Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Český jazyk, 7. roč.
  1. Procvičování:Vzory rody středního (různá cvičení v uč. str. 35 – 38)
  2. Opakovánípádových otázek, určování pádů (str. 30 – 33)
  3. Opakovánívyjmenovaných slov B-Z (uč. str. 13 – 17)
  4. Naučitse vzory rodu ženského uč. str. 39 – 43
  5. umět vyjmenovat a určit vzor (str. 40 cv. 4 aj.)
 
Čtení
Horymírův skok str. 46- 48 + cokoli číst jiného i mimo čítanku
 
Anglický jazyk
Téma hračky, hobby, ovoce, zelenina
 
Matematika, 7. roč.

  1. Opakovánípísemného sčítání, odčítání
  2. Procvičovánípísemného násobení jednociferným číslem (uč. str. 30 – 32) jak v řádku, tak pod sebe
  3. Procvičovánípísemného násobení dvojciferným číslem (uč. str. 33 – 35)
 
Dějepis, 7. roč.
Opakovat a číst v učebnici kapitoly od str. 34 – 41, umět zodpovědět otázky v každé kapitole
 
Zeměpis, 7. roč.
Opakovat kraje ČR, číst v učebnici str. 36 – 41
 
Přírodopis, 7. roč.
Číst Obojživelníci v učebnici str. 37 – 40