Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

4. ročník

ČJ – procvičování samohlásek (učebnice str. 48 – 56)
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/samohlasky
 
Čtení      - čítanka strana 33 – Slepička je chytrák
                – čítanka strana 49 –  O hasicím přístroji
 
M    - násobení a dělení 2, 3, 4

  • pamětné sčítání a odčítání do 100 (45+3, 86+9,21+31,89-4, 51-8)
  • sčítání desítek učebnice strana 30, 36, 37
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3
 
AJ - moje tělo, ovoce a zelenina
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1
 
Vlastivěda – mapa, světové strany, voda v krajině
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/krajina-v-okoli-domova
 
Přírodověda – rostliny, keře, stromy, jaro
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny
 
 
5. ročník

ČJ -  procvičování vyjmenovaných slov po B, L (učebnice strana 53, 57, 58)
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/cviceni6A.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/chytaky/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
 
Čtení – čítanka strana 41 Jeden míč a druhý míč – učit zpaměti

  • čítanka strana 40 Nejlepší gramofon  
 
Matematika – písemné sčítání a odčítání do 1000 (učebnice strana 38, 40, 41)
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000

  • zaokrouhlování čísel na stovky a desítky
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/na-dvorku/1/kviz.html
 
AJ - moje tělo, ovoce a zelenina
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1
 
Vlastivěda – sousední státy, houby, skupenství látek
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/nase-vlast-ceska-republika
 
Přírodověda – rostliny, houby, skupenství látek
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/houby