Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

ÚKOLY 6. – 8. 4.

Děkuji Vám i Vašim rodičům za pilnou práci. Pokud budete mít s čímkoli problém, neváhejte mě prozvonit (o půlnoci prosím ne 😊).
Zkuste vymyslet nějaký způsob, jak bych Vám mohla Vaši práci kontrolovat (např. vyfotit a poslat na mail, videohovor přes Skype, SMS...???). Ozvu se (nejspíš v pondělí / úterý), a vy mně řeknete, jak Vám to jde a co si potřebujete vyzvednout ve škole - např. vytištěné PL. Budu ve škole ve středu 8:00 - 10:00 hod. Také bych byla ráda, abyste mně poskytli své telefonní číslo (pokud máte telefon), abych Vám nemusela volat přes rodiče.

Ve čtvrtek máte velikonoční prázdniny, v pátek a následující pondělí jsou státní svátky. Užijte si Velikonoce! Když už nemůžete na koledu, oslavte je aspoň doma.


ANGLIČTINA 8. + 9. roč.

Pouze pro odvážné:

to have: https://testi.cz/testy/anglictina/anglictina-sloveso-have-got/

to be: https://englishuniversity.cz/?S=1&E=1&L=1

             

Do sešitu zkuste přeložit tyto věty:

            DO ANGLIČTINY:

            Kolik je ti let?

            Jak se máš?

            Já mám dlouhé vlasy.

            On má velký nos.

            Moje tričko je modré.

            Tvoje sukně je žlutá.

             

            DO ČEŠTINY (PÍŠU I JAK SE ČTE):

            Who are you? (hů ár jů)

            What is your name? (vot is jór nejm)

            How many fingers have you got? (hau meny fingr hev jů got)

            You have got short hair. (jů hev got šórt hér)

            I have got green skirt. (aj hev got grýn skrt)

            My dress is pink. (maj dres is pink)

             

Příští týden vám napíšu, jak měly být správně, ať si je můžete opravit.

 

Trénujte čtení a překlad v příloze. + Do sešitu zapište tyto fráze a pěkně se je naučte:

MY ADDRESS (MAJ ADRES) = MOJE ADRESA

Where are you from? (VÉR ÁR JŮ FROM)                                 Odkud jsi?

Where do you live? (VÉR DU JŮ LIV)                                          Kde žiješ, bydlíš?

What is your address? (VOT IS JÓR ADRES)                              Jaká je tvá adresa?

What is your phone number? (VOT IS JÓR FOUN NAMBR)     Jaké je tvé telefonní číslo?


ČJ – 6.-10. 4.  
 
Myslím na vás i na vaše rodiče, moc děkuji, že to takhle na dálku zvládáte, vím, že to není jednoduché. Pokud můžete vyfotit vaši práci, případně natočit krátké video, jak píšete, čtete a plníte zadané úkoly a poslali byste nám to, moc by nás to potěšilo  Usmívající se smajlík bez výplně .
A ještě jedna prosba – až si půjdete pro nové pracovní listy, přineste s sebou ty vypracované. Děkuji.
Srdečně vás všechny zdraví a klidné Velikonoce přeje                                                 
                                                                                                   Eva Kučerová
 
Nemůžeme se spolu setkávat, ale možná by nás mohly alespoň na chvíli nahradit paní učitelky v pořadu České televize  UčíTelka (český jazyk je vždy v pondělí a ve čtvrtek, vysílání začíná v 9.00 hod., pro vás je vhodné učivo pro 3.-5. ročník). Příští týden se budou procvičovat vyjmenovaná slova po z, bě,pě,vě…, vlastní jména…)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
Opět vás vyzveme, abyste si přišli ke škole pro úkoly a nové pracovní listy. Bylo by fajn, kdybyste si je mohli všichni vyzvednout, bude se vám lépe a pohodlněji pracovat.
Budeme se připravovat na čtvrtletní opakování, protože třičtvrtě školního roku bude už pomalu za námi.


8. roč.

Český jazyk – mluvnice:

 1. Vyjmenovaná slova– stále vidím na procvičování jako nejlepší Školákov https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova

příp. https://www.onlinecviceni.cz/český jazyk – 3. ročník – vyjmenovaná slova. Minulý týden jste dostali pracovní list Vyjmenovaná slova, byla v něm cvičení na 14 dní, a tak byste měli mít na každý den ještě jedno cvičení. Doufám, že ke cvičení, která píšete do sešitu, píšete i datum, kdy jste ho psali. Kdo pracovní list nemáte, napište kromě označeného cvičení  do školního sešitu ještě jedno cvičení dle vlastního výběru.

