Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM ZDRAVÍ, ZDRAVÍ, ZDRAVÍ…..

1.ročník:     Český jazyk…čtení a psaní
Pozor, plňte úkoly tak, jak jsou předepsané, nikdy nedělejte více…
Tyto úkoly začínáme plnit ve čtvrtek    26. března a končíme v pátek 3. dubna.

  1. kniha…..ČT a PÁ….str. 71…..pozor ..je nutné dětem vysvětlit, že se učí nové písmenko…..Y,y
Zároveň se učte psát y…nejdřív alespoň 10x obtahujte předepsané písmeno na čtvrtce, pak na tabulku fixou, pak do ČJ – Š a nakonec do písanky. Píší pouze jedno písmenko y…a vždy, když každé písmenko napíší…nahlas přečtou.
PO a ÚT  str. 72 a píší děti slabiku my..na tabulku a ČJ – Š, v úterý do písanky
ST a ČT str. 73a děti píší slabiku ly..na tabulku a ČJ – Š, další den do písanky
PO a ÚT a ST… str. 74a děti píší slabiky ty..na tabulku a ČJ-Š, další den do písanky..tento úkol děláte 3 dny, strana ke čtení je náročná
ST a Čt a PÁ… str. 75 a děti píší slabiku vy… na tabulku a ČJ –Š, další den do písanky, úkol opět plníte 3 dny
 
Matematika:
Děti: Ukazují na prstech číselnou řadu 1 2 3 4 5 a zpět  5 4 3 2 1
Dále piší samostatně číselnou řadu 1  2  3  4  5   a  zpět   5  4  3  2  1
ČT…str 95…pracovní sešit z matematiky…použijí oranžovou a modrou pastelku…vybarví v obrázku oranžově a modře určitý počet prvků a zapíší, kolik to je
PÁ…str.97…(96 vynechte)..opět děti vybarví oranžově před  +a modře za + a spočítají celkový počet na obrázku a zapíší,…. to samé spočítají na prstech.
PO..str. 98,    
 ÚT…str 99 a do školního sešitu opíší cvičení 99/1 a také vypočítají
ST…str .100 a do MŠ napsat a vypočítat příklady: 1+4  2+3  3+2  4+1  2+2  3+1  1+2  1+3
ČT…str. 101, na linky mohou děti nakreslit  např.: 5 = ooooo, ….
PÁ str 102..pod obrázky píší příklady na sčítání a vybarvují oranžově a modře.
Sledujte výukový pořad pro děti na ČT 2 každý den v 9,00 hodin UčíTelka… spolupracujte s pedagogy na obrazovce

2. ročník
Český jazyk
Pozor, plňte úkoly tak, jak jsou předepsané, nikdy nedělejte více.
Tyto úkoly začínáme plnit ve čtvrtek    26. března a končíme v pátek 3. dubna.
ČT…Číst str. 73 a psát do ČJ-Š strany...míček, koláč, kačer,sekáč, sáček, komár , a do písankyčo
PÁ…číst str. 74 a psát do ČJ-Š stranu…. kočičí jazýček, do písanky ču
PO…začínáme nové písmenko ... h …str. 75, nácvik psaní h na tabulku, dále psaní h do písanky, v ČJ-Š str... kávová čokoláda, deset vajíček
ÚT…číst 76…pouze 3 řádky a slova dole, psát na tabulkuha a též do písanky, ČJ-Š psát nohy, hory,…celou tuto stranu a číst hlasitě napsaná slova
ST…číst celou stranu 76, psát na tabulku a do písanky he, ČJ-Š psát váhy, jahoda,…opět celou stranu a číst každé napsané slovo
ČT…číst str. 77…3 řádky a slova dole, psát na tabulku a do písanky hi, do ČJ-Š stranu honem, hošík,….
PÁ…číst celou str. 77 , psát na tabulku a do písanky hy,  opsat na tabulku slova str. 77 dole
Matematika:
Na prstech ukazujte postupně číselnou řadu od 0 do 10 a zpět od 10 do 0.
ČT …str. 39/ -… do knihy a napsat též do MŠ..dva sloupečky
PÁ…str. 39/-..tabulky v knize vypočítat a napsat do MŠ další dva sloupečky ze str 39/-
PO…str. 39 ..tzv. hady
ÚT…str. 39…v knize vypočítat cvičení označené černým trojúhelníkem a do sešitu MŠ přepsat  a vypočítat 2 sloupečky
ST…str. 39…v knize vypočítat 3 sloupečky dole a do MŠ opsat a vypočítat 2 sloupečky
ČT…str. 40…rukavice a vybarvit vždy stejnou pastelkou rukavice, které patří k sobě
PÁ…str. 40 …rámečky a obrázek dole, vybarvit dle výsledků,  pozor…něco se nebude vybarvovat
 
 3.ročník
Český jazyk:
Pozor, plňte úkoly tak, jak jsou předepsané, nikdy nedělejte více.
Tyto úkoly začínáme plnit ve čtvrtek   26. března a končíme v pátek 3. dubna.
ČT…str. 71/1, 2, 3 a psát do ČJ-Š 71/1,2 tímto způsobem: kapr – prší prší
PÁ…str. 72/ Kohoutek a slepička...prosím, přečtěte jim celý článek, ale naučí se pouze 7 řádků, dále psát do ČJ-Š slova dole..pouze každé slovo 1x a dopsat do písanky všechny slabiky od F
PO…str. 72/1, 2, 3..psát do ČJ-Š 73/1 takto: praví – spraví, spraví, …nacvičovat na tabulku nové písmeno - velké Z a psát do písanky Z
Út…str. 73/4, 5, 6..psát do ČJ-Š 73/5..jednou, nacvičovat na tabulku Za a psát do písanky Za
ST…str. 74/ Když prší…prosím, přečtěte dětem celý článek a děti se naučí číst 6 řádků, psát do ČJ – Š 73/6, nacvičovat na tabulku Ze a do písanky
ČT…str. 75/ Závody , psát do ČJ-Š 117/67, na tabulku a do písanky Zi
PÁ…str. 75/Velikonoční vajíčka, psát do ČJ-Š 117/71 a na tabulku a do písanky Zy
 
Matematika:
ČT…do PS 29/2, to samé do MŠ
PÁ…PS 29/3,4…slovní úlohy ..prosím, přečtěte s dětmi a vypočítejte. MŠ …29/5…2 sloupečky
PO…29/5..celé vypočítat a do MŠ 29/5….3. a 4. sloupeček
ÚT…30/6 Nápověda: Olina má 13 korun…vždy, když něco koupí, musí dítě vytvořit příklad na odčítání …zapíše a vypočítá. Do MŠ též tyto příklady zapiší a vypočítají
ST…30/1, 2…do MŠ zapíší příklady:…2 sloupečky po 4 příkladech… 6+5  6+7  6+9  6+4  6+6  6+8  6+10  6+3
ČT…31/3…vypočítat, a zapsat též do MŠ
PÁ…31/4, 5 a do MŠ 32/6…2 sloupečky                                                     
 
 angličtina 3. ročník

  • procvičuj slovíčka – oblečení a části těla (pomůžou ti videa):
části těla:
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=qYL5e1B7aKU
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
oblečení:
https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70
https://www.youtube.com/watch?v=y1r12OYDY3w
https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U