Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

4. ročník – úkoly:
 
ČJ – procvičování samohlásek (učebnice str. 56 - 58) - diktát jednotlivých slov na papír (např. telefon, úloha, auto, tabule, lopata,….)
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/samohlasky
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
Nové učivo – naučte se tvrdé slabiky (učebnice strana 59) – hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny
https://www.youtube.com/watch?v=KCfFNyXC22U
Cvičení si opisujte – učebnice strana 59/cv.2, 3
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/v-cirkuse/TSH1.htm
 
Čtení – čítanka strana 31 Kuličky, dále čtení pohádek z vlastní knížky
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/auou1.htm
Napište si na papír větu oznamovací, rozkazovací a tázací
 
M    - násobení a dělení 2, 3, 4

 • pamětné sčítání a odčítání do 100 (80+10, 29+1, 84+5, 24+31, 90-10,
51-7, 89-54, 98-2,…)
 • písemné sčítání a odčítání na papír – učebnice strana 37
 • diktát čísel na papír – 82, 100,14, 69, 50, 36, 5, 84, 21, 99 – a seřadit čísla od nejmenšího po největší
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=09.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+MIX#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-4#selid
Nové učivo – Jednotky objemu – učebnice strana 91
Jednotka objemu: 1 litr (1l)
Učebnice strana 91/cv. 1, 2, 3, 4 (pište na papír)
 
Geometrie – rýsování úseček – porovnávání délky (učebnice M strana 93)
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
               
Angličtina
1. Nová slovíčka na téma zvířata. Opište si je do sešitu, nakreslete, naučte se je. 
2. Dále se podívejte https://www.youtube.com/watch?v=9iY2fFSeGLA, ale jsou tam některá slovíčka, která se neučíme, tak se neděste
3. Školákov https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/animals/whats-this/exercises.html 
4. Pracovní list posílám jako přílohu. Rozklikněte si ji, pracujte případně na papír. 
 
Vlastivěda – opakování ze sešitu, doprava v krajině – jízdní řád (zkusit vyhledat na www.idos.cz)

 
Přírodověda – opakování ze sešitu, dále rostliny, keře, stromy
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro1.htm

 • život v lese – zápis do sešitu
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/les_kere1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_les1.htm
Zápis do sešitu z přírodovědy – 4. ročník
Život v lese

 • mravenci
 • hadi – zmije
 • ptactvo – sojka, káně sovy
 • veverky
 • srnky a jelení
 • divoká prasata
Můžete si nakreslit i obrázek!
 
Zápis do sešitu z vlastivědy: Nakresli si do sešitu 6 značek, které si vybereš a popiš je:
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/dopravni-znacky/znacka7.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/dopravka1.htm5. ročník – úkoly:

ČJ -  procvičování vyjmenovaných slov po B, L (učebnice strana 53, 57, 58)
Pracovní list posílám jako přílohu. Rozklikněte si ji, pracujte na papír – opisujte cvičení 6 až 10.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

 • dále procvičovat vyjmenovaná slova po M – učebnice český jazyk strana 63/cvičení 67, dále strana 66/cvičení 14, 15 – pište na papír
 
POZOR! Rozlišování dvojic MY (všichni) x MI (mně)
Např. Pomůžeš mi s úkolem? (jenom mně)
           My se půjdeme podívat do lesa. (všichni)
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/vyber.htm  - vypište si na papír chytáky!
 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
 
Čtení – čítanka strana 36, 37, 38 Jehňátko, dále čtení pohádek z vlastní knížky
http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/pernik.htm   - odpověz na otázky a napište na papír (1. Holub letěl z lesa.)
Napište si na papír 4 věty téma: JARO + obrázek
 
Matematika – písemné a pamětné sčítání a odčítání do 1000 (učebnice strana 38,40)
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
 
-dále diktát čísel: 120, 89, 521, 1000, 745, 900, 354, 870, 230, 719, 405 – seřaďte čísla od nejmenšího po největší

 
 
 
Nové učivo – Jednotky objemu – učebnice strana 43
Jednotka objemu: 1 litr (1l)
1 hektolitr = 100 litrů
1 hl = 100 l

 • Udělejte si na papír z učebnice strana 44/cv. 5
 
Geometrie – opakování – čtverec a obdélník (narýsovat + náčrt)
Rovinné útvary– učebnice strana 86 – úkol: vystřihněte si z papíru čtverec, kruh, trojúhelník a obdélník
 
Angličtina
1. Nová slovíčka na téma zvířata. Opište si je do sešitu, nakreslete, naučte se je. 
2. Dále se podívejte https://www.youtube.com/watch?v=9iY2fFSeGLA, ale jsou tam některá slovíčka, která se neučíme, tak se neděste
3. Školákov https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/animals/whats-this/exercises.html 
4. Pracovní list posílám jako přílohu. Rozklikněte si ji, pracujte případně na papír. 
 
Vlastivěda – opakovat světové strany, sousední státy, kraje, řeky, pohoří https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/kraje-ceske-republiky
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/nase-vlast-ceska-republika
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/svet_strany1.htm
 
Přírodověda – houby, rostliny, skupenství látek – jejich vlastnosti, opakování zápis do sešitu
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/houby.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/skupenstvi1.htm
 
Zápis do sešitu z vlastivědy – 5. ročník
 
Města ČR – Morava
Brno – traktor Zetor
Olomouc – orloj, syrečky
Ostrava – výroba železa a oceli
Zlín – výroba obuvi (Baťa)
 
 
Zápis do sešitu z přírodovědy (doplň do vět):
Jarní měsíce jsou:……………………………………………………………………………
 
Napiš a nakresli 3 jarní kytičky:…………………………………………………………
 
Napiš a nakresli jedlou houbu:…………………………………………………………
 
Napiš a nakresli jedovatou houbu:………………………………………………….
 
Napiš 3 skupenství látek:………………………………………………………………..