 1. Shoda podmětu s přísudkem – pokračujte v pracovním listě Shoda podmětu s přísudkem z minulého týdne, měli jste tam připravená cvičení i na tento týden, podle pokynu napište cvičení do sešitu školního a domácího , příp. na papír.

Přidávám jedno cvičení pro ty, kteří nemají možnost si pracovní list vytisknout, ti toto cvičení napíší do školního sešitu.
Ps_ štěkal_, kočk_ mňoukal_, běžc_ vyběhl_, dívk_ přiběhl_, salám_ v_sel_, žen_  v_sel_ mrkev, zemědělc_ v_sel_ ob_l_, řidič_ odjel_, brzd_ skřípal_, hrom_ duněl_, dět_ fňukal_.

 1. Podstatná jména – pádové otázky:

Připomínám: 
1. p. kdo, co?_
2. p. bez koho, čeho?
3. p. ke komu, čemu?
4. p. (vidím) koho, co?
5. p. oslovujeme, voláme!
6. p. o kom, o čem?
7. p. s kým, s čím?
V příloze Podstatná jména najdete cvičení na určování rodu, čísla, pádu a vzoru podst. jmen.

 1. Přídavná jména = vlastnosti podstatných jmen(osob, zvířat a věcí), říkají nám, jaké podstatné jméno je. Ptáme se jaký, jaká, jaké, který, která, které, čí?

Procvičování: Učebnice str. 33-35
Do školního sešitu: učebnice str. 33, cv. 2
Čtení:    Pokračujte ve čtení z vlastní knížky
Čítanka str. 59 – 62: Žlutá vlajka (příběh se vám bude líbit, pojednává mimo jiné o karanténě, to slovo teď slyšíte na každém kroku, protože v ní sami jsme… Ale nebojte, každá karanténa jednou skončí) Zamilovaný smajlík bez výplně.
Zápis do literárního sešitu:        Žlutá vlajka
                                                      Otakar Batlička
Vyberte si z textu úryvek, který se vám nejvíce líbil a přepište  ho do sešitu, nakreslete obrázek (tak, jak jste zvyklí ze školy).
Do pracovního sešitu odpovězte na zadané otázky celou větou:

 1. Jak se jmenovala loď?
 2. Kdo dělal potíže všem na lodi?
 3. Jakou nemoc si vymyslel, aby nemusel pracovat?
 4. Jakým způsobem ohlašovala loď nakažlivou nemoc?
 5. Čím si Argentino Francesko nadělal skvrny po těle?

 

Výchova ke zdraví:
zápis do sešitu:
Sebepoznání, sebepojetí
Subjektivní JÁ – jak člověk vidí sám sebe
Zrcadlové JÁ – jak mě vidí druzí lidé
Reálné JÁ – jaká je skutečnost
Ideální JÁ – jaký bych chtěl být, kým bych se chtěl stát
                      
 Seberegulace, sebeorganizace
 
Seberegulace – člověk se umí ovládat, usměrňovat, dokáže mít kontrolu nad svým chováním, prožíváním
Sebeorganizace– dělat správné věci ve správný čas – sám pro sebe určit důležitost, mít věci pod kontrolou
MATEMATIKA

·        opakování – do sešitu vypočítejte tyto příklady (výsledky vám zobrazím příští týden):

Zapište správně pod sebe (pozor na desetinné čárky!!!) tato čísla a sečtěte (v příkladu jsou vždy 3 čísla), jednotlivá čísla jsou oddělená středníkem ;). Pomůže ti tabulka (TSDJ,DST):

a)     dvě celé čtyři desetiny; dvacet čtyři celých osm setin; patnáct celých dvě stě šedesát jedna tisícin

b)     třicet dva celých osm tisícin; devět celých patnáct setin; šest celých čtyřicet tři tisícin

c)     sto dvacet tři celých devět setin; šest celých pět tisícin; sedmdesát jedna celých pět tisícin

d)    devět celých šest desetin; dvacet šest celých tři setiny; tři celé devět set dvacet osm tisícin


Zapište pod sebe a písemně odečtěte:

a) šedesát dva celých tři sta osmdesát šest tisícin; dvanáct celých dvě stě padesát tři tisícin

b) dvacet šest celých dvacet osm setin; tři celé čtyři sta pět tisícin

c) šest celých devět desetin; dvě celé pět setin

d) osm set čtyřicet pět celých devadesát tři tisícin; dvacet sedm celých čtyři desetiny

(ZAPSANÁ ČÍSLA NAJDETE NA KONCI TOHOTO ČLÁNKU. Nejdřív si zkuste sami zapsat, a pak teprve zkontrolujte správnost!!! Nepodvádějte se 😊!!! JAK MAJÍ BÝT POD SEBOU A VÝSLEDKY ZOBRAZÍM PŘÍŠTÍ TÝDEN.)

