Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Prosíme rodiče, aby dohlédli na pravidelnou, svědomitou práci svých dětí.
V ideálním případě by žáci měli pracovat svědomitě a systematicky každý den a uchovat si pravidelný pracovní návyk.
 
Český jazyk
Vyjmenovaná slova  po v – procvičování z učebnice – str. 22-25
Využívat dle možností webové stránky Školákov – Český jazyk – 3. ročník – vyjmenovaná slova.
Čtení                   
str. 16 – Protiklady
str. 61 – Pohádka ze scénáře 
Čtení z knížky, časopisů, které máte doma    
 
Matematika

  • Procvičování násobilky (násobky zpaměti)
  • Zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce (M. str, 28, cv. 1, 3, 5)
  • Převody jednotek délky a hmotnosti (Prvouka str. 44, 45)
  • Konstrukce trojúhelníku (různostranný, rovnoramenný, rovnostranný), rýsování úseček, přímek různých délek (M. str. 73, 84)
Nejvíce děti bude bavit a motivovat k tomuto procvičování stránka www.skolakov.eu – matematika 3. a 4. třída.
Přírodopis
Probíráme téma les

  • Opakování učebnice Prvouka str. 29. – 37.
 
Fyzika

  • Poslední hodiny jsme probírali jednoduché stroje, děti vše potřebné mají v sešitech, prosím o opakování: páka, kladka, šroub, nakloněné rovina
 
Dějepis
Opakujeme téma Starověký Egypt

  • V učebnici pročíst stránky 7-14 (po vládu faraonů)
 
Občanská výchova

  • Opakovat EU ze sešitu
  • Region Rychnovsko, procvičovat památky (hrady, zámky) a známe osobnosti

ANGLIČTINA
Opakujte si probrané učivo podle sešitu (slovíčka, to have, to be….)
Odkaz na hry:
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/
http://zshavl.cz/aj/2_ronk/2_obecne.html