Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Už jste více než měsíc doma a zdá se, že ještě nějakou chvíli doma budete. Věřte, že nám všem moc chybíte. V tomto týdnu vás čekají „Čarodějnice“, i když jen u domácího ohníčku s opékáním špekáčků. Tak si je užijte. Pracovní týden je kratší, končí prvním májovým dnem.
 Čekají vás i další úkoly na dálku. Myslím, že je v pohodě zvládnete a pokud si nebudete vědět rady, jsem na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Stále platí pro procvičování učiva v minulých týdnech doporučované webové stránky, můžete zkusit i nové stránky:   https://pripravy.estranky.cz/ , https://www.mojecestina.cz/, http://cestina.hrou.cz/, vzdělávací televizní programy na ČT2 – UčíTelka (ÚT a ČT je čeština).
Prosím o zpětnou vazbu a pokud můžete, ofoťte pracovní listy a pošlete mi to e-mailem. Můžete mi napsat, jak se vám daří, budu ráda.
Všechny vás moc zdraví                Eva Kučerová
 
27. – 30. 4.
Český jazyk – mluvnice– úkoly jsou společné pro 8. i 9. ročník

 1. Pracovní list – Opakovací cvičení
 2. Pracovní list – Přídavná jména
 3. Sloh – Popis spolužáka – popisu jsme se už věnovali ve škole. Doufám, že podle vašeho popisu poznám, o jakého spolužáka se jedná.
 4. Pracovní list pro dlouhou chvíli – vyjmenovaná slova

 
Literární výchova:
Pokračujte ve čtení z vlastní knížky
8. ročník:
Čítanka str. 54 – 56 
Zápis do literárního sešitu:  Jak stařeček měnil až vyměnil
                                                           František Bartoš
Odpověz na otázky celou větou:

 1. Za co vyměnil stařeček kus zlata?
 2. Co je v životě důležitější než majetek?

9. ročník
Čítanka str. 85-86
Většina z vás zná příběhy Péti Bajzy a jeho kamarádů z televizního zpracování knížky Bylo nás pět (pokud máš možnost, podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=Rnj8QJaT1VA&list=PLL-8oDj7nTp84WJRGGyOthD3aZYZz8KIk
 
Zápisdo literárního sešitu:  A bylo nás tedy pět
Karel Poláček
Odpověz na otázky celou větou:

 1. Jak se jmenovalo pět chlapců z Bylo nás pět?
 2. Koho zachraňovali před utonutím?

 
Výchova ke zdraví - 8. roč.
Zápis do sešitu:                  Řešení problémů

 • Identifikace problému
 • Najít podstatu problému
 • Vhodné řešení problému – výběr z možností
 • Samotné řešení problému
 • Vyhodnocení, zda byl problém vyřešen správně

 
Otázka: Řešil jsi ve svém životě nějaký závažný problém? Zamysli se a napiš mi, o jaký problém se jednalo a jak jsi ho vyřešil.
 
 

ANGLIČTINA 8. + 9. ROČ.

Překlad ze 4. týdne (14. – 17. 4.):

Ryba umí plavat. - A fish can swim. (E FIŠ KEN SVIM)

Králík umí skákat. - A rabbit can jump. (E REBIT KEN DŽAMP)

Papoušek umí létat. - A parrot can fly. (E PEROT KEN FLAJ)

Kráva umí chodit. - A cow can walk. (E KAU KEN VÓK)

A do češtiny:

A dog can run. (E DOG KEN RAN) – Pes umí běhat.

A turtle can swim. (A TŔTL KEN SVIM) – Želva umí plavat.

A pig can fly.  (A PIG KEN FLAJ) – Prase umí létat.

A goat can jump. (E GOUT KEN DŽAMP) – Koza umí skákat.

