Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

9. ročník
Matematika – učebnice strana 46
http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky
http://skolicka6.sweb.cz/LADA/LADA1.htm
 
Český jazyk - mluvnice
Zopakuj si vyjmenovaná slova - strana 62 - 63
Zopakuj si slovní druhy  - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa - strana 65 až 67
Do sešitu vypracuj cvičení 8. a) strana 40 -41  - Doplň správnou koncovku přídavných jmen
 
Čtení 
Přečti si nějaký časopis nebo knihu. Do sešitu napiš jméno autora a název knihy nebo časopisu a stručný děj, o čem jsi četl.
 
Dějepis
Opakování  - do sešitu nebo na papír opiš časovou přímku ze strany 47 a napiš si zápis:
 
Ludvík Svoboda
narozen 25.11.1895, zemřel 20.9.1975
Pocházel z rolnické rodiny, studoval vyšší zemědělskou školu.
V 1. světové válce zajat na ruské frontě. Ve 2. světové válce vedl ve východním zahraničním odboji vojsko z Buzuluku do Prahy.
 
Přírodopis
Zápis k prvnímu týdnu – někde se nám zatoulal
PÍCNINY
jsou jeteloviny, trávy a luskoviny
slouží jako krmivo pro zvířata – čerstvé (posekané, pastva)

  • silážované (bez přístupu vzduchu)
 
JETELOVINY
zkrmují se čerstvé nebo jako seno
Jetel luční
Pěstuje se v chladnějších a vlhčích oblastech
Sklizeň 2x ročně
Vojtěška setá
Sušší oblasti
Sklizeň 4-5x ročně
Nakreslit obrázek učebnice strana 32, číslo 24
 
Fyzika
Zopakovat oko z minulého týdne,
https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg
 
Zeměpis
https://www.skolaci.com/afrika-uvod/20347#more-20347
zápis:
Afrika
3. největší světadíl
Pohoří -  Východoafrická vysočina Kilimandžáro
             - Atlas
             - Dračí hory
Řeky: Nil, Kongo, Niger
Jezera: Ukerewe (Viktoriino jezero)
 nejteplejší světadíl – jsou zde tropické pralesy
                                                      savany – antilopy, zebry, žirafy, sloni, nosorožci
                                                      pouště s oázami (Sahara)
Státy jsou většinou chudé (zemědělství). Bohatá je pouze Jihoafrická republika (ropa, zemní plyn, rudy).
Obyvatelé: Arabové, Berbeři, černí Afričané
 
 
Anglický jazyk
Procvičovat slovní zásobu jídlo, pití, ovoce, zelenina
 https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/whats-this/exercises.html
 
Chemie
Ropa
Vznik
Na dně  moří se v bahně bez přístupu vzduchu hromadily zbytky živočichů a rostlin. Ty se pak během tisíců a milionů let přeměnily vlivem tepla a tlaku na ROPUa ZEMNÍ  PLYN
 

Vlastnosti:

  • žlutá, hnědočervená až černá kapalina
  • charakteristický zápach
  • menší hustotu než voda = plave na vodě
  • ve vodě nerozpustná
  • hořlavá
Vytěžená ropa se čistí od hrubých příměsí (většinou písku) a vody.
V destilačních komorách se oddělují její jednotlivé složky:
plyny
benzín
petrolej
motorová nafta
mazut
oleje
asfalt