Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

XI. třída – 27.4.-30.4.
Pro všechny: Aplikace GameKids 5, Chaloupka na vršku : Jak odletěly čarodějnice,
Básnička k naučení (kdo dostává maily – dostane video): Čáry máry pod kočáry, čury mury fuk,
                                                                                                       pára vstává z luk.
                                                                                                       Kapka krve dračí, deset kapek žluči,
                                                                                                       teplé srdce ptačí, v kotli už to hučí.
                                                                                                       Snad se kouzlo povede, děti nazpět přivede.
1 ročník
Čtení

 • Procvičování písmen malé i velké znaky – pokračovat ve slabikáři
 • Analýza prvního písmene ve slově
 • Otevřené slabiky s M, m, L, l
 • Globální čtení MLÉKO, ROHLÍK, KOLÁČ
Psaní
 • Grafomotorika – vlnovka
 • Psaní písmen v šabloně a obtahování většího formátu.
Počty
 • Poznávání číslic do 7, číselná řada, orientace na čísl. ose
 • Porovnávání množin prvků, používání znamének větší, menší.
 • Sčítání s názorem
Člověk a jeho svět
 • Denní činnosti: které činnosti se dělají ráno, které odpoledne a které
večer. Pojmy ráno, dopoledne, odpoledne, večer, noc – OPAKOVÁNÍ
 • Dny v týdnu
Pracovní vyučování
 • Třídění drobného materiálu
 • Zapínání zipů, knoflíků, patentů.
2. ročník
Čtení

 • Práce s probranými písmeny – řazení dle diktátu, vybírání z řady, čtení
 • Slova MLÉKO, ROHLÍK
 • Obrázkové čtení
 • Prohlížení knížek a leporel
Psaní
 • Koordinace oko – ruka – navlékání korálků, šněrování.
 • Grafomorotika: opakovaný oblouk
 • Psaní písmen v šablonách
Počty
 • Poznávání číslic 1-4.  Utváření množin prvků o daném počtu.
 • Porovnávání množin prvků.
Člověk a jeho svět
 • Dny v týdnu.
 • Pálení čarodějnic (Chaloupka na vršku)
Pracovní vyučování
 • Přebírání drobného materiálu.
 • Nácvik zapínání zipů, knoflíků, patentů.
3. ročník
Čtení

 • Přikládání písmen, vybírání z řady. Práce s „krabicí“. Prohlížení knih a leporel. Poslech čteného textu nebo sledování pořadů České televize – Čítanka, Čtení do ouška….
Psaní
 • Přebírání drobného materiálu.
 • Opakovaný oblouk, Psaní písmen v šablonách.
Počty
 • Poznávání a vybírání číslic 1-4.  Utváření množin prvků o daném počtu
 • Základní geometrické tvary.
Člověk a jeho svět
 • Téma: Stravování a poznávání potravin
Pracovní vyučování
 • Práce se stavebnicí – montáž, demontáž, šroubování
4. ročník
Čtení, řečová výchova

 • Nácvik básničky
 • Opakování probraných písmen a slabik
 • Globální čtení : MLÉKO, KOLÁČ, ROHLÍK
Počty
 • Číslice 1-7, číselné řady, orientace na číselné ose
 • Utváření množin prvků o daném počtu
 • Sčítání s názorem
 • Aplikace na počítání
Člověk a jeho svět
 • Zdravá výživa
 • Pálení čarodějnic (Chaloupka na vršku)
Pracovní vyučování
 • Čištění a ukládání obuvi, péče o zevnějšek.
5. ročník
Čtení

 • Opakování probraných písmen – čtení zleva doprava
 • Poznávání vlastního jména
 • Skládání vlastního jména
Počty
 • Číslice 1-7, orientace na číselné ose
 • Utváření množin prvků o daném počtu
 • Porovnávání množin prvků
Člověk a jeho svět
 • Listnaté stromy