Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

XI. třída – 25. 5. – 29. 5.

 1 ročník
Čtení – pokračujte v tréninku slabik. Pracujte se slabikářem (okopírovaným) str. 36, 37, 38, 39.
Zkoušejte analýzu prvního písmene a první slabiky ve slovech (viz.  Náš slabikář str. 11, 12). Pracujte s globální čítankou – potraviny + slovesa JÍ, PIJE.
Psaní – vlnovky, hůlková písanka – pokračovat v okopírovaných listech.
Počty – pracovní listy – práce s mincemi 1, 2, 5. Sčítání mincí. Numerace v oboru do 7. Práce s číselnou osou.
Logopedie – pracovní list Co k čemu patří?
Téma: Bezpečnost -  při cestování v autě. + Domov a jeho nejbližší okolí (jděte na procházku).

2.ročník

Čtení – čtení probraných písmen + pracovní listy.
Psaní – grafomotorická cvičení : vlnovky. Cviky jemné motoriky : navlékání korálků,  přebírání drobného materiálu.
Počty – numerace do 4 + pracovní listy. Počítejte vše kolem sebe, zadávejte jednoduché úkoly typu: Přines tři polštáře, podej mi dva kolíčky apod.  Geometrické tvary – pracovní list.
Téma: Bezpečnost – dopravní prostředky a cestování v autě. 

3.ročník

Čtení – práce s globální čítankou – poznávání a skládání vlastního jména, slova MÁMA a TÁTA.
Psaní – cviky jemné motoriky, koordinace oko – ruka.
Počty – práce s pomůckami dle dohody.
Logopedie: Otázky a odpovědi dle obrázků – pracovní list
Téma: Chování a nebezpeční při setkávání s cizími lidmi.

4.ročník

Čtení – procvičujte čtení písmen a slabik. Pracujte s okopírovaným Slabikářem str. 36, 37, 38, 39, 40.
Psaní – grafomotorika : kličky, hůlková písanka (okopírovaná) – nepište poslední malé řádky.
Počty – orientace v prostoru, ukazování a pohyb ve směru šipky. Numerace v číselném oboru do 6/7.
(pracovní listy)
Logopedie: Otázky a odpovědi dle obrázků – pracovní list
Téma: Dopravní prostředky, dopravní výchova – chodec.

5.ročník

Čtení – opakování probraných písmen, práce s tabulkou. Poznávání a skládání vlastního jména. Slabikář str. 36
Psaní – grafomotorika – kličky. Hůlková písanka
Počty – orientace v prostoru podle šipek. Numerace v číselném oboru do 7.
Logopedie : Otázky a odpovědi dle obrázků
Téma : Dopravní výchova – pracovní sešit v poště.