Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

1. ročník

Čtení:
Každý den čtěte vždy jednu stranu z obou knih:
Opakujte čtení z knihy I….strany 63 – 70
Opakujte čtení z knihy II….strany 59 – 64
Papír …řádek 1 – 5 …každý den 1 řádek
 
Psaní:
Opakujte psaní písmen a slabik: a, e, i, o, u, m, l, t, v,  dále přepisujte slabiky z papíru…..pouze řádky 1 – 4.
 
 
Matematika:
Na prstech opakujte číselnou řadu od 1 do 5   a    zpět od 5 do 1. Číselnou řadu ukazujte na prstech levé ruky od palce, dále určujte počty různých hraček, kostky do 5.
 Sčítejte a odčítejte na prstíkách do 4. Příklad:
1 + 3 =      3 + 1 =      4 – 2 =
Pište číslice od 1 do 5.
 
Prvouka:
Opakujte dny v týdnu…řadu od pondělí do neděle, názvy jarních květin…bledule, sněženka, kočičky, sedmikráska,…
 
2. ročník

Čtení:
Opakujte čtení stran: 63  - 71, dále čtěte strany 118 – 126. každý den 1 stranu.
 
Psaní:
Pište na papír slova , která jsou vytištěná vždy na konci každé strany.
 
Matematika:
Na prstech počítejte číselnou řadu od 0  do 9   a zpět od 9 do 0.
Sčítejte a odčítejte příklady od 0 do 9…..typu:
0 + 5     1 + 6     3 + 6      9 + 0     5 + 4     2 + 6     4 + 1     7 + 2      5 + 3     …..
9 – 6      9 – 9      8 – 0      7 – 6      6 – 2      8 – 3      9 – 8      8 – 5      7 – 4……
Pište číslice od 0 do 9.
 
Prvouka:
Opakujte dny v týdnu, roční období, měsíce
Názvy jarních květin (bledule, sněženka,….), názvy  stěhovavých ptáků (čáp, špaček, vlaštovka).

3. ročník

Čtení:
Opakujte čtení stran 58, 60,  63. 67, 68, 69,    a  sloupečky slov ze stran 115 – 116  a  117/63,67.
 
Psaní:
Přepisujte postupně všechna slova ze žlutých rámečků na výše uvedených stranách.
 
Matematika:
Opakujte číselnou řadu od 0 do 20 a zpět.
Sčítejte a odčítejte v první desítce a druhé desítce – příklady typu:
3+8        5+5        6+4        0+10                     11+3     15+4     14+3     14+6
10-5      8-6         9-3         2-2                        15-3      14-2      20-8      13-3
 
Dále sčítejte a odčítejte přes desítku…pozor pouze od 7, 8, 9  + 4, 5, 6 ….   do 20  a odčítejte přes deset od 11, 12, 13   -   4, 5, 6,…..
 
Prvouka:
Opakujte názvy dnů v týdnu, měsíců, ročních období, názvy stěhovavých ptáků (čáp, vlaštovka, špaček, kukačka), názvy jarních květin.


ANGLIČTINA
Opakujte si probrané učivo podle sešitu (slovíčka)
Odkaz na možné hry (vyberte dle náročnosti - jen co zvládnou sami):
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/
http://zshavl.cz/aj/2_ronk/2_obecne.html