
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘEČTI SI ŘÍKANKU A ZAKROUŽKUJ PÍSMENA DLE ZADÁNÍ UČITELE:
ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ,
NEBO NA TĚ VEZMU BIČ.
ZATAHÁM TĚ ZA PAČESY,
ZA TY HORY ZA TY LESY.
OPIŠ SLOVA PODLE VZORU:
ZIMO, ZIMO
 
 
………………………………………………………………………….
VEZMU BIČ
 
 
………………………………………………………………………….
NAMALUJ SVOU MORANU:


Psaní – nácvik psaní Ž, L, psaní jmen a příjmení podle vzoru
Počty– správné psaní dvojciferných čísel, počítání + a – v oboru 0 – 20. Manipulace s mincemi v oboru 0 – 20. Rýsování přímek tužkou podle pravítka, rýsování úseček podle pravítka.
Člověk a společnost  – vynášení Morany, viz. shlédnutí odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=83kDo7e2zeI
10. ročník
Čtení- hůlkové souhlásky a samohlásky, otevřené slabiky po M, L, využití PC. Vyhledávání hůlkových písmen v knihách, textech a časopisech.
Poslech – Karel Čapek – O pejskovi a kočičce (Jak pejsek s kočičkou dělali dort)+ shlédnutí na YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
čtení – Morana (viz. příloha pracovní list):
Psaní– procvičování psaní samohlásek a souhlásek M, L, S, Z, T, V,
Opis jednoduchých nápisů.
Počty– počítání + a - v oboru 0 – 8, procvičování zápisu číslic, rýsování přímek tužkou podle pravítka, obkreslování předmětů.
Člověk a společnost  – vynášení Morany, viz. shlédnutí odkazu
https://www.youtube.com/watch?v=83kDo7e2zeI