Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

8. roč.
Čj – přídavná jména (42-cv.34, 35)
M – písemné odčítání (13-cv. 15)
Aj – ovoce a zelenina
Z – státy střední Evropy
D – reformy Marie Terezie a Josefa II.
PŘ – příprava na písemné opakování (vylučovací soustava, kůže)
 
6. roč.
Čj – vyjmenovaná slova po v (23-cv.4, 24-cv.7)
M -  písemné sčítání a odčítání do 10 000 (58-cv.10), násobilka 6,7,8,9
         M. Mráček – násobilka 2,3,4
Aj – ovoce a zelenina
Z – přírodní podmínky ČR
D – Řecko
PŘ – příprava na písemné opakování (les, jeho význam)
 
4. roč.
Čj – čtení dy, di, čtení ze slabikáře, opis psacího textu
M – násobilka 2, 3, 4
Aj – ovoce a zelenina
Př – lidské tělo, hygiena, životospráva, péče o zdraví
Vl – mapa, barvy na mapě, mapové značky, světové strany
 
2. roč.
Čj – č – slabiky, slova, slovní spojení ve slabikáři,    opis, přepis hlásky, slabik, slov podle učebnice
M – sčítání, odčítání do 5
Prv – jaro, domácí zvířata a jejich mláďata, hry dětí
 
1.roč.
Čj – čtení ma, me, mi, mo, mu ,la, le, li, lo, lu,     psaní psacího l, m
M – sčítání a odčítání do 4
Prv – jaro, domácí zvířata a jejich mláďata, hry dětí