Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

ÚKOLY 6.4.-10.4.2020
Společné pro 3., 6., 7, ročník ZŠS
RV-  opakování procvičování grafomotorických prvků  -volné čmárání (myšičko myš, pojď ke mně blíž),  svislá čára (prší prší, jen se leje), vodorovná čára (autíčko se unavilo do garáže zamířilo), klubíčko (vařila myšička kašičku na zeleným rendlíčku). Přidat nově kroužení oběma směry(koulelo se koulelo, červené jablíčko).
Procvičování  komunikačních symbolů – režim dne znázorněn v obrázcích, fotografiích, nebo v piktogramech (piktogramy- Maruška, ostatní spíše fotografie)
Hlasy zvířat - https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y
Navazujeme tématem  - Když se narodíme, mláďátka. Prosím, kdo může opakovaně zhlédne jednoduchou prezentaci. Je krátká a s dětskými písničkami, které mají žáci velmi rádi. Poté pracujte s přiloženou omalovánkou (buď vybarvit pastelkami, prstovými barvami, nebo polepit kousky natrhaného papíru).
 
SV
Opakování - nácvik sluchového soustředění na zvuky – poznávání hlasů zvířat a jejich nápodoba. 
Hlasy zvířat - https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y
Reakce na vyslovení, zavolání vlastního jména. Poslech zvukových hraček (Terezka).
Orofaciální stimulace, dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže prstů a dlaně, automasáž.
 
PV
Montáž a demontáž jednoduchých stavebnic. Navlékání korálů, trhání papíru, novin, igelitu….. Práce s dřevěnými vkládačkami a kostkami (Matyáš, Maruška).