Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Domácí úkoly XIII. třída v Kvasinách 25. 5. – 29. 5. 2020
Sledování Tv  UčíTelka
Děkuji Vám, že plníte úkoly.
 
ČjLi
viz příloha
Prohlížejte si kuchařky, encyklopedie, časopisy, dívejte se na filmy, povídejte si, poslouchejte rozhlas.

Ma
viz příloha

Aj
viz příloha
Hrajte si s Albi tužkou.

ČaS
viz příloha  

Ov
PrŠ1- viz příloha
PrŠ2 – novověk – podívejte se na ČT edu na animované ukázky z této doby.

Inf
výukové programy dle možnosti, vyhledávání na netu

RoV
Provádějte stále domácí práce a práce na zahradě, prohlížejte kuchařky. Pokud můžete, soustřeďte se na úklidové domácí práce. Týká se to především Ehla, Jeglíka a Vančáka.
 
VkZ
viz příloha