Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

X. třída
Domácí úkoly 4. – 8. 5. 2020
 
6. ročník (Matěj Frajvald) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
Čtení
1.Skládání slov podle vzoru (využití nastříhaných písmenek abecedy) – 2x pracovní list (email tisk)
2. Hry s písmeny, vyber z hromádky písmen například všechna A, B, … doplň písmeno podle vzoru slova, které postaví maminka
3. Hůlková čítanka – pokračování ve čtení 2 stránky (email tisk)
4. Písnička Šla Nanynka do zelí poslech a zpěv viz. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=5b61Y6XysiA
+ pracovní list s touto písničkou (email tisk)
Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA  2x pracovní list (email tisk)
 2. Hůlková písanka N, H - pracovní list (email tisk)
 3. TAJENKA (zvířata)
 4. Vybarvi omalovánku pro maminku a popřej jí 2. neděli v květnu k jejímu svátku – pracovní list (email tis
 
Počty

 1. POČTY +, - (0 – 8) Prezentace PowerPoint (pracovat s PC, email) opakování
 2. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 3. Pracovní listy 4x (email tisk)
Člověk a jeho svět
 1. Jehličnaté stromy – prezentace v PowerPointu
+ odkaz:
https://edu.ceskatelevize.cz/jehlicnate-stromy-5e44191a17fa7870610ed379
+ pracovní list (email tisk)
 
 
Řečová výchova

 1. O kohoutkovi a slepičce, vypráví Karel Höger – poslech pohádky viz. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=cGWB2VWx634&list=PLAepTQF53DnT0VWZoa32ormGWTW6YV1hB&index=13
 1. Vyprávěj pohádku, kde všude slepička žádala o pomoc podle obrázku – pracovní list (email, dívat se pouze na PC)
 2. Vypracuj omalovánka pracovní list (email tisk)
 3. Poslech písničky Dáda Patrasová – O kohoutkovi a slepičce
viz. 1. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=iq1T_eu95RA
viz. 2. odkaz s tancem:
https://www.youtube.com/watch?v=Lt8aKHca5TQ
 
7. ročník (Dominik Jurčík, Natálie Ranná) – prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes FB a email, se zástupcem ÚSP přes email
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 
Čtení

 1. ČTENÍ – stavění slov z písmen podle vzoru a vyplnění – 2x pracovní list (email tisk)
 2. Hry s písmeny, vyber z hromádky písmen například všechna A, B, … doplň písmeno podle vzoru slova, které postaví maminka
 3. ČTENÍ – slabiky DĚ, TĚ, NĚ viz. odkaz:
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/de-te-ne/de-te-ne7.htm
+ pracovní list DĚ, TĚ, NĚ – email tisk

 1. Hůlková čítanka – další stránky čtení
 
Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA -2 x pracovní list (email tisk)
 2. Procvičování hůlkového N, H – 2X pracovní list (email tisk)
 3. Křížovka zvířata (email tisk)
 4. Křížovka oblečení (email tisk)
 5. Vybarvi omalovánku pro maminku a popřej jí 2. neděli v květnu k jejímu svátku
 
Počty

 1. Číselná řada – 0 – 10 Prezentace PowerPoint - opakování
 2. POČTY + (0 – 15) Prezentace PowerPoint - opakování
 3. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte), hra Člověče, nezlob se - opakování.
 4. Pracovní listy Dominik 5x, Natálie 4x (email tisk)
 
 Člověk a příroda

 1. Formy a druhy energie prezentace Powerpoint
+ druhy radioaktivního záření
https://edu.ceskatelevize.cz/druhy-radioaktivniho-zareni-5e441abaf2ae77328d0a6f2d
+ obnovitelné zdroje energie
https://edu.ceskatelevize.cz/obnovitelne-zdroje-energie-5e441f60d76ace2c451de3ae
+ pracovní list

 1. Význam jednotlivých částí rostlin – prezentace PowerPoint
+ pracovní list
 
 Řečová výchova

 1. Doplň věty – pracovní list (email tisk)
 2. O kohoutkovi a slepičce, vypráví Karel Höger – poslech pohádky viz. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=cGWB2VWx634&list=PLAepTQF53DnT0VWZoa32ormGWTW6YV1hB&index=13
 1. Vyprávěj pohádku, kde všude slepička žádala o pomoc podle obrázku – pracovní list (email, dívat se pouze na PC)
 2. Vypracuj omalovánka pracovní list (email tisk)
 3. Poslech písničky Dáda Patrasová – O kohoutkovi a slepičce
viz. 1. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=iq1T_eu95RA
viz. 2. odkaz s tancem:
https://www.youtube.com/watch?v=Lt8aKHca5TQ
 
8. ročník (Lukáš Vobořil) prosím o zakládání pracovních listů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 
Čtení