 

Nové úkolydo sešitu (opáčko slovíček ovoce, zelenina + pár nových + procvičování množného čísla – koncovka – s/-es):

Fruits (FRÚTS) = OVOCE

peaches (PÍČÍS) = BROSKVE

tangerines (TANDŽERINS) = MANDARINKY

cherries (ČERIS) = TŘEŠNĚ

strawberries (STRÓBERIS) - JAHODY

grapes (GREIPS) = HROZNOVÉ VÍNO

Vegetables (VEDŽITEBLS) = ZELENINA

carrots (KEROTS) = MRKVE

potatoes (POTEJTOUS) = BRAMBORY

peppers (PEPRS) = PAPRIKY

tomatoes (TOMATOUS) = RAJČATA

lettuce (LETYS) = SALÁT

beans (BÍNS) = FAZOLE

seeds (SÍDS) = SEMÍNKA

 

V příloze najdete obrázky a text – ovoce + zelenina a nahranou výslovnost – nalepit do sešitu, poslechnout a procvičit.

Pokuste se vypracovat PL (příloha) a vrátit zpět mě. (Nalepte do sešitu a ofoťte nebo přineste a já na to juknu.) Díky.

 

 

8. ROČ.

MATEMATIKA

Násobení desetinných čísel číslem přirozeným.

Do sešitu – uč. str. 43/cv. 1, str. 44/cv. 2,3,5 (cv. 4 + 6 – dobrovolné)

Cvičení 1 a 2 počítejte zpaměti, 3 a 5 písemně (pod sebou).

Postup: násobte stejně, jak jste zvyklí z celých čísel. Po vynásobení sečteme všechna desetinná místa v činitelích (číslech, která násobíme) a stejný počet desetinných míst musí mít výsledek (součin).

cv. 1 + 2

0,3 . 2 =  (spočítám 3 . 2 = 6, pak umístím desetinnou čárku, v součinech mám jedno desetinné místo – 0,3-, musí být i ve výsledku)

0,3 . 2 = 0,6

0,06 . 5 = (spočítám 6 . 5 = 30; v součinech mám 2 desetinná místa – 0,06 -, musím je mít i ve výsledku)

0,06 . 5 = 0,30

 

cv. 3 + 5

1,012                        26,4

.       6                       .    12

6,072                          528

                                   264

                                  316,8

 

Pokud nechápete, koukněte na odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY

je zde vysvětlení na slovní úloze. Pusťte si pouze první úlohu (3 minuty), další necháme na příště (jsou složitější).

 

GEOMETRIE

Tak doufám, že jste si prohlédli uč. str. 64 a nakoukali videa a můžeme se pustit do samotného výpočtu obvodu kruhu/délky kružnice (je to to samé!).

VZOREC: o = 2 . π . r

Vzhledem k tomu, že 2 . r = d, můžeme též použít vzorec o = π . d

o = obvod kružnice/délka kruhu

r = poloměr

d =  průměr

π = pí, Ludolfovo číslo, vždy 3,14

 

Příklad:

Vypočítej obvod kruhu o poloměru 4 cm (r = 4 cm).

Nejprve si kruh narýsujte do sešitu, nebo někam na papír. Sežeňte kousek provázku, nitě… a položte jej na čáru, kterou jste narýsovali – kolem kruhu a změřte jeho délku. Mě to vyšlo zhruba 25 cm. Tak získáme odhad a kontrolu výsledku.

A nyní počítáme: doplníme do vzorce-

o = 2 . π . r

o = 2 . 3,14 . 4 (vše postupně vynásobím, např. 2 . 3,14 = 6,28

                                                                                                               . 4

                                                                                                           25,12)

o = 25,12 cm

Vyšel nám podobný výsledek jako na provázku?

 

Můžeme vyzkoušet i druhý vzorec, na ten ale musíme znát průměr místo poloměru. Víme, že poloměr je půlka průměru. Vynásobím-li poloměr 2 krát, získám průměr → 2 . 4 = 8 (d = 8 cm)

Doplníme do vzorce:

o = π . d

o = 3,14 . 8                      Mohu vypočítat zpaměti, nebo písemně:    3,14

                                                                                                                           .      8

                                                                                                                           25,12

o = 25,12 cm

Vyšlo stejně?

