Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Společné pro 3., 6., 7, ročník ZŠS

RV

Dobrý den,
Máme tu učivo na další týden . Koho ještě baví, vím je to stále dokola a dokola, ale tak to u nás ve třídě prostě opravdu je opakuje grafomotorické prvky.  Volné čmárání (myšičko myš, pojď ke mně blíž),  svislá čára (prší prší, jen se leje), vodorovná čára (autíčko se unavilo do garáže zamířilo), klubíčko (vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku), kroužení oběma směry (koulelo se koulelo, červené jablíčko), horní oblouk (žába skáče po blátě…).Nově přidáme dolní oblouk(houpy, houpy, kočka snědla kroupy)

A máme tady nové téma  - Barevné a veselé Jaro. Je také jedno z našich hodně oblíbených témat JProsím, kdo může, zhlédne jednoduchou prezentaci. Je krátká a opakujeme ji také po několikátý školní    rok J. Stačí když si ji prohlédnete, pracovat s ní budeme i příští týden.
Něco o Jaru k poslechu:
https://www.youtube.com/watch?v=FcXzw2ky1Vc
https://www.youtube.com/watch?v=wNPdC_UkIKA
https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA

SV + ŘV
Stále můžeme procvičovat sluchové soustředění na zvuky – tleskání, dupání, cinkání, šustění igelitem, nebo papírem. Cokoliv. Eliška má moc ráda výrazné zvuky – houkání hasičů, sanitky, zvuk vlaku, houkání sirény.  V oblibě všichni mají cinkání zvonečkem a rolničkou (Maruška).
https://www.youtube.com/results?search_query=houk%C3%A1n%C3%AD+sanitky
https://www.youtube.com/results?search_query=houk%C3%A1n%C3%AD+sir%C3%A9ny
Procvičujte reakce žáků na vyslovení jejich křestního jména. Měňte hlasitost, důraz, ton apod.
Určitě také provádíte orofaciální stimulace, dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže prstů a dlaní.
 
Už se mi po Vás všech moc stýská a nejen mě. Moc Vás pozdravují naše zlaté paní asistentky Renatka a Sonička. Udržujme si všichni dobrou náladu, pozitivní přístup a hlavně buďte všichni doma zdraví. Snad se již brzy uvidíme…….