Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

X. třída
Domácí úkoly 25. – 29. 5. 2020
Milí rodiče, milé tety, děkuji Vám velice za výbornou spolupráci. 
 
6. ročník (Matěj Frajvald) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB) Čtení 

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Nádobí – četba obrázků globálního čtení, skládání slov z písmen podle vzoru (email na PC)
 3. Přiřazování stejných slov – nádobí pracovní list (email tisk)
 4. Omalovánka kuchyň – pracovní list (email tisk)
 5. Čtení křížovka – pracovní list (email tisk)
 6. Hrnečku, vař – poslech audiopohádky  https://www.youtube.com/watch?v=H8rY4WJK7ZA&list=PLhM3TF aQsJMxgBbAYfdDwNqSAdin8L8Bf&index=255
 7. Pracovní list omalovánka – (email tisk)
 8. Čtení pohádka Hrnečku, vař! – čtení po písmenech, vyhledávání obrázků, dopomoc rodičů (email PC)
 9. Třídní příběh doplněný obrázky – čtení po písmenech, pokus o slabikování, vyhledávání obrázků, dopomoc rodičů (email PC)
 

Psaní 

 1. GRAFOMOTORIKA (email tisk)
 2. Hůlková písanka G, V procvičování psaní – doplň datum a jméno- 2x pracovní list (email tisk)
 3. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH, K, G, V
 4. Opis slov globálního čtení téma nádobí – pracovní list (email tisk) Počty - dodělání úkolů z minulého týdne + nové pracovní listy
 5. Shlédnutí odkazu 
https://www.matika.in/cs/#1– pokus se řešit jednoduché příklady sčítání a odečítání s počítadlem pro 1. ročník, pokud chceš můžeš vyzkoušet nějakou hru. 
 1. Shlédnutí odkazu https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
Matematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně
0 – 8, dle možností Matěje
Geometrie – procvičování tvarů

 1. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte) – fixace číslic, množství,  číselné řady
 2. Procvičování zápisu jednotlivých číslic dle potřeby (využít linkované vzory na psaní, které jste již dostali)
 3. Geometrie – porovnávání délky pastelek a měření kratších předmětů – 2x pracovní list (email tisk)

Člověk a jeho svět 

Šikana
 1. Sledování odkazu:
https://edu.ceskatelevize.cz/sikana-a-jak-se-ji-branit-
5e441ee1d76ace2c451ddfad
nebo: https://www.youtube.com/watch?v=xaBjACZTNLQ

 1. Pracovní list šikana (email tisk)
 

Řečová výchova 

Pracovat individuálním tempem, zkoušet vícekrát za týden: 
 1. Shlédnout odkaz na gymnastiku mluvidel a pokusit se napodobovat: https://www.youtube.com/watch?v=XTr3nVFFsjka podívat se na:
https://edu.ceskatelevize.cz/zamena-pismen-s-c-z-
5e4424f02773dc4ee4139f85

 1. Slova s Č (email PC – netisknout)
 2. Slova se Š (email PC - netisknout)
 3. Slova se Ž (email PC – netisknout)
 4. Vymýšlej slova na tyto hlásky s pomocí rodičů
 
7. ročník (Dominik Jurčík, Natálie Ranná) -prosím o zakládání
vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)

Čtení 

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Nádobí – četba obrázků globálního čtení, skládání slov z písmen podle vzoru (email na PC)
 3. Přiřazování stejných slov – nádobí pracovní list (email tisk)
 4. Omalovánka kuchyň – pracovní list (email tisk)
 5. Čtení křížovka – pracovní list (email tisk)
 6. Hrnečku, vař – poslech audiopohádky  https://www.youtube.com/watch?v=H8rY4WJK7ZA&list=PLhM3TF aQsJMxgBbAYfdDwNqSAdin8L8Bf&index=255
 7. Pracovní list omalovánka – (email tisk)
 8. Čtení pohádka Hrnečku, vař! – čtení po písmenech, vyhledávání obrázků, dopomoc rodičů (email PC)
 9. Třídní příběh doplněný obrázky – čtení po písmenech, pokus o slabikování, vyhledávání obrázků, dopomoc rodičů (email PC)

Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA (email tisk)
 2. Hůlková písanka G,V procvičování psaní – doplň datum a jméno- 2x pracovní list (email tisk)
 3. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů (tety z domečku) dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH, G, V
 4. Nádobí – 3x pracovní list (email tisk) Počty – úkoly jsou určeny na 2 týdny
  1. https://www.matika.in/cs/#1– pokus se řešit jednoduché příklady sčítání a odečítání s počítadlem pro 1. ročník, pokud chceš můžeš vyzkoušet nějakou hru. 
  2. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
Matematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně
0 – 10, zkoušet různé příklady Geometrie – procvičování tvarů

 1. Stále manipulace s předměty, počítadlem a s čísly a puntíky
 2. Pracovní listy geometrie – měření předmětů, porovnávání délky pastelek (email tisk)

Člověk a společnost

Peníze a jejich funkce, hospodaření s penězi + viz. odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0shlédnutí peněz – obrázky viz. odkaz:
https://www.google.cz/search?q=%C4%8Desk%C3%A9+pen%C3%ADz e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiI4oGH48LpAhWEjKQ KHfnCDggQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1607&bih=771
– pracovní list (email tisk)

Řečová výchova

 1. Hláska R:
https://edu.ceskatelevize.cz/pismeno-r-
5e4424fb2773dc4ee4139ff8

 1. Slova na R (email PC čtení)
 2. Hláska Ř:
https://edu.ceskatelevize.cz/pismeno-r-
5e4424f92773dc4ee4139ff0

 1. Slova na Ř (email PC čtení)
 2. Vymysli sám slova, kde je slyšet hláska R a Ř, popros o pomoc rodiče
8. ročník (Lukáš Vobořil) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)

Čtení

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Nádobí – četba obrázků globálního čtení, skládání slov z písmen podle vzoru (email na PC)
 3. Přiřazování stejných slov – nádobí pracovní list (email tisk)
 4. Omalovánka kuchyň – pracovní list (email tisk)
 5. Čtení křížovka – pracovní list (email tisk)
 6. Hrnečku, vař – poslech audiopohádky  https://www.youtube.com/watch?v=H8rY4WJK7ZA&list=PLhM3TF aQsJMxgBbAYfdDwNqSAdin8L8Bf&index=255
 7. Pracovní list omalovánka – (email tisk)
 8. Čtení pohádka Hrnečku, vař! – čtení po písmenech, vyhledávání obrázků, dopomoc rodičů (email PC)
 9. Třídní příběh doplněný obrázky – čtení po písmenech, pokus o slabikování, vyhledávání obrázků, dopomoc rodičů (email PC)

Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA výběr pracovních listů, které chceš – doplň datum a jméno (email tisk)
 2. Hůlková písanka G, V procvičování psaní – doplň datum a jméno- 2x pracovní list (email tisk)
 3. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů (tety z domečku) dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH, G, V
 4. Nádobí – 3x pracovní listy (email tisk)
Počty – dodělání úkolů z minulého týdne + nové pracovní listy
 1. https://www.matika.in/cs/#1– pokus se řešit jednoduché příklady sčítání a odečítání s počítadlem pro 1. ročník, pokud chceš můžeš vyzkoušet nějakou hru. Pracuj dle svých možností.
 2. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.phpMatematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně  0 – 20. Pracuj dle svých možností. Geometrie – procvičování tvarů
 3. Manipulace s počítadlem, číselná řada 1 – 20, přiřazování puntíků, orientace na hodinách (celé hodiny a půlhodiny), manipulace s mincemi.
 4. Geometrie porovnávání délky předmětů měřením – 2x pracovní list (email tisk)

