Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

XIV. třída – domácí úkoly:  8. 6. –  12. 6.

ČjLi
opakování učiva dle potřeby– pouze ústně z předešlých pracovních listů
čtení krátkých pohádek, povídek, příběhů, veršů
 
VkZ
krizové situace, evakuace osob,
 
Rov
úklidové práce v domácnosti-utírání prachu, zametání podlahy, vytírání podlahy, vysávání sedačky a koberců, mytí nádobí
 
 
Pcv
V rámci praktických cvičení hovoříme často o bezpečnosti práce. Vzpomeňte si, jaké předměty mohou být pro nás nebezpečné a proč. Pokuste se vyplnit pracovní list v příloze.
 
 
Inf
Upevňování  získaných znalostí během celého školního roku
Internet – vyhledávání informací
Výukové programy a hry
 
 Využití https://skolakov.euhttps:/ /www.skolasnadhledem.cz,  a zábavně-vzdělávací program UčíTelka
Každý individuálně podle svých schopností a možností.Hlavně buďte zdraví, choďte na sluníčko a pomáhejte rodičům!