Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

XV. třída – učivo: 25. 5. – 29. 5.
 
ČjLi

  • Větná skladba: základní větné členy
  • Prohlížejte si časopisy, encyklopedie
 
Aj

  • Jídlo - FOOD
 
ČaS

  • Třídění organismů (1. ročník) – opakování z minulého týdne
  • Neživá příroda a její význam (viz. příloha), vydejte se na procházku do přírody, sledujte, co je živé a neživé
 
Ov

  • Novověk
Dějiny udatného českého národa (2013)
 
VkZ

  • Ošetření drobných poranění (podívejte se na video)
https://www.youtube.com/watch?v=eOKz75HfMfU
 
 
Rov

  • Údržba a práce v domácnosti – ukliďte si svůj pokojíček
 
Pcv
Tento týden si procvičíme úklidové práce v domácnosti.
Kdo má vlastní pokojíček, začne s ním a zeptá se samozřejmě rodičů, kde je nejvíce potřeba pomoci s úklidem.
Procvičíme utírání prachu, zametání, luxování a vytírání podlahy.
Přidáme péči o pokojové květiny.
 
MA - ZÁKLADNÍ POJMY Z GEOMETRIE - prezentace, pracovní listy
          geometrie - rovinné útvary 
          geometrie v prostoru - tělesa