Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP  6. 4. – 10. 4. 2020
 1. ročník (Jirsa Radek),  7. ročník (Patrný William), 8. ročník (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova:
Pokračovat v poznávání domácích zvířat a jejich mláďat

 • poznávání a přiřazování obrázků
 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou


 • přiřazování fotografií a jmen členů rodiny
 • skládání svého jména a příjmení dle vzoru
 • orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim
 • zapamatování si jednoduchých pobídek a pokynů
 •  reakce na oslovení  (vlastní jméno),  na  zavolání
 • - pochopení pojmu: JÁ - TY
 • Velikonoce


 • + 7.roč.
 • třídění a řazení předmětů dle různých kritérií (velikost, barva, obsah, tvar )
 • skládání dějových obrázků (pohádky na kartičkách)
 • sestavování polovin nepravidelně dělených (domácí zvířata)
 • orientace na řádku, řazení zleva doprava - diktát
 • +8.roč.:     
 • posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu
 • skládání slov z písmen (domácí zvířata)
 •  vybarvování omalovánek
 • Graf. schopnosti
 • rozvíjení hrubé motoriky: cvičení paže, lokte zápěstí , uchopení předmětů do celé ruky, do špetky, do dvou prstů (předměty a pomůcky denní potřeby)
 • rozvíjení  jemné motoriky: cvičení dlaně a prstů  obou rukou, prstová gymnastika,  
 • hygiena psaní – správné držení psacího náčiní, správné sezení při psaní
 • čmárání: prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou – pokud máte dětskou tabulku
 • kroužení libovolným směrem , rovné čáry, vybarvování velikonočního vajíčka
 • (oběma rukama i jednou), prostě jakýkoliv písemný projev  


+ 7.roč.:
 • sestavování písmen, rovnání písmen do řádků
+ 8.roč
 • psát tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích písmen
Smyslová výchova:
- nácvik sluchového soustředění na zvuky – poznávání hlasů zvířat
- zvukové programy na PC                                                                                           
- poslech hudby, sledování „UČÍTELKA“ – vybrat vhodné programy     
- nápodoba hlasů zvířat   
- dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže prstů a dlaně, automasáž     
- orofaciální stimulace v oblasti tváří, rtů, dásní, dutině ústní, stimulace jazyka (masáž, hlazení,    
- rozvoj chuťové percepce – správné kousání a polykání potravy          
- rozvoj čichové percepce – sfukování, foukání            

+7.roč. :                                                                                                                                                                         
- vyhledávání předmětů podle tvaru a barvy      
- řazení barev podle vzoru - střídání barev  - navlékání korálků , těstovin na špejli      
- upevňování vizuomotorické koordinace: napodobování různých pohybů,
 pexesa, domino – co doma máte 

- rozlišování vlastností předmětů: měkké – tvrdé, hladké – drsné                                                                
- orientace v prostoru: nahoře, dole, vpředu, vzadu, vedle;     
- orientace na ploše: nahoře, dole, na začátku– na konci, vedle            
- rozlišování chutí potravin (sladký, slaný, kyselý) - chutný, nechutný (dobrý – nedobrý), vyjádření gestem, obrázkem                                                                                                                     

+8.roč.:                                                                                                                                                                      
- rozlišování geometrických tvarů + zkusit výběr geotvarů dle názvu
- řazení předmětů podle velikosti, rozlišování, pojmů: malý – velký, dlouhý – krátký   
- třídění obrázků podle obsahu: květiny, ovoce, zvířata…        
- vyhledávání předmětů stejných barev + poznávat barvy dle názvu    
                                            
- poznávání a třídění předmětů: kulatý, hranatý, špičatý                
- rozlišování vlastností předmětů a jejich třídění: těžké – lehké  
- vpravo – vlevo, pravá a levá ruka          
- hry s bublinkami             
- stále opakovat 
řazení barev podle vzoru, střídání barev  - navlékání korálků , těstovin na špejli   
- upevňování vizuomotorické koordinace: napodobování různých pohybů,  pexesa, domino – co doma máte