Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

XV. třída – domácí úkoly: 6. 4. – 10. 4.
 
ČjLi

 • Číslovky
 
Aj

 • Tělo
 
ČaS

 • Ekosystémy
 
Ov

 • Evropská unie
 
VkZ

 • Látky, které nám ubližují
Rov
 • Péče o dítě
 
Pcv

 • úklidové práce v domácnosti (zaměřeno na dezinfekci prostředí)
 • hygienické návyky (správné mytí rukou)
 • práce na zahradě (když počasí dovolí)
 
Matematika:

 1. a 2. ročník - objem, jednotky objemu.
 
Tělesná výchova:

 1. a 2. ročník - protahovací cvičení, relaxační cvičení s hudbou
 
Výtvarná výchova:

 1. a 2. ročník - výroba velikonočních přání. 
 
Ruční práce:
1. a 2. ročník - výroba velikonočních dekorací a výzdoby.