Člověk a společnost

 1. Člověk ve společnosti – mezilidská komunikace, úcta k člověku, rovnoprávné postavení mužů a žen
Vybrat z odkazu Hurvínkova abeceda slušného chování libovolně dlouhý poslech:
 
https://www.youtube.com/watch?v=xDIAPHzSBfI
Vzorné chování Mach a Šebestová shlédnutí odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=BgWAffSKnh0
Etiketa zdravení viz. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=XB1TEsqg4Sk
Pracovní list (email tisk)

 1. Péče o občana – právo na vzdělání, význam vzděláníhttps://edu.ceskatelevize.cz/skolska-reforma-marie-terezie5e441a8cf2ae77328d0a6d6d
Pracovní listy (email tisk) Řečová výchova 
 1. Shlédnout odkaz na gymnastiku mluvidel a pokusit se napodobovat: https://www.youtube.com/watch?v=XTr3nVFFsjk
 2. Slova s B (email PC - netisknout)
 3. Slova s P (email PC – netisknout)
Slova s M (email PC – netisknout)
 1. Vymýšlej slova na tyto hlásky s pomocí rodičů
 2. Shlédnout odkaz na gymnastiku mluvidel a pokusit se napodobovat:
https://www.youtube.com/watch?v=XTr3nVFFsjk
 

10.ročník (Daniela Slaninová, Eliška Šárová) - prosím o zakládání

vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB) Čtení 

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Nádobí– prezentace PowerPoint (email na PC)
 3. Nádobí – četba obrázků globálního čtení, skládání slov z písmen podle vzoru (email na PC)
 4. Nádobí – přiřazování stejných slov
 5. Čtení křížovka – pracovní list (email tisk)
 6. Hrnečku, vař – poslech audiopohádky  https://www.youtube.com/watch?v=H8rY4WJK7ZA&list=PLhM3TF aQsJMxgBbAYfdDwNqSAdin8L8Bf&index=255
 7. Pracovní list omalovánka – (email tisk)
 8. Čtení pohádka Hrnečku, vař! – čtení po písmenech, vyhledávání obrázků, dopomoc rodičů, popřípadě jenom poslech (email PC)
 9. Třídní příběh doplněný obrázky – čtení po písmenech, pokus o slabikování, vyhledávání obrázků, dopomoc rodičů, popřípadě jenom poslech (email PC)
 

Psaní 

 1. GRAFOMOTORIKA výběr pracovních listů, které chceš  – doplň datum a jméno (email tisk)
 2. Hůlková písanka G, V procvičování psaní – doplň datum a jméno- 2x pracovní list (email tisk)
 3. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů (tety z domečku) dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH, G, V
 4. Nádobí – 3x psaní slov (email tisk)
Počty – dodělání úkolů z minulého týdne
 1. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 2. Odkaz:,
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
Matematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně 0 – 8, 10 dle možností žákyň.
          Geometrie – procvičování tvarů

 1. Geometrie porovnávání délky předmětů měřením – pracovní list (email tisk)
 2. Geometrie – rozlišení krychle x koule (email tisk)

Člověk a společnost

 1. Člověk ve společnosti
-upevňování znalostí o národnostních menšinách
Viz. odkaz:
https://edu.ceskatelevize.cz/vietnamskou-fotografkou-v-cesku5e441a9ff2ae77328d0a6ee0
-upevňování znalostí o problémech lidské nesnášenlivosti a mravních hodnotách jedince Pracovní list (email tisk)

 1. Péče o občana
-systém celoživotního vzdělávání
Pracovní list (email tisk) Řečová výchova 

 1. Shlédnout odkaz na gymnastiku mluvidel a pokusit se napodobovat:
https://www.youtube.com/watch?v=XTr3nVFFsjk
 1. Hláska R:
https://edu.ceskatelevize.cz/pismeno-r-5e4424fb2773dc4ee4139ff8
 1. Slova na R (email PC čtení)
 2. Hláska Ř:
https://edu.ceskatelevize.cz/pismeno-r-5e4424f92773dc4ee4139ff0
 1. Slova na Ř (email PC čtení)
 2. Vymysli sám slova, kde je slyšet hláska R a Ř, popros o pomoc rodiče