Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

XI. třída  -  8.6. – 12.6.

1. ročník

Čtení – stále procvičujte slabiky, snažte se o rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. Slabikář (okopírovaný) po str. 46, slabikář učebnice – po str. Malá panenka má malé šatičky. Prohlížení knížek a leporel, čtení pohádek, Česká televize – čtení do ouška, čítanka…můžete zkoušet psaní písmen na počítači, procvičujte na tabletu na doporučených aplikacích.
Psaní – uvolňování ruky, psaní jednoduchých písmen – I, L, E, O, A. Psaní P v šabloně. Nácvik podpisu.
Počty – prezentace Nakupujeme v obchodě, hrajte si s mincemi 1, 2, 5. Práce s číselnou osou. Sčítání s názorem.
Téma: Péče o životní prostředí, třídění odpadu. www.tonda-obal.cz

2. ročník

Čtení – globální čtení sloves JÍ, PIJE – spojování slov s vhodným obrázkem, skládání a čtení jednoduchých vět, skládání slov z písmen (pracovní list). Opakování probraných písmen – diktát, řazení kartiček zleva doprava, hledání písmene mezi ostatními, pexeso apod.
Psaní – uvolňování ruky, grafomotorické listy
Počty – numerace v číselném oboru do 4, poznávání číslic, řazení číslic za sebou, porovnávání množin prvků – pojem VÍC, MÉNĚ.
Téma: Péče o životní prostředí, třídění odpadu. www.tonda-obal.cz


3. ročník
Osobní konzultace – práce se zaslanými pomůckami.

4. ročník
Všichni žáci prezenční výuka.

5. ročník

Čtení – trénování probraných písmen – práce s tabulkou a kartičkami, skládání jména, vyhledávání jména.  Sloveso MÁ.
Psaní – grafomotorický list
Počty – numerace v číselném oboru do 7. Poznávání číslic, vyhledávání, řazení. Práce se zaslanou číselnou osou dle přiloženého pokynu. Jednoduché slovní úlohy na porovnávání množin prvků – pracovní list. Tvoření množin prvků o daném počtu.
Téma: Péče o životní prostředí, třídění odpadu. www.tonda-obal.cz