Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Milí školáci, vážení rodiče,
po týdnu Vás opět moc zdravím a posílám úkoly na další zkrácený týden. Neskutečně nám ten čas letí, máme tu nový měsíc květenV pátek je státní svátek, tak odpočívejte a relaxujte. Příští týden ve středu 6. 5. budu ve škole. Přineste mi, prosím, sešity k nahlédnutí – postačí ČJ a M školní. Děkuji dětem, ale pochopitelně i Vám za zasílání  obrázků, fotografií a videí. Rodičům děkuji za trpělivost, kterou s dětmi mají.  Mějte se hezky a užívejte teplé jarní dny.
 
Úkol: vyhledejte na internetu, můžete použít i kalendář!
Jak se jmenuje státní svátek, který slavíme 8. května?
Odpověď můžete zapsat do sešitu z vlastivědy.
 
 V neděli 10. května mají svátek všechny maminky. Nezapomeňte jim popřát, případně něco hezkého vyrobit nebo namalovat. Můžete se podívat na pěkné nápady!
https://www.google.com/search?q=den+matek+p%C5%99%C3%A1n%C3%AD%C4%8Dka+z+pap%C3%ADru&tbm=isch&chips=q:den+matek+p%C5%99%C3%A1n%C3%AD%C4%8Dka+z+pap%C3%ADru,online_chips:mamince&hl=cs&ved=2ahUKEwjZjs_j9o_pAhXI_aQKHQxXDrwQ4lYoBXoECAEQGg&biw=1519&bih=706
Odpověď můžete zapsat do sešitu z vlastivědy.
 
 4. ročník – úkoly:
ČJ – opakujeme tvrdé slabiky
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
 
Nové učivo:   SOUHLÁSKY MĚKKÉ– učebnice ČJ strana 62
Naučte se je zpaměti odříkat:  ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni
https://www.youtube.com/watch?v=WXxWTh4s84c   DOPORUČUJI!
 
Pište do školního sešitu: Český jazyk
Pondělí – opiš! Souhlásky měkké
ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň

 • ve spojení s i – í tvoří měkké slabiky – život, šiška, oči, naříká, cibule, jízda, dítě, platí, koník
 
Úterý – učebnice str. 62/1 – opiš 1. a 2. větu
Středa – učebnice str. 62/1 – opiš 3. a 4. větu
Čtvrtek – napiš: ži – ží a pod to slova: život, obživa, kožich, žížala, žirafa, lžíce, nožík
Pátek – státní svátek
 
Čtení – čítanka strana 44 Křemílek a Vochomůrka – nutné číst každý den!
Úkol: zápis do sešitu literární výchova – nadpis, autor – zápis: opiš 1. Větu (Křemílek a Vochomůrka stáli zamyšlení …… dokonči) + obrázek nakresli do sešitu!
https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U
                  
M    - tento týden nás čeká procvičování násobení a dělení číslem 5
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-5
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
 
 
Pište do školního sešitu: Matematika
Pondělí – zapiš do sešitu:
5 : 5 =   1                       30: 5 = 6
10 : 5 = 2                       35 : 5 = 7
15: 5 = 3                        40 : 5 = 8
20 : 5 = 4                        45 : 5 = 9
25 : 5 = 5                        50 : 5 = 10
Úterý – M učebnice str. 67/2 (dole) – opiš 1. a 2. sloupeček
Středa – M učebnice str. 67/2 – opiš 3. a 4. sloupeček
Čtvrtek – M učebnice str. 66/4 – opiš 1. a 2. sloupeček
Pátek – státní svátek
               
Vlastivěda – stále platí opakování učiva
Zápis do sešitu
Památky v Rychnově nad Kněžnou

 • zámek, kostel sv. Trojice, kostel sv. Havla, zvonice (zvon Kryštof), židovská synagoga, židovský hřbitov
+ nakreslete nějakou památku do sešitu!
 