 

A teď vy – opsat a spočítat (do sešitu) a poslat/přinést mě ukázat, ať vidím, jestli to jde:

1.     Vypočítej obvod kruhu o poloměru 10 cm (r = 10 cm).

2.     Vypočítej délku kružnice o průměru 6 cm (d = 6 cm).

 

Obvod kruhu (první půlka videa): https://www.youtube.com/watch?v=OBW0QF-ZwQM

 

ZEMĚPIS

Jsme trochu napřed, tak si zkuste vyplnit pracovní list v příloze – jihovýchodní Evropa – na jedničku. Můžete použít učebnici, internet… co libo.

DĚJEPIS

Opět pracovní list (v příloze) – Světové kolonie – kdo dodá a bude mít celkem dobře, má u mě jedničku!!! K vypracování můžete použít všechny Vám dostupné zdroje (učebnice, internet… rodiče vynechte!)

 

PŘÍRODOPIS

-         učebnice Občanské výchovy str. 134 – 135, uč. Biologie člověka str.66

-         Výklad (pokud nechcete mučit rodiče 😊): https://www.youtube.com/watch?v=9cQ3wTmQJZM

-         O sexu (konzultujte s rodiči!) - https://www.youtube.com/watch?v=c5uumpJZbkc&t=1s

-         do sešitu:

ANTIKONCEPCE

-         zabraňuje početí dítěte → plánované rodičovství

-         pro muže – kondom (ochrana i před pohlavními nemocemi)

-         pro ženy – hormonální tablety

-         náplasti

-         nitroděložní tělísko

-         pesar

-         Nechrání před pohlavními chorobami!!!

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

             - Tentokrát mně opět nezbývá, než poprosit Vaše rodiče, ať se Vám to pokusí trochu vysvětlit. Děkuji 😊.

            -  do sešitu:

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

- Patří sem důchodové, nemocenské (z minulé hodiny), příspěvek na nezaměstnanost.

- Je povinné. – Část výplaty se odvádí státu (daně).

Ze sociálního pojištění se vyplácí důchody pro případ

stáří starobní důchod,

invalidity invalidní důchod,

nebo úmrtí vdovský a sirotčí důchod.

 

Fyzika 8. ročník
Milí žáci, moc vás zdravím a doufám, že se vám všem daří dobře. Jakpak dopadlo opakování? Doneste mi prosím vypracované listy do školy (přes vaší třídní paní učitelku) i já hořím zvědavostí, jak se vám dařilo J  Je něco, co příliš nešlo? Vyhledejte si to v sešitě, učebnici a pokuste si to zopakovat, neváhejte se mě i přes e-mail zeptat, ráda vám odpovím. 
Zápis:
ELEKTROMOTORY
Elektromotory jsou v domácích spotřebičích: šlehači, mixéru, vysavači. Připojují se k jednofázové zásuvce o napětí 220 V.
Velké elektromotory jsou v míchačce nebo pile. Připojují se k třífázové zásuvce o napětí 380 V.
 
Úkoly:   1. V učebnici pročíst stranu 64 a 65.
                2. Nakreslete jeden spotřebič, který zapojíme do zásuvky o napětí 220 V a jeden do zásuvky o napětí 380 V.
3. Vzpomeňte si, jak jsme ve škole zapojovali elektrické obvody, pamatujete si, jak jsme napojili elektromotor na plochou baterii?
4. Vypracujte pracovní listy str. 24 a 25, učebnice vám zajisté pomůže ;)
5. Pokud se vám podaří vaše díla nafotit a zaslat mi na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budu moc ráda.
6. Mrkněte se na zajímavé video, jak elektromotory fungují: https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8
7. Vůbec nic se vám nestane, pokud vyzkoušíte sílu elektromotoru na vlastní kůži, například pokud se chopíte doma vysavače J
Nezapomínejte, že poznatky z fyziky můžete sledovat všude kolem sebe…pamatujete? Však je to nauka o…síle, světle, pohybu, elektrice, zvuku, teple…tak nezapomínejte mít oči dokořán, třeba se něčemu novému přiučíte, hlavně na sebe dávejte pozor!