·     
 
Porovnávejte desetinná čísla

Zkuste porovnat tato čísla od největšího k nejmenšímu: 6,9; 9,06; 9,6; 6,009; 6,06.

Postup: zapište si je pod sebe (nejlépe do tabulky):

 

 

T

S

D

J

 

D

S

T

Pořadí 

     

6

,

9

 

 

3.

   

9

,

0

6

 

2.

   

9

,

6

 

 

1.

     

6

,

0

0

9

5.

     

6

,

0

6

 

4.

 

 

A teď porovnáváme po sloupcích. Začneme prvním - jednotkami. 9 6. Porovnávám tedy nejprve čísla začínající devítkou (v tabulce označeny tečkou). Posunu se na další sloupec – desetiny – za čárku). 6 0. Větší je tedy číslo 9,6. Druhým je číslo 9,06. Pak se vrhneme na čísla začínající šestkou. Porovnám číslice v desetinách. 9 › 0. Největší je tedy číslo s devítkou v desetinách. Poslední dvě čísla mají v desetinách 0. Porovnám tedy jejich další sloupeček – setiny. 6 › 0, číslo, které má v setinách šestku je větší, než číslo, které má v setinách 0.

Zkuste sami porovnat další  - do sešitu (výsledky zobrazím příští týden):

 

T

S

D

J

 

D

S

T

Pořadí 

   

 

7

,

0

4

 

 

 

 

7

4

,

4

 

 

 

 

 

 

4

,

4

 

 

 

   

 

7

,

0

0

4

 

   

 

4

,

0

0

4

 

 

 

Další: 25,006;  25,06;  52,06;  25,6;  52,6

a další: 8,02;  2,8;  8,2;  8,002; 2,08

 https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=02.+Porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#selid

A ještě slovní úloha:

7 dělníků kopalo příkop. Za svou práci dostali 10 164,-Kč. Kolik korun dostal každý?
________________________________

________________________________                  Výpočet:

________________

________________
 
_____________________________________________________________

 

Dále trénujte malou násobilku a písemné dělení (klidně na webu)!!!

Vyberte 4. ročník, písemné násobení, písemné dělení: https://www.matika.in/cs/

Můžete mi vyfotit, jak Vám to šlo :-).

 


ZEMĚPIS

-         pokračujeme dalšími státy jihovýchodní Evropy (uč. str. 47 – 48)

-         pokud máte chuť a čas: Černá Hora - https://www.youtube.com/watch?v=OTm3mnzp97k&list=PL617A1910DBA7CB7C&index=6&t=0s

-         pokud si chcete poslechnout hudbu sarajevského rodáka:

https://www.youtube.com/watch?v=obZGg3XXv-E&list=PLlYBmw5D_4qYowTYB-BBnDcngkZxHZ-Ut&index=2

 

-         do sešitu:

·        Bosna a Hercegovina – Sarajevo

-         zemědělství, pastevectví

·        Srbsko – Bělehrad

-         ložiska rud, obilí

·        Černá Hora – Podgorica

-         turismus, zemědělství


PŘÍRODOPIS

-         pohlavní soustava – uč. Biologie člověka str. 59

-         ženské pohlavní orgány – popis - https://www.youtube.com/watch?v=HPQPYj-vmxs

 

-         do sešitu:

POHLAVNÍ SOUSTAVA

Ženské pohlavní orgány

Pohlavní žlázy = vaječníky – tvoří se zde pohlavní buňky = vajíčka.

Menstruace (měsíčky) – neoplozené vajíčko odchází každý měsíc z těla ženy spolu s děložní sliznicí a krví. Začíná v pubertě a končí přechodem (menopauzou).

 

Nakreslit (okopírovat) do sešitu obr. ze str. 59 a popsat, nebo máte obr. uložený v přílohách


OBČANSKÁ VÝCHOVA

-         do sešitu:

SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE

1.     Primární – v místě bydliště (praktický lékař, dětský lékař)

2.     Sekundární – odborní lékaři (zubař, oční, gynekolog, urolog…)

3.     Terciální – specializovaná pracoviště (transplantace…)

Část výplaty se odvádí zdravotní pojišťovně (přes stát) = zdravotní pojištění (u nás povinné). Lékařská péče je pro pojištěné občany zdarma (nadstandard = doplatek).


