Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

9. ročník
M – procenta probereme po návratu do školy
        Počítat příklady učebnice strana 43, 44
Aj – opakovat slovní zásobu ze sešitu – město, jídlo
P  – učebnice strana 31, výpisky přiloženy
Z  – opakovat státy Asie zápisy v sešitě
Ch – ropa a zemní plyn, výpis přiložen
F  – zdroje světla – učebnice strana 62
ČJ – učebnice str. 39 - přídavná jména tvrdá, přídavná jména měkká, opakovat podstatná jména, určovat u nich rod, číslo, pád a vzor
D – učebnice strana 42 – Období stalinismu
 
 
 
 
8. ročník ZŠS
Počty – opakovat sčítání a odčítání do 100, číselná řada, rozklad čísel, násobky čísla 2
Psaní – opakovat veškerá písmena – psací i tiskací, velká i malá
Čtení – číst krátké články