Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

XIV. třída – domácí úkoly: 30. 3. – 3. 4.

ČjLi
Slovní druhy- číslovky základní
Čtení krátkých pohádek, povídek, příběhů, veršů
 
M
Jednotky objemu
Početní operace s jednotkami
 
Ov
živá, neživá příroda
Lidské výtvory
 
VkZ
Nemoci a jejich příznaky 

Rov
Příprava pokrmů (vaření brambor a příprava tvarohu)
Sňatek
 
Pcv
- úklidové práce v domácnosti (zaměřeno na dezinfekci prostředí)
- hygienické návyky (správné mytí rukou)
- práce na zahradě dle počasí
 
 
Inf
Textový editor Word- zarovnávání textu
Výukové programy a hry
 
 
Každý individuálně podle svých schopností a možností.