 
Fyzika 

Zápis:
CO SPOTŘEBUJE HODNĚ A CO MÁLO ELEKTRICKÉ ENERGIE
Každý spotřebič má svůj vlastnípříkon. Čím menší příkon, tím méně spotřebič energie spotřebuje a tím méně zaplatíme.
TEPELNÉ SPOTŘEBIČE
Tepelné spotřebiče vyrábějí teplo. Ohřívají se elektrickým proudem. Mají v sobě odporový drát. Když jím prochází proud, drát se zahřeje a spotřebiče dávají teplo.
Př.          Žehlička:             hřeje
                Varná konvice:  vaří vodu
                Bojler:                ohřívá vodu
                Mikrovlnka:        …
                Pračka:              …
                Topinkovač:       …
               
Úkoly:   1. Místo teček doplňte do sešitu, co dané elektrické spotřebiče dělají za práci, můžeš vymyslet další tepelné spotřebiče
                2. V učebnici na straně 56 si přečtěte slovní úlohy.
3. V učebnici na straně 57 si vyberte tři z pěti cvičení a vypracujte do sešitu odpovědi.
4. Pročtěte si strany 58 a 59 v učebnici. Do sešitu si nakreslete žehličku s odporovým drátem.
5. Pokud se vám podaří vaše díla nafotit a zaslat mi na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budu moc ráda.
Všechny vás moc zdravím a přeji vám, ať jste do všech úkolů řádně „zapáleni.“
9. roč.

Český jazyk - mluvnice

 1. Vyjmenovaná slova– stále vidím na procvičování jako nejlepší Školákov https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova

příp. https://www.onlinecviceni.cz/český jazyk – 3. ročník – vyjmenovaná slova. Minulý týden jste dostali pracovní list Vyjmenovaná slova, byla v něm cvičení na 14 dní, a tak byste měli mít na každý den ještě jedno cvičení. Doufám, že ke cvičení, která píšete do sešitu, píšete i datum, kdy jste ho psali. Kdo pracovní list nemáte, napište kromě označeného cvičení  do školního sešitu ještě jedno cvičení dle vlastního výběru.

 1. Znělé hlásky: učebnice str. 8, cv. 8, 9

Zápis do školního sešitu: str. 8, cv. 8

 1. Přídavná jména

Připomínám: tvrdá přídavná jména – vzor mladý, měkká přídavná jména vzor jarní
Procvičení: učebnice str. 40, cv. 8 (doplňte koncovky  slabě obyčejnou tužkou, abychom to pak mohli vygumovat), ústně str. 40, cv.5, str.41, cv. 9

 1. Shoda podmětu s přísudkem – pokračujte v pracovním listě Shoda podmětu s přísudkem z minulého týdne, měli jste tam připravená cvičení i na tento týden, podle pokynu napište cvičení do sešitu školního a domácího , příp. na papír.

Přidávám jedno cvičení pro ty, kteří nemají možnost si pracovní list vytisknout, ti toto cvičení napíší do školního sešitu.
Ps_ štěkal_, kočk_ mňoukal_, běžc_ vyběhl_, dívk_ přiběhl_, salám_ v_sel_, žen_  v_sel_ mrkev, zemědělc_ v_sel_ ob_l_, řidič_ odjel_, brzd_ skřípal_, hrom_ duněl_, dět_ fňukal_.
 
 
Čtení:pokračujte ve čtení z vlastní knížky
Čítanka str. 38- básničky
Zápis do literárního sešitu: Aprílová škola
                                                 Jiří Žáček
Opište básničku, nakreslete obrázek, tak, jak jsme zvyklí ze školy.
Jiří Žáček psal vtipné rýmovačky, zkuste nějakou také vymyslet, napište ji do pracovního sešitu, příp. na papír. Už se na ni těším.
MATEMATIKA

·        Opáčko do sešitu:

Zapiš pod sebe tato čísla a písemně sečti:

a)     24 096 + 3 202 + 41 301                  c) 5 026 + 248 203 + 29 382

b)     542 302 + 7 246 + 20 452                d) 24 326 + 7 253 + 126 511

Písemně odečti (pod sebou):

a)     29 926 – 13 214                                 c) 86 245 – 7 159

b)     70 000 – 24 542                                 d) 42 105 – 1 115

Vynásob:

4 286                           2 953                           926                               457

.      6                           .    40                           . 27                               . 35

 

Písemně vyděl (beze zbytku):

21 175 : 7 =                                                     21 080 : 40 =

 

43 680 : 52 =                                                   15 125 : 25 =

 

Se zbytkem:

37 244 : 6 =                                                     10 389 : 31 =

 

A ještě dělení v poměru

Rozděl  1800 Kč třem brigádníkům  v poměru  4 : 5 : 6.


