Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

M    
Vypočítat do sešitu:
Sbírka strana 56/ cvičení 3 – zapsat správně pod sebe (čárku pod čárku)

Chemie

Zápis do sešitu:

Zdraví

Léky a léčiva jsou látky, které se používají k předcházení a léčení chorob. Zmírňují bolest, snižují tělesnou teplotu, znecitlivují, tlumí činnost nervové soustavy.
Léky mají časově omezenou dobu použitelnosti!
 
Přírodopis Zápis do sešitu:

LuskovinyHrách setý

- malé množství je určeno k potravinářským účelům – přímý konzum, polévky, hrachová kaše, zmrazování, nakládání do nálevu

Čočka

- pěstuje se jen v sušších oblastech, kde málo prší v době, kdy čočka kvete a dozrává Fazol
Fazol obecný – pěstuje se pro zralá semena
Fazol zahradní – pěstuje se pro zelené lusky

Bob obecný

  • pěstuje se ke krmným účelům
  • bobový šrot ve směsi se šroty obilnin je vhodným krmivem pro prasata
 

Zeměpis

Zápis do sešitu:
Polární oblasti

  • oblasti pólů jsou nejchladnějšími místy na Zemi

Arktida

Leží severně od severního polárního kruhu. Zahrnuje části Asie, Severní Ameriky a Evropy, včetně Grónska.
V oceánu žijí tresky, platýsi, lososi. Savci – velryby, tuleni, mroži, lední medvědi.
Tundry – mechy a stromy. Sobi, polární zajíci, lišky a vlci.
Obyvatelé – Inuité (Eskymáci), Laponci, Něnci, Jakuti. Většina kočuje, rybaří a chová soby.
 

Ov

Zápis do sešitu:
Osobnost člověka se projevuje ve vztazích

  • k druhým lidem
  • k práci a povinnostem - k sobě samému.
Poznáme-li dobře sami sebe, jsme na počátku cesty zdokonalování svých osobních rysů.
 
Český jazyk mluvnice 
Napiš do sešitu

VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ

VĚTA je uspořádaný celek, který se skládá ze slov.
Jednoduchou větu tvoří PODMĚT A PŘÍSUDEK.
Opiš do sešitu ze strany 57 cvičení 1. Podtrhni základní skladební dvojici (podmět a přísudek).
Vypracuj do sešitu cvičení 2. a) ze strany 57  - Doplň koncovky příčestí minulého.
 
Čtení
Z čítanky máme vše přečteno. Vezměte si nějakou knížku nebo časopis a hlavně čtěte!!!!
 

Dějepis

Přečti si v učebnici dějepisu  - Nové společenské poměry v Evropě strana 58 a 59
Napiš do sešitu dějepisu

Nové společenské poměry v Evropě 

Bývalé socialistické státy se postupně stávaly demokratickými.

1989 - Československo  (Sametová revoluce)
1990 – rozpad Sovětského svazu (SSSR)
1991 – Maďarsko – nové politické strany
Německo – spojení NDR a SRN
1993 – rozdělení Československa na ČR a SR