Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

RV  3., 6., 7. ročník společně- opakujeme grafomotorické prvky 
 VODOROVNÁ ČÁRA  ( autíčko se unavilo, do garáže  zamířilo)
 SVISLÁ ČÁRA  ( prší, prší jen se leje)
Děti prvky píší se slovním doprovodem dané básničky.
 
SV  3.,6.,7. ročník společně – znaky Jara. Zvířata na farmě i v přírodě. Mláďata. Možno používat dětské obrázkové knížky. 6. a 7. ročník přidat zvuky zvířat PES KOČKA KOZA KŮŇ (youtube).
Kdo může, vytiskne si pracovní list, čarou spojí stejné x stejné a zvířata vybarví.