9. ROČ.

MATEMATIKA

Jakpak Vám šlo sčítání, odčítání, porovnávání a násobení? Ráda bych viděla 😊. Pokud Vám zbyde čas, můžete (nemusíte) pokračovat v dalších příkladech z uč. str. 48 – 50. Minule jste měli za úkol spočítat první sloupce, tak můžete (nemusíte) pokračovat.

Tento týden slovní úlohy (do sešitu a poslat mně ke kontrole):

1.     Černé jezero na Šumavě má největší hloubku 39,8 metru. Čertovo jezero má hloubku o 3,3 metru menší. Vypočítejte hloubku Čertova jezera.

 

Černé…………………………………….

Čertovo ……………………o ……….. menší

Čertovo…………………………………

x = …………………                              Výpočet:

x = …………………

 

2.     Školní aktovka má hmotnost 0,984 kg a pomůcky na vyučování hmotnost 3,27 kg. Jaká je hmotnost aktovky i s pomůckami?

 

aktovka …………………………..

pomůcky………………………….

aktovka s pomůckami …………………

x = …………………….                          Výpočet:

x = …………

 

3.     Na zavařování ovoce potřebujete 18 kg. cukru. Kolik za něj zaplatíte, jestliže 1 kg krystalového cukru stojí 24,30 Kč.

1 kg……………………………

18 kg …………………………

x = ……………………………..            Výpočet:

x = ……………….

Pokud nevíte, jakou početní operaci použít, nápovědu najdete na konci za VKZ.

GEOMETRIE:

Narýsujte 3 libovolné úhly, změřte jejich velikost a narýsujte pomocí kružítka jejich osy (čerchovanou čarou).

Nápověda v minulém týdnu – video.

 

ZEMĚPIS

-         do sešitu: Zapište si zápis a ke každému státu vyhledejte v učebnici (str. 42 – 45) něco důležitého např. hlavní město, nerostné suroviny, rostliny… stačí 1 slovo (např. Brazílie – káva, fotbal, karnevaly; Venezuela – ropa, železná ruda). Prohlédněte si obrázky v učebnici. Pošlete/přineste ukázat mi prosím (ofocený) sešit – co jste doplnili – ať můžu rozdávat jedničky a pochvaly 😊.

Státy jižní Ameriky

·        Brazílie

·        Venezuela

·        Kolumbie

·        Peru

·        Argentina

·        Chile (čti Čile)

·        Bolívie

·        Paraguay

·        Uruguay

Jazyky J Ameriky: portugalština, španělština

 

DĚJEPIS

-         normalizace – uč. str 56 – 57 – přečíst

-         Dějiny udatného – Pražské jaro 107): https://www.youtube.com/watch?v=Lq9ZdA9OKgo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=109&t=0s

-         Normalizace (108): https://www.youtube.com/watch?v=9jVzchPmkqo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=109

-         do sešitu:

 

Období normalizace

Po okupaci v r. 1968 uzavřela armáda hranice, obehnala je ostnatým drátem = „železná opona“

-         do kapitalistických států bylo třeba vízum

-         časté útěky do zahraničí = emigrace

·        sledování nespokojených lidí tajnou policií STB

·        propouštění ze zaměstnání

·        političtí vězni

·        cenzura tisku, rozhlasu, filmů, knih, hudby…. zákazy činnosti

·        hlavní postavou normalizace byl Gustav Husák (prezident)

 

PŘÍRODOPIS

-         uč. Země, naše planeta str. 75 -76 (půda), uč. Přírodopis 9 str. 47 – 48

