Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Český jazyk 8., 9. ročník 8.-12.6.
Zdravím ty z vás, kteří jste se rozhodli nadále vzdělávat na dálku. Věřím, že se společně všichni uvidíme alespoň na konci školního roku při vracení učebnic a při předávání vysvědčení.
Tento týden se budeme věnovat opakování a procvičování několikanásobného podmětu. Čeká vás také sloh do kontrolní práce na téma: Moje plány na prázdniny.
Učivo - příčestí minulé ve shodě s několikanásobným podmětem-  si procvičujte také na následujících webových stránkách:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
Počínaje červnem si budete chodit do školy pro úkoly každou středu a tak nezapomeňte všechny úkoly průběžně plnit, abyste je vypracované mohli také každou následující středu odevzdat. Moc na vás  myslí                                                                                                                                                          Eva Kučerová

Český jazyk – mluvnice: kontrolní práci má každý ročník svoji, jinak jsou úkoly společné

  1. PL Shoda přísudku s podmětem, s několikanásobným podmětem – toto učivo jsem těm, kteří si minule přišli do školy pro úkoly, vysvětlovala, snad jste ho už pochopili
  2. PL – kontrolní práce 8. roč.
  3. PL – kontrolní práce 9. roč.
Literární výchova
Tento týden vám dávám prostor na četbu z knížek případně časopisů dle vlastního výběru, případně k dočtení článků z čítanky, které jste nestihli dočíst. Čítanku bychom měli mít už celou přečtenou. Nezapomeňte přinést literární sešit, abych se podívala na vaše zápisy k jednotlivým článkům.


Fyzika 8. ročník
Krásný den, tentokrát se ozývám s jednoduchým úkolem, je na čase vytáhnout opakování, které jsem vám připravila a pokusit se doplnit odpovědi na otázky. Co budete vědět bez nápovědy (sešitu, knihy, rodičů) mi napište perem, vše ostatní tužkou. Děkuji za spolupráci a přeji hodně štěstí při vyplňování ;)
Při nejbližší možné příležitosti mi vypracované vraťte, prosím, zpět do školy. Děkuji
Kateřina Brandejsová


Fyzika 9. ročník
Krásný den, tentokrát se ozývám s jednoduchým úkolem, je na čase vytáhnout opakování, které jsem vám připravila a pokusit se doplnit odpovědi na otázky. Co budete vědět bez nápovědy (sešitu, knihy, rodičů) mi napište perem, vše ostatní tužkou. Děkuji za spolupráci a přeji hodně štěstí při vyplňování ;)
Při nejbližší možné příležitosti mi vypracované vraťte, prosím, zpět do školy. Děkuji
Kateřina Brandejsová
 

ÚKOLY 8.- 12. 6.
S některými z Vás se uvidím ve škole, už se na Vás těším. Pro ostatní platí návštěva každou středu, pokud se nedomluvíme jinak. (Pavel už je domluvený!!!) Minulý týden jsem Vám poslala kontrolní práce, tak na nich zapracujte, ať víte, co jde a co ne. Nové práce zadám jen trochu, ať stíháte. Pokud budete cokoli potřebovat, jsem Vám ve škole k dispozici.
p. uč. Eva


ANGLIČTINA 8 + 9
Dopište KP, procvičujte slovíčka a časování sloves TO BE (být) a TO HAVE (mít).


MATEMATIKA 8 + 9
Dopište KP, můžete procvičovat na internetu (vyberte si, co potřebujete procvičit:
https://skolakov.eu/matematika-4-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php


ZEMĚPIS 8 + 9
Dodělejte KP a pokud budete mít čas, tak v přílohách najdete PL na procvičení světadílů. Z PL 1 světadíly vystřihněte podle přerušovaných čar a do PL 2 je nalepte. Pojmenujte je!!! Jeden světadíl chybí, dopište který. Osmákům pomůže velká učebnice na str. 4, deváťákům na str. 10 – mapa světa.


DĚJEPIS 8 + 9
Dodělejte KP a pokud nebudete mít co dělat, můžete si stáhnout film Dobrý voják Švejk (určitě to není povinné). Je to o 1. světové válce. Viděla jsem to na Ulož to, ale jen 2. díl: https://uloz.to/hledej?q=poslu%C5%A1n%C4%9B+hl%C3%A1s%C3%ADm


PŘÍRODOPIS 8
Dodělejte KP a pokud budete chtít podívejte se do úkolů IV. třídy z 25.- 29. 5. P. uč. Keslerová natočila na mobil zvířata, která žijí u ní na zahradě. Je to docela zajímavé. Třeba ve svém okolí také objevíte podobný „poklad“.
 

PŘÍRODOPIS 9
Dodělejte KP a pokud budete chtít podívejte se do úkolů IV. třídy z 25.- 29. 5. P. uč. Keslerová natočila na mobil zvířata, která žijí u ní na zahradě. Je to docela zajímavé. Třeba ve svém okolí také objevíte podobný „poklad“.
ODPADY

  • uč. Země, naše planeta str. 77 - 78
  • PL v přílohách
  • do sešitu:
ODPADY
recyklace – odpad se znovu použije
ředění – např. odpaní vody
kompostování – rostlinný odpad (ne maso)
spalování, skládky– pevný komunální odpad (škodlivé látky)
jedovaté a radioaktivní obaly– uzavřené nádoby v podzemí
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8+9
V občance jsme měli naplánováno několik exkurzí. Ty nyní nelze uskutečnit, ale osmáci o ně určitě nepřijdou – půjdou příští rok s budoucími osmáky. Deváťáci leccos absolvovali loni – poliklinika, důležitá místa RK, soud, městský úřad…
Nedávno jsme se zmínili o pomáhajících organizacích v RK, nyní je na Vás, abyste se stali pomocníky. Domluvte se s rodiči, co je třeba doma udělat, chytněte kbelík, hadr, vysavač, houbičku, sekeru… a pusťte se do toho.
 

CHEMIE 9
- do sešitu:

Recyklace odpadu

  1. snažíme se, aby odpad nevznikl
  2. znovu ho využijeme (recyklace)
  3. třídění odpadu