 1. Čtení písmen a pak jejich doplnění do textu, manipulace s písmenky  – pracovní list (email tisk)
 2. Hry s písmeny, vyber z hromádky písmen například všechna A, B, … doplň písmeno podle vzoru slova, které postaví maminka
 3. Hůlková čítanka – opakování
 4. Náš slabikář - nové stránky
 5. Písnička Slunce za hory viz. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=-67ZmbdzeOI
 
https://www.youtube.com/watch?v=8CjeA7_H78Y&list=PLFoSwAxwuJfQ1OzP8kpMHpAoWW_6z-U-5
 
+ pracovní list (email tisk)
 
Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA - pracovní list (email tisk)
 2. Procvičování hůlkového H, N – 2x pracovní list (email tisk)
 3. Opis slov a vět (email tisk)
 4. Tajenka zvířata (email tisk)
 5. Křížovka oblečení (email tisk)
 6. Vybarvi omalovánku pro maminku a popřej jí 2. neděli v květnu k jejímu svátku
 
Počty

 1. Číselná řada – 0 – 20 Prezentace PowerPoint opakování opakování PC
 2. POČTY + (0 – 15) Prezentace PowerPoint opakování PC
 3. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte), hra Člověče, nezlob se - opakování.
 4. Početní omalovánky svátek matek – pracovní list (email tisk)
 5. Matematická křížovka (email tisk)
 6. Spojování čísel, číselné řady (email tisk)
 7. Matematika scan ze sešitu – 3 x pracovní list (email tisk)
 
Člověk a a příroda

 1. Formy a druhy energie prezentace Powerpoint
+ druhy radioaktivního záření
https://edu.ceskatelevize.cz/druhy-radioaktivniho-zareni-5e441abaf2ae77328d0a6f2d
+ obnovitelné zdroje energie
https://edu.ceskatelevize.cz/obnovitelne-zdroje-energie-5e441f60d76ace2c451de3ae
+ pracovní list

 1. Význam jednotlivých částí rostlin – prezentace PowerPoint
+ pracovní list
 
Řečová výchova

 1. Doplň věty – pracovní list (email tisk)
 2. O kohoutkovi a slepičce, vypráví Karel Höger – poslech pohádky viz. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=cGWB2VWx634&list=PLAepTQF53DnT0VWZoa32ormGWTW6YV1hB&index=13
 1. Vyprávěj pohádku, kde všude slepička žádala o pomoc podle obrázku – pracovní list (email, dívat se pouze na PC)
 2. Vypracuj omalovánka pracovní list (email tisk)
 3. Poslech písničky Dáda Patrasová – O kohoutkovi a slepičce
viz. 1. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=iq1T_eu95RA
viz. 2. odkaz s tancem:
https://www.youtube.com/watch?v=Lt8aKHca5TQ

 
10. ročník (Daniela Slaninová, Eliška Šárová) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči  přes email a FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 
Čtení

 1. Přiřazení písmen podle vzoru k obrázkům, manipulace s písmeny (email tisk)
 2. Hry s písmeny, vyber z hromádky písmen například všechna A, B, … doplň písmeno podle vzoru slova, které postaví maminka
 3. TO JE … čtení jednoduchého obrázkového příběhu (email tisk)
 4. Hůlková čítanka – nové stránky (email tisk)
Psaní
 1. GRAFOMOTORIKA – 2 x pracovní list (email tisk)
 2. Hůlková písanka H, N – 2x pracovní list (email tisk)
 3. Vybarvi omalovánku pro maminku a popřej jí 2. neděli v květnu k jejímu svátku pracovní list (email tisk)
 
Počty

 1. Sčítání do 8 prezentace PowerPoint (pracovat s PC, zaslána emailem) - opakování
 2. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 3. Dodělání úkolů z minulých týdnů.
 4. Pracovní listy scany ze sešitu – rýsování, geometrické tvary, mince, sčítání s obrázky, … Daniela 3x, Eli 4x (email tisk)
 5. Pracovní list početní omalovánky – svátek matek (email tisk)
Člověk a příroda
 1. Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, živelné pohromy
- prezentace PowerPoint
 1. Živelné pohromy - prezentace PowerPoint
+ pracovní list (email tisk)
Řečová výchova

 1. O kohoutkovi a slepičce, vypráví Karel Höger – poslech pohádky viz. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=cGWB2VWx634&list=PLAepTQF53DnT0VWZoa32ormGWTW6YV1hB&index=13
 1. Vyprávěj pohádku, kde všude slepička žádala o pomoc podle obrázku – pracovní list (email, dívat se pouze na PC)
 2. Vypracuj omalovánka pracovní list (email tisk)
 3. Poslech písničky Dáda Patrasová – O kohoutkovi a slepičce
viz. 1. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=iq1T_eu95RA
viz. 2. odkaz s tancem:
https://www.youtube.com/watch?v=Lt8aKHca5TQ