-         Něco málo o půdě - https://www.youtube.com/watch?v=B5XTU-ka7uQ

-         Pokus – rozdíl mezi písčitou a hlinitou půdou: https://www.youtube.com/watch?v=GLkNy68L-Ew&list=PLhwPFIZnepdbu_Uz27RabnaIwJIGIq-Xg&index=5

-         do sešitu:

Ochrana půdy

Půda – zdroj získávání potravy

Půdě škodí:

kyselé deště

odpadní vody

úniky ropy

přehnojování

snižování lesních ploch eroze půdy

stavby na polích…

 

Ochrana půdy

-         vysazování stromů

-         omezení výstavby na úrodné půdě

-         obnovení zemědělských ploch na uzavřených skládkách a lomech

-         kontrola hnojiv, nakládání s odpadem

 

CHEMIE

-         opáčko – plasty – PL v příloze, vyplnit, poslat zpět (na jedničku)

-         Z čeho stavíme – str. 41 – 42

-         do sešitu:

Stavební pojiva

·        sádra

-         výplň drobných děr, štukování, sochařství

-         (sypeme do vody!)

·        vápenná malta

= vápno + voda + písek

-         spojování cihel, omítky

·        cement

-         k výrobě betonu

·        beton

= písek + cement + voda

-         je pevný, ale křehký

-         vyztužuje se dráty = železobeton

·        keramika

-         výrobky vypálené z keramických směsí (hlína, jíl, kaolín)

-         nádobí, umyvadla, WC mísy

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

-         zápis do sešitu (S těmi kontrolami na hranicích nám to nyní nějak neplatí, co? Má to však svůj důvod. Jen co se zbavíme Koronaviru, zase budeme moci v rámci Schengenského prostoru jezdit, kam budeme chtít.):

EU a Česká republika

Eurozóna – je území států EU používajících společnou měnu.

Schengenský prostor - je území států, které zrušily kontroly lidí na společných hranicích.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

-         do sešitu:

Psychohygiena

-         upevňovat duševní zdraví, zvyšovat odolnost vůči škodlivým vlivům

-         pracovní prostředí

-         životospráva

-         organizace práce

-         relaxační techniky

 Fyzika 9. ročník 

Milí žáci, moc vás zdravím a doufám, že se vám všem daří dobře. Jakpak dopadlo opakování? Doneste mi prosím vypracované listy do školy (přes vaší třídní paní učitelku) i já hořím zvědavostí, jak se vám dařilo J  Je něco, co příliš nešlo? Vyhledejte si to v sešitě, učebnici a pokuste si to zopakovat, neváhejte se mě i přes e-mail zeptat, ráda vám odpovím. 
 
 
Zápis:
JAK VIDÍME
Do našeho oka přichází světlo panenkou.
Černé věci „pohltí“ všechno světlo, které na ně dopadne.
Bíle věci většinou světlo odraz a pošlou od sebe pryč (například patníky u silnice).
Úkoly:  1. pročíst strany 66-69
       2. Do sešitu si nakreslete obrázek oka ze strany 66 – popište, kudy vstupuje světlo a duhovku
3. Vypracujte pracovní list ze strany 23
4. Pokud se vám podaří vaše díla nafotit a zaslat mi na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budu moc ráda.
5. Mrkněte se na zajímavé video. „Co je to světlo“
https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM
 
Nezapomínejte, že poznatky z fyziky můžete sledovat všude kolem sebe…pamatujete? Však je to nauka o…síle, světle, pohybu, elektrice, zvuku, teple…tak nezapomínejte mít oči dokořán, třeba se něčemu novému přiučíte, hlavně na sebe dávejte pozor!
 
 

Nápověda ke slovním úlohám 9. roč.:

1.                 ODČÍTÁNÍ

2.                 SČÍTÁNÍ

3.                 NÁSOBENÍ