Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Děti, pokud můžete, sledujte v televizi program UčíTelka na ČT2 od 9 do 12 hodin. Nakreslete mi nějaký obrázek. Všechny vás pozdravuji.
 
1. ročník
Čtení - slabikář str. 53 a 54
 
Psaní - psací  l  a  m, stále  procvičovat psací  le
 
Matematika - sčítání a odčítání do 4
číslo 5 - počítání po jedné do pěti a zpět - na prstech, palec je číslo jedna
           - číst číslice 1,2,3,4,5 - učebnice str. 44
 
Prvouka - zvířata a jejich mláďata ( kočka - kotě, pes - štěně, kráva - tele, prase - sele, ovce - jehně, kůň - hříbě, slepice - kuře, husa - house, kachna - kachně apod.)
 
2. ročník
Čtení - hláska h, H - ve slabikáři číst dvě strany
 
Psaní - psací h, ha, he, hy, ho, hu, had, háj, husa, hora, duha
 
Matematika - sčítání a  odčítání do 5
číslo 6 - počítat po jedné do šesti a zpět - na prstech, palec je číslo jedna
                                        - číst číslice 1,2,3,4,5,6, - str. 3 v učebnici
                                        - psát číslo 6
 
Prvouka - zvířata a jejich mláďata - viz 1. roč.
 
4. ročník
Čtení - slabikář - hláska č, Č - přečíst dvě strany
 
Psaní - opsat  všechno psací písmo z těchto dvou stran
 
Matematika - násobilka 2, 3, 4 - učebnice 61, cvičení 1 písemně do sešitu
 
Vlastivěda - zapiš do sešitu - Voda v krajině
                                                        Voda v krajině je doplňována deštěm a sněhem.
                                                        Voda se hromadí v podzemí.
                                                        Na povrchu - potoky, řeky, rybníky, jezera,                   
                                                        řehradní nádrže
                                                        nakresli obrázek str. 28 v učebnici
 
Přírodověda - zapiš do sešitu - Jaro
                                                           Měsíce - březen, duben, květen.
                                                           Pučí stromy. Zelená se tráva. Kvetou jarní
                                                           květiny - sněženky, bledule, pampelišky, fialky,
                                                           tulipány, narcisy.
                                                           Vracejí se stěhovaví ptáci (čáp, vlaštovka,
                                                           špaček). Ptáci si zakládají hnízda.
                                                           nakresli jarní kytičky
 
Anglický jazyk - opakuj slovíčka food and drink ( jídlo a pití)
 
6. ročník
Český jazyk - vyjmenovaná slova po v - příloha - doplň a napiš cvičení 1, 
 
Čtení - čítanka str. 35 - přečti básně a splň úkoly pod nimi
 
Matematika - učebnice str. 64, cvičení 3, 4 - písemně 
                                             str. 59, cvičení 17 - písemně
Matěj Mráček - učebnice strana 61, cvičení 1 -  ústně, 33, cvičení 7 – písemně
 
Zeměpis - podle sešitu opakuj sousední státy České republiky a jejich hlavní města
 
Dějepis - zapiš do sešitu - Jak žili staří Řekové
                                       Jak bydleli
                                              Chudí lidé -  malé domky, celý den pracovali, vařilo
                                              se na ulici.
                                              Bohatí lidé - velké domy, část pro muže, část pro
                                              ženy. V přízemí se vařilo a jedlo, byli tam dílny. V
                                              domech byl nábytek, nebyla koupelna. Chodili se mýt
                                            do veřejných lázní. Sloužící a otroci spali venku na dvoře.
                                      Jak se oblékali
                                             Kus látky sepnutý sponami.
                                     Co jedli
                                             Placky a chléb z mouky, ovoce, zeleninu, luštěniny, olivy,
                                             datle, fíky, ryby. Pili vodu, víno, kozí mléko.
                                    Neznali vidličku.

Přírodopis - podle sešitu stále opakuj učivo o lese
 
Anglický jazyk - opakuj slovní zásobu food and drink (jídlo a pití)

8. ročník
Český jazyk - vyjmenovaná slova po v - příloha - doplň a napiš cvičení 1, 2
                    číslovky - učebnice strana 31, cvičení 3  - přečti a opiš báseň a podtrhni číslovky
 
Čtení - čítanka     str. 46 - 49 Chropyně - odpověz - Proč vyhnal chropyňský pán svou paní?
Jak se jmenoval narozený chlapec?
Proč se tak jmenoval?
Kde se narodil?
 
Matematika - učebnice strana 12, cvičení 10 - zapiš správně pod sebe
 
Zeměpis - zopakuj učivo o Itálii
                    z přílohy v minulém týdnu opiš do sešitu učivo o Řecku
 
Dějepis -  příloha dole - opiš do sešitu
 
Přírodopis - naučit se o nervové soustavě, zápis v sešitě z minulého týdne
 
Anglický jazyk - opakuj slovní zásobu food and drink ( jídlo a pití)
 
Fyzika - co je elektrická energie - zopakovat a naučit se zápis v sešitě z minulého týdne (strana 47 dole - Co jsme se naučili)