Přírodověda – stále platí opakování učiva
Zápis do sešitu
Léto

 • červen, červenec, srpen
 • den je dlouhý, noc krátká
 • letní bouřky
 • senoseč
 • dlouhé prázdniny (červenec, srpen)
 • koupeme se
 • zrají třešně, jahody, maliny, borůvky
 
úkol: učebnice přírodovědy strana 59 – 60 přečíst (odpovědět ústně na otázky)
 
 
5. ročník – úkoly:
ČJ -  nadále platí procvičování vyjmenovaných slov B, L, M
https://www.ocestine.cz/testy/vyjmenovana-slova/doplnovani-slov-i/procvicovani-vyjmenovanych-slov-po-b-l-a-m-307/
http://www.brumlik.estranky.cz/file/522/vsblm.htm
 
Řazení slov podle abecedy:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm
Podstatná jména (připomínám) jsou názvy osob, zvířat a věcí!
https://www.mojecestina.cz/article/2016062901-test-rod-podstatnych-jmen-1
 
Pište do školního sešitu: Český jazyk
Pondělí – napiš do sešitu:
Rod mužský (zájmeno TEN)

 • osoba – táta, dědeček, chlapec
 • zvíře – tygr, ježek, pes
 • věc – sešit, papír, dům
Úterý – napiš do sešitu:
Životnosturčujeme pouze u PJ rodu mužského!
Rod mužský životný – vše, co žije (kluk, pes, …)
Rod mužský neživotný – vše, co nežije (telefon, počítač, …)
 
Středa – ČJ učebnice str. 74/4  vypiš do sešitu: (3 osoby, 3 zvířata, 3 věci)

 • osoba –
 • zvíře –
 • věc -
Čtvrtek – napiš do sešitu: Vymysli 4 podstatná jména rodu ženského, rodu středního a rodu mužského! (piš zkratky)
RŽ –
RS –
RM -
Pátek – státní svátek
 
Čtení – čítanka strana 35 Hopsavé říkadlo – nutné číst každý den!
Úkol: zápis do sešitu literární výchova
Nadpis, autor – opiš 1. odstavec
 
Matematika – stále opakujeme a procvičujeme (čísla do 1 000)
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html
 
Pište do školního sešitu: Matematika
Pondělí – matematika pracovní sešit str. 7/1 – napiš číselnou řadu
100,………..
1 000, ……..
Úterý – matematika učebnice str. 43/30
 
 
Středa – matematika učebnice str. 43/31 – slovní úlohu
Zápis: (nápověda)
bažantů…………………….208
zajíců………………………..132
zvěře celkem……………..x
x =
x =
Odpověď: Lovci zastřelili na honu …… kusů zvěře.
 
Čtvrtek – matematika učebnice str. 45/11 (dle vzoru)
Šest set pět - 605
Pátek – státní svátek
 
Přírodověda – opakování učiva ze sešitu
Zápis do sešitu
Uhlí – vzniklo v dávných dobách z pravěkých rostlin (plavuně, kapradiny, přesličky) pod nánosy bahna a písku, bez přístupu vzduchu.

 • černé uhlí- nejstarší, nejvýhřevnější
 • hnědé uhlí – mladší, méně výhřevné
 • rašelina – nejmladší, nejblíže k povrchu
 
 
Vlastivěda – opakování učiva ze sešitu
Zápis do sešitu
Naše země v dávných dobách – pravěk

 • pravěcí lidé žili v tlupách
 • příbytek – jeskyně
Muži – lovili zvěř (mamuty, ryby, soby), zajišťovali bezpečí
Ženy – sbíraly plody, udržovaly oheň, pečovaly o děti a obydlí, zhotovovaly oděvy
O životě v dávných dobách se dozvíme z vykopávek.
 
Úkol: učebnice vlastivěda strana 38 – 39 (pročíst a nakreslit do sešitu obrázek)
 
https://www.youtube.com/watch?v=hAlurun6Hf4
(podívejte se, jak lidé žili v pravěku)
 

 
 

Angličtina 4.+5.ročník
Good morning, girls and boys. Opět posílám mnoho on-line pozdravů do vašich domovů. V příloze najdete video s výslovností slovíček Clothes.

 1. Stále procvičujte slovní zásobu na Školákově https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/clothes/choose-the-word/exercises.html

 2. Více cvičení https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/clothes

 3. Dodělejte veškeré pracovní listy na téma Clothes

 4. Naučíme si novou frázi, frázi č. ??? (doplňte sami). Do sešitu napište:

 
???                                                                                             5 th May

What are you wearing?                             Co nosíš?
[ Vot ár jů verink? ]