Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Milí rodiče, tety,
máme za sebou téměř dva měsíce bez výuky ve škole. Děkuji za spolupráci v této nelehké době, za plnění úkolů a zasílání fotografií.
Přeji všem i dále pevné nervy a hlavně zdraví!!!
 
ČjLi

  • Opakování: slovní druhy – podstatná jména, slovesa, číslovky
  • Popis, charakteristika (viz.příloha)
 
Aj

  • Ovoce (viz.příloha)
 
ČaS

  • Potravní řetězec
https://www.youtube.com/watch?v=FFtRmE4bfaY
 
Ov

  • EU (opakování)
 
VkZ

  • Opakování učiva (návykové látky, prevence rizikového chování)
 
 
Rov

  • Péče o dítě: opakování
 (Ája a Nicolka sledovat u sestřičky Lucky 😊)
  • Úprava potravin bez tepelné úpravy – příprava vajíčkové pomazánky ( rodiče, tety poradí)
 
Pcv

  • Tento týden si připomeneme, jak se třídí odpad. Zkuste si pustit video.
Kdo bude chtít, může si vyrobit krásnou přírodní korunu na hlavu jako paní Jana. Fotku, jak se vám povedla, pošlete paní učitelce.
https://www.youtube.com/watch?v=ZIQQvCLFl54&fbclid=IwAR1rZ3AUadGO7LM6v-9aLF3sl_vSry3e2clxiulrXSrvOTHU-HMz0W1HWlY
 
VV - kresba v exteriéru
za pěkného počasí kresli venku, můžeš nakreslit budovy, nebo přírodu
 
TV - turistika a pobyt v přírodě, chůze a pohyb v terénu
 
RP - zahradnické práce, nebo péče o pokojové rostliny - pletí, kypření půdy
list - nářadí k zálivce a kypření
 
MA - geometrie
seznámení se s základními útvary v prostoru - kužel
šikovnější si mohou kužel vytvořit 
(kornout  - podle návodu https//, nebo kužel - přiložený pracovní list)
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wikihow.cz%2FJak-vyrobit-kornout-nebo-trycht%25C3%25BD%25C5%2599-z-pap%25C3%25ADru&psig=AOvVaw13c85ca51NYM020QZ1g7SM&ust=1587398167001000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCKibl63t9OgCFQAAAAAdAAAAABAE