Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

      2. ročník
     Čtení – hláska a písmeno g, G – celé ve slabikáři
     Psaní – psací malé g, slabiky ga, ge, gi, go, gu, gou, dále slova podle modré písanky
     Matematika – řada 0 – 6, 6 – 0, porovnávání čísel 0 – 6
                          učebnice str. 9
     Prvouka – léto – letní měsíce, počasí v létě, změny v přírodě, prázdniny, zábava dětí
 
     4. ročník
     Český jazyk – čtení – hláska ž, Ž – dvě strany ve slabikáři
                           český jazyk učebnice strana 22, cvičení 5 – napiš věty a doplň znaménka
                           za větami
                           písanka – napiš další dvě strany
     Matematika – učebnice strana 43, cvičení 1      54       sčítáme nejprve jednotky 6+4=10
                                                                               6       0 napíšeme pod jednotky
                                                                             60       1 desítku přičteme k desítkám
                                                                                        1+5=6
                           Opakuj násobilku 2, 3, 4 – učebnice strana 61, cvičení 1.
     Vlastivěda – učebnice strana 41 – Pověsti a pohádky
                         zápis do sešitu       Pověsti a pohádky
                                                      O řadě míst v naší zemi se vyprávějí pověsti
                                                      ( O praotci Čechovi). Z části jsou pravdivé.
                                                      Lidé si vyprávějí také pohádky. Ty jsou vymyšlené.
                                                      (Zlatovláska, Čert a Káča, Vodník).
                                                      Nakresli podle učebnice obrázek vodníka.
     Přírodověda – učebnice strana 58 – 59 Léto
                            zápis do sešitu     Léto
                                                       Letní měsíce – červen (vysvědčení), červenec, srpen
                                                       (prázdniny).
                                                       Krátké noci, dlouhé dny, horké dny, bouřky.
                                                       Dozrává ovoce, kvetou květiny.
                                                       Senoseč – sušení posekané trávy (seno).
                                                       Žně – sklizeň obilí.
                                                       Koupání, opalování – pozor na spálení kůže a úpal.
     Anglický  jazyk
Napiš si nová slovíčka a nakresli  postavu člověka.
Zkus pojmenovat jednotlivé části postavy anglicky.
 
My body (maj bady) moje tělo
arm  (árm)   paže
back (bek) záda
finger (fingr) prst na ruce
food (fůt) noha
hand (hend) ruka
knee (ný) koleno
leg (leg) noha
stomach (stamek) břicho
shoulder (šouldr) – rameno
 
procvič si slovíčka na:
https://www.learningchocolate.com/content/body-parts-11
 
  8. ročník
 Český jazyk – vyjmenovaná slova – učebnice strana 18, cvičení 11
                         -učebnice strana 47, cvičení 3 – doplň a napiš, POZOR – koncovka
                          přísudku se musí shodovat s koncovkou podmětu.
                          Vzor       Letci aparašutisté předváděli na přehlídce odvážná akrobatická
                                        čísla.
     Čtení – čítanka strana 54 – 56 Jak stařeček měnil, až vyměnil
     Matematika – učebnice strana 21, cvičení 1 – 3 sloupečky
                                                                          990 : 30 = 33
                                                                            90
                                                                              0
     Dějepis – učebnice strana 52 – 53  přečti si
                    zápis do sešitu – příloha dějepis 8. roč.
     Zeměpis –Ukrajina, Rusko – zápis do sešitu – příloha zeměpis 8. ročník
                                                                             Nakresli státní vlajky obou zemí.
     Přírodopis – zápis do sešitu    Soustava žláz s vnitřním vyměšováním
                                                   Žlázy  vylučují chemické látky, které také řídí
                                                   organismus – hormony.
                                                   Patří sem : podvěsek mozkový
                                                                    štítná žláza
                                                                    příštítná tělíska
                                                                    slinivka břišní
                                                                    nadledvinky
                                                                   vaječníky
                                                                   varlata
                                                                   účinky hormonů – příloha přírodopis 8.roč.
     Anglický jazyk
Stále si procvičuj slovní zásobu BODY
https://www.learningchocolate.com/content/body-parts-11
 
My face (maj fejs) Můj obličej
This is Jane (zis is Džejn) To je Jana.
His eyes are blue. (his ajs ár blů) Jeho oči jsou modré.
He has got … (hý hes got) On má….
 
Zkus přeložit tento text a nakreslit obrázek obličeje podle anglického popisu.
This is Jack.
He has got short brown hair,
a small nose,
a big mouth and big ears.
His eyes are green.
He is happy.
 
Přelož z češtiny so angličtiny.
Moje oči jsou zelené.
Moje vlasy jsou hnědé.
Můj nos je malý.
Jsem šťastná.
 
 Fyzika
Zápis do sešitu:
Co může způsobit velký proud
Když má spotřebič malý odpor, protéká jím velký proud. Takový spotřebič má velký příkon.
Když spotřebičem protéká velký proud, musí k němu vést tlusté dráty. Kdyby k němu vedly tenké dráty, zahřívaly by se.
Největší proud protéká tepelnými spotřebiči. Proto k nim musí vést tlusté dráty.
Vedením nesmí procházet příliš velký proud. Když vedení není dost tlusté, nesmí se k němu připojovat spotřebič s velkým příkonem ani hodně spotřebičů s malým příkonem.