Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

1. ročník
Čtení – opakovat hlásku  v, slabikář str. 57 – 61

Psaní – nácvik psacího v, trénovat podpis - LUKÁŠ

Matematika – pracovní list 88, 89
                       - sčítací spoje 4+1, 1+4, 3+2, 2+3 – pracovní listy 97, 98, 99

Prvouka – ovoce a zelenina, jarní druhy – ředkvičky, hrášek, salát, kedluben, jahody
                                                                          Zkuste najít na Wikipedii.
 
2. ročník
Čtení – Ou, ou – dokončit ve slabikáři – zaměřit se na slova končící souhláskou  např.
                              kohout

Psaní – psací  kohout, meloun, palouk, pavouk, loupák
           - přepis z tiskacího do psacího koule, boule, koupe, houba, louka, kouká
           - trénovat podpis ZDEŇKA  KOMÁRKOVÁ – opisovat,  zatím ne zpaměti

Matematika – stále opakovat počet a řadu do 6
                       - sčítání  do 6

Prvouka – viz 1. ročník
 
4. ročník
Český jazyk – H,h – dokončit ve slabikáři
                     - učebnice českého jazyka str. 15, cv. 17 – doplň správně začátek vět velkým
                        písmenem

Psaní – jedna strana v písance

Matematika – učebnice str. 36, cv. 6, 7h

Vlastivěda – učebnice str. 32 – 33 Jak se chovat na silnici – zopakuj značky a semafor
                    - na str. 33 dole opsat do sešitu   Jedu na kole – jsem cyklista
                                                                               Pravidla:

Přírodověda – učebnice str. 49  Ze života rostlin
                          zapiš do sešitu Co potřebuje rostlina k životu
                                                      Rostliny jsou živé. Potřebují vodu, světlo, teplo, živiny, vzduch.
                                                      Když nemá rostlina vodu – uschne.
                                                      Nakresli obrázek z učebnice a popiš.

Anglický jazyk
Přepiš si nová slovíčka do sešitu a nakresli obrázky oblečení. Pokud potřebuješ nápovědu, je přiložena v příloze.
CLOTHES – OBLEČENÍ
clothes /klaudzI oblečení
dress /dres/ šaty
skirt /skét/ sukně
jacket /džekit/ bunda
jeans /džínz/ džíny
trousers /trauzes/ kalhoty
shirt /šét/ košile
T-shirt /tí šét/ tričko
sweatshirt /swetšét/ mikina
sweater /swetr/ svetr
sock /sok/ ponožka
shorts /šóts/ šortky
shoes /šůz/ boty
Opakování slovní zásoby na tomto odkazu: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/clothes/whats-this-1/exercises.html
 
6. ročník
Český jazyk – učebnice str. 30   Podstatná jména – jsou názvy osob, zvířat a věcí.
                                                        Rod mužský životný  RMŽ – ten – ten pes
                                                        Rod mužský neživotný RMN – ten – ten dům
                                                        Rod ženský  RŽ -  ta – ta knížka
                                                        Rod střední  RS -  to - to dítě
                                                        Cvičení 2 – přečti, vypiš podtržená podstatná jména, ústně      
                                                                            převeď do jednotného čísla a urči rod, rod napiš
                                                                            k podstatnému jménu ve zkratce   
                                                                            vzor – svetříky – jeden svetřík – ten svetřík – RMN

Čtení – čítanka str. 32 – Ráj domova - přečti, opiš a podtrhni podstatná jména

Matematika – učebnice str. 61, cvičení 29
                          Matěj Mráček – učebnice str. 36, cvičení 6, 7

Dějepis – pokud jste nenakreslili řeckou loď trojveslici, nakreslete ji do sešitu podle přílohy
                  v minulém týdnu
                  zapiš do sešitu   -  Peloponéská válka
                                                  Válka Řeků proti Řekům – Sparta zvítězila nad Athénami.
                                                  Nakonec dohoda o míru, ale Řecko bylo válkami vyčerpané.
                                                  Řecko bylo zabráno Makedonií, které vládl Alexandr Veliký.
                                                   Google – zadej Wikipedie – zadej Alexandr Veliký

Zeměpis – zapiš do sešitu -  Světové oceány – zabírají největší plochu na zemském povrchu.
                                                  Tichý oceán – největší
                                                  Atlantský oceán
                                                  Indický oceán
                                                  Severní ledový oceán
                                                  Ukaž si oceány na mapě v příloze zeměpis 6. roč.

Přírodopis – zapiš do sešitu   Košťálová zelenina – zelí, kapusta, květák kedluben
                                                    Plodová zelenina –okurka, rajčata, paprika, dýně, meloun
                                                    Salátová zelenina – salát, špenát
                                                    Kořenová zelenina – mrkev, petržel, celer, červená řepa,
                                                                                         Ředkvička
                                                    Cibulová zelenina – cibule, česnek, pórek
                                                    Nakresli 5 druhů zeleniny, které máš rád, ráda.

Anglický jazyk – najdeš u 4. ročníku

Fyzika
Zápis do sešitu:
Jednoduché stroje
Usnadňují lidem práci. Patří sem: PÁKA, KLADKA, KOLO, ŠROUB, NAKLONĚNÁ ROVINA
Páka – přečíst a prohlédnout prezentaci
 
8. ročník
Český jazyk – vyjmenovaná slova – učebnice str. 17, cvičení 5 doplň a napiš
                      - učebnice str. 45, cvičení 4 – vytvořte věty a podtrhněte několikanásobný
                                                                           podmět (POZOR – věta začíná velkým písmenem
                                                                           a končí).
                                                                           vzor – Buchty a koláče dětem chutnají.

Čtení – čítanka str. 73 – 76  Kouzelník Magiáš

Matematika – vypočítej do sešitu  23      56      45      84      77      91      46      82      98      57
                                                     16     19     ∙21     ∙35     ∙46     ∙58     ∙32     ∙74     ∙99     ∙34

Dějepis – učebnice str. 40 – 41  Rok 1848
                                                         příloha dějepis 8. roč. – zápis do sešitu
                                                         you tube -  Dějiny udatného českého národa, 84. díl

Zeměpis – zápis do sešitu – Jihovýchodní Evropa
                                                 Státy: Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora,
                                                            Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Albánie
                                                  příloha zeměpis 8. roč. – ukaž si státy na mapě Evropy

Přírodopis – zápis do sešitu    Onemocnění nervové soustavy 
                                                     klíšťový zánět mozku – přenáší klíště
                                                     borrelióza – přenáší klíště a bodavý hmyz (komár, ovád),
                                                                           postihuje srdce, cévy, klouby, mozek
                                                     zánět mozkových blan – způsobuje bakterie
                                                     poranění míchy
                                                     úrazy a otřesy mozku

Anglický jazyk – najdeš u 4. ročníku

Fyzika
Zápis do sešitu:
Elektromotory
- Elektromotory v domácnosti mají malý příkon a malou sílu. Říkáme jim jednofázové. Připojujeme je k obyčejné zásuvce. (mixér, vysavač)
- Elektromotory v továrnách mají velký příkon a velkou sílu. Říkáme jim třífázové. Připojujeme je k třífázové zásuvce. (míchačka, cirkulárka)
- V třífázové zásuvce je napětí 380 V
- Když se elektromotor netočí, musí se hned vypnout. Jinak by se mohl spálit.