A ještě slovní úloha:

Čtyři stejná trička stojí 900 Kč. Kolik korun stojí jedno?  
                         
_________________________________

_________________________________

___________________                                      Výpočet:

___________________
 
Odpověď:_________________________________________________________________________


Dále můžete stále opakovat pomocí webových cvičení.

Vyberte 4. ročník, písemné násobení, písemné dělení: https://www.matika.in/cs/

Můžete mi vyfotit, jak Vám to šlo :-). VÝSLEDKY ZOBRAZÍM PŘÍŠTÍ TÝDEN!


 

 

ZEMĚPIS

-         uč. str. 36 – 37

-         USA: https://www.youtube.com/watch?v=RcP95jGvibY

-         https://www.youtube.com/watch?v=-FSCSBBE9R8

-         New York - https://www.youtube.com/watch?v=LoZX0b39O_Y

-         tohle je sice anglicky a nejdou nastavit české titulky, ale aspoň obrázky – Washington https://www.youtube.com/watch?v=7dilTLvbHxc

-         Aljaška: https://www.youtube.com/watch?v=pX5t7Qhg4aU&list=RDQMPpOGzCOxj4E&start_radio=1

 

-         do sešitu:

·        USA (Spojené státy americké) – Washington

-         nejvyspělejší země

-         50 států

-         největší město: New York (socha Svobody)

-         k USA patří Aljaška

 

CHEMIE

-         uč. str. 38

-         Na webu jsem našla pokus z učebnice, ale je v mizerné kvalitě. Jestli máte zájem můžete kouknout: https://www.youtube.com/watch?v=DLH1IhNAOfo

Sledujte hlavně 1. část – do roztoku vaječného bílku je přimíchán síran měďnatý – modrá skalice – HNO3. Všimněte si, že dojde ke sražení bílku. Toto se může stát i s bílkovinou ve vašem těle, pokud pozřete nějakou nebezpečnou látku.

-         Pokud stále nemáte dost, v příloze je pracovní list.

-         do sešitu:

Bílkoviny

Jsou obsaženy v každém organismu.

V rostlinách mohou vznikat z minerálních látek.

Živočichové přijímají bílkoviny v potravě.

 

Zdrojem bílkovin jsou luštěniny, maso, vejce, mléko, sýry.

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

-         koukněte na zprávy, třeba narazíte na informaci, které mezinárodní organizace se zapojují do humanitární pomoci, distribuce roušek….

-         do sešitu:

Mezinárodní vztahy

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

·        OSN  - Organizace spojených národů

·        MČK – Mezinárodní červený kříž

·        UNICEF – práva dětí

·        UNESCO – ochrana kulturních památek

 
Fyzika 
Zápis:
ZDROJ SVĚTLA
Některé věci svítí sami. Vydávají tedy vlastní světlo, proto jim říkáme zdroje světla.
Jsou to: Slunce, oheň, žárovka a zářivka.
Jiné věci světlo jen odrážejí – například Měsíc
 
Úkoly:  1. pročíst strany 63-61, nakreslit a popsat obrázky ze strany 62 do sešitu
       2. Napište mi do sešitu odpověď na otázku: Proč spotřebuje žárovka více energie než zářivka? (odpověď hledej v učebnici na straně 63)
 3. Poslechni si písničku o zdrojích světla: https://www.youtube.com/watch?v=CygK3Au4bN4
Klidně si v rámci TV u ni můžete i zapařit ;)
 4. Pokud se vám podaří vaše díla nafotit a zaslat mi na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budu moc ráda.
 
Všechny vás moc zdravím a přeji vám, ať jste u všech úkolů pořádně rozzářeni J

 Sčítání 8. ročník (kontrola zadání):

a) 2,4;  24,08;  15,261              b) 32,008;  9,15;  6,043

       c) 123,09;  6, 005;  71,005       d) 9,6;  26,03;  3,928

Odčítání 8. ročník:

a) 62,386;  12, 253                      b) 26,28;   3,405

c) 6,9;   2,05                                d) 845,093;   27,4