Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Domácí úkoly 30. 3.- 3.4.2020
6. ročník (Matěj Frajvald) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Čtení – hůlková čítanka dle individuální úrovně (poslána emailem)
Četba prezentace v PowerPointu o zvířatech (posláno emailem)
+ pracovní list poslán emailem
Psaní– opis názvů zvířat podle vzoru (pracovní list poslán emailem)

Počty – geometrie -  měření předmětů ve svém okolí měřidly a provázkem, rýsování přímek podle pravítka (libovolně), zavedení číslice 8, praktická manipulace s počítadlem, hry s čísly, hra Člověče, nezlob se.
+ pracovní listy poslány emailem
Člověk a jeho svět
Prohlížení domácích zvířat v knihách, na internetu, pojmenování, jak mluví + pracovní list poslán emailem
https://dum.rvp.cz/materialy/hospodarska-a-domaci-zvirata.html
 
Prohlížení hodin na internetu, kde se využívají, poznávání celých hodin v oboru 0 – 7 (8) hodin + pracovní list poslán emailem
https://www.youtube.com/watch?v=SZG6hv5uyeY
 https://www.youtube.com/watch?v=Tvyo-6RcCWo
 
 
 7. ročník (Dominik Jurčík, Natálie Ranná) – prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes FB a email, se zástupcem ÚSP přes email
Čtení– hůlková čítanka dle individuální úrovně (poslána emailem)
Četba prezentace v PowerPointu o zvířatech + pracovní list vše posláno emailem
Psaní –– opis názvů zvířat podle vzoru (pracovní list poslán emailem)
Počty – psaní číslic 1 – 15, 16, sčítání v oboru 1 – 15, 16, porovnávání v oboru 1 – 15 16, počítání mincí – 1 – 15 Kč, 16 Kč. (Pracovní list poslán emailem). Rýsování přímek a jednoduchých úseček podle pravítka (libovolně).
Člověk a společnost– Rodina, funkce rodiny,…
                                       -  Základní lidská práva
Zaslání prezentace v PowerPointu + pracovní listy emailem
Člověk a příroda– Přeměny skupenství (tání a tuhnutí)
                              -  vztah příroda a společnost
Zaslání prezentace v PowerPointu + pracovních listů emailem.


8. ročník (Lukáš Vobořil) prosím o zakládání pracovních listů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Čtení – četba v hůlkové čítance dle individuální úrovně (poslán emailem)
+ četba z prezentace v Power Pointu o zvířatech poslána emailem
+ pracovní list (poslán emailem)
Psaní – opis názvů zvířat podle vzoru (pracovní listy poslány emailem)
Počty– psaní dvojciferných čísel 10 – 20, sčítání v oboru 0 – 20, porovnávání čísel 0 – 20, počítání mincí 0 – 20 Kč (pracovní list poslán emailem). Rýsování přímek tužkou podle pravítka, rýsování úseček podle pravítka (libovolně). + pracovní listy poslány emailem
Člověk a společnost
- Funkce a struktura rodiny, odpovědnost rodičů za výchovu dětí, práva a povinnosti dítěte.
-Vztahy ve škole
zaslání Prezentace v Power Pointu + pracovní listy emailem
Člověk a příroda

  • Teplota kapaliny, var
  • Směsi, nasycený a nenasycený roztok
Pracovní listy poslány emailem
 
 
10. ročník (Daniela Slaninová, Eliška Šárová)  - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči  přes email a FB
Čtení– četba hůlkové čítanky dle individuální úrovně (posláno emailem)
+ četba z prezentace v Power Pointu o zvířatech poslána emailem
+ pracovní list (poslán emailem)
Psaní– opis názvů zvířat podle vzoru (pracovní listy poslány emailem)
Počty– psaní číslic 0 – 8, sčítání 0 – 8, porovnávání 0 – 8, počítání mincí 0 – 8 (posláno emailem), rýsování přímek tužkou podle pravítka, obkreslování předmětů, určování celých hodin v oboru do 8 (10), číselná řada, číselná osa.
Pracovní list zaslán emailem.
Člověk a společnost– Šikana očima oběti, popřípadě šikana očima agresora (shlédnutí videa na YouTube, vypracovat pracovní list – posláno emailem)
https://www.youtube.com/watch?v=xaBjACZTNLQ
Člověk a příroda– Ochrana přírody, chráněná území – shlédnutí videí z YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=7tPPnA0GjlY
https://www.youtube.com/watch?v=qo9jNZbvMlY
+ pracovní list (poslán emailem)