Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM ZDRAVÍ, ZDRAVÍ, ZDRAVÍ…..

žení rodiče, milé děti,
Úkoly, které máte plnit, jsem Vám vložila do tabulky - každý den tak najdete přehled z českého jazyka i matematiky v tabulce. Myslím, že Vám to usnadní hledání, co vlastně máte vypracovávat. Prosím, plňte úkoly tak, jak jsou předepsané, v ty určité dny, ale  nikdy nedělejte více… A děkuji za Vaši vstřícnost, spolupráci, ochotu a trpělivost……


1.ročník ČTENÍ PSANÍ MATEMATIKA PRAC.SEŠIT MATEMATIKA ŠKOLNÍ
PONDĚLÍ
6.4.
76…pozor  nové  písmeno S,s
a
77 …modré a žluté slabiky
Papír 6. řádek
Obtahovat 10x psací s… na čtvrtce
Nacvičovat psací… s… na tabulce s fixou
Obtahovat do ČJ Š…4 řádky psací…. s
103…pozor začínáme odčítat od 5..na prstech, vždy to, co se odčítá…škrtneme Píšeme př.:
5-1    5-3
5-4    5-2

 
ÚTERÝ
7.4.
77…modré a žluté slabiky a 3 věty..ROZHODNĚ NE VÍCE
Papír 7. řádek

 
Cvičit psací s na tabulce, znovu obtáhnout 4 řádky v ČJŠ a dopsat stranu s písmenem…. S….
 
104…zapisovat příklady dle obrázků…bylo 5 koček, ale 2 kočky utekly(jsou škrtnuté)..tudíž příklad: bude  5-2 = 3 a zeleně podtrhnout výsledek 3 a zeleně vybarvit právě ty zbylé 3 kočky…ostatní je stejné 5-1      4+1
4-1       3+2
 

 
STŘEDA
8.4.
77…celou stranu
 
Papír  8.řádek
Tabulka..cvičit …s…a písanka celou stranu …s…
 
105….stejné jako 104 5-2     5-3
5-4     5-1
ČTVRTEK
9.4.
78…modré a zelené slabiky a slova
II. kniha…68
Tabulka cvičit slabiku sa
ČJŠ…sa…celou stranu
106…cvičení 1 Opsat a vypočítat 106/1…1. sloupeček
PÁTEK
10.4.
78…modré a zelené a přidat všechny věty
II. kniha…84
Tabulka cvičit sa
Písanka sa…celou stranu
106…cvičení 2,3 Opsat a vypočítat
106/1…2. sloupeček

Sledujte výukový pořad pro děti na ČT 2 každý den v 9,00 hodin UčíTelka… spolupracujte s pedagogy na obrazovce

2.ročník ČTENÍ PSANÍ MATEMATIKA PRAC.SEŠIT MATEMATIKA ŠKOLNÍ
PONDĚLÍ
6.4.
78…7 řádků
 
Na tabulku cvičit psací ho a psát do písanky celou stranu
ČJŠ stranu se slovy..parohy, háček,…
41….Začínáme číslici a číslo 10…je nutné, aby číslo 10 psali na tabulku…přes dva řádky vysoké a 1 s 0 musí být těsně u sebe, ale nedotýkají se…nyní počítají obrázky a zapisují do čtverečků správné počty—celou stranu vybarvit Píšeme číslo 10…na 3řádky
 
ÚTERÝ
7.4.
78…celou stranu
 
Na tabulku cvičit psací hu a psát do písanky celou stranu
Na tabulku přepsat slova str. 78 dole

 
42……první dvě cvičení…vybarvují počty prvků a čtverečků Píší pod sebe 3 řádky číselnou řadu:
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
STŘEDA
8.4.
79…3 věty a slova dole Na tabulku přepisovat slova dole 79..každé slovo 2x 42…cvičení dole a 43 / 1. cvičení
(vím, že cvičení nejsou očíslovaná, tak si k nim vždy napište pořadí – str. 43 má 1., 2., 3., 4. cvičení)
Píší pod sebe 3 řádky číselnou řadu:
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
ČTVRTEK
9.4.
79…celou stranu Na tabulku opisovat slova dole79…každé slovo 2x a číst 43/ 2. , počítají..první, druhý, třetí,…a zapisují číslici s tečkou..až končí desátý – 10.
3.cvičení doplňují číselnou řadu …

3 4 5
8 9 10
 
 
Číselnou řadu od první do desátý
  1.  2.  3.  4.  ….
 
A zpět 10.  9.   8.  7.
PÁTEK
10.4.
80…pouze slova dole Na tabulku 80…slova dole 43/4. cvičení  44/1. cvičení ..menší, větší 44/1…3 a 3 příklady do dvou sloupečků
 
 
 

3.ročník ČTENÍ PSANÍ MATEMATIKA PRAC.SEŠIT MATEMATIKA ŠKOLNÍ
PONDĚLÍ
6.4.
Str. 77/ 1,2
 
Písanka Zo
ČJŠ – 76/ slova dole 1x
32/6 32/6…3. a 4. sloupek
ÚTERÝ
7.4.
Str. 78/ 1,2,3
Pozor…začínáme číst bě…je nutné připomenout dětem háček nad   e …ě
Písanka Zu
ČJŠ… 78/1..takto:
hrabe – hrábě  hrá
32/1….vypracovat podobně jako 28/1 32/2
STŘEDA
8.4.
Str. 78/4,5,6,7 Písanka Zou
ČJŠ…78/2…
žába – žá žá
32/2 + 33/5…..1. a 2. sloupek 33/5….4. a 5. sloupek
ČTVRTEK
9.4.
Str. 76 Píšeme nové písmeno S...nácvik tabulka a fixa, písanka
ČJŠ – 76/1 pozor…další písmeno za S
navazujeme přes mističku
33/3, 4 6+8     7+8
14-6   14-8
7+7      8+9
13-5   12-2
PÁTEK
10.4.
Str. 79/ 1, 2, 3 Tabulka Sa a písanka Sa
ČJŠ…78/slova dole
Doplňovat be – bě v deskách na doplnění slabik
33/1 + 34/2 5+5     5+7
5+9     5+6
5+8     5+4
5+10   5+0
 
Sledujte výukový pořad pro děti na ČT 2 každý den v 9,00 hodin UčíTelka… spolupracujte s pedagogy na obrazovce
 


3. roč.
ANGLIČTINA
Nová slovíčka – téma jídlo – v příloze.