Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

1. ročník
Čtení – slabikář strana 66 – 67 – slabika to, slova  teto, Oto, loto

Psaní – nácvik malého psacího  t – ve velkém sešitě
          - trénovat podpis hůlkovým písmem

Matematika – opakování – pracovní list 93
                    - sčítání do 5  - opsat do sešitu a vypočítat
                      3+1=      2+3=      1+1=      4+1=      2+1=      2+2=     
                      1+4=      1+2=      3+2=      1+3=      4+1=      2+3=

Prvouka – Co je z čeho vyrobeno? Vymýšlejte, hledejte kolem sebe.
                  dřevo – nábytek (stůl, židle, skříň …), hudební nástroje (kytara,
                                housle, basa…), pomůcky v kuchyni (vařečka, váleček,
                                kvedlačka …), dřevěné hračky, papír, násady u nářadí,
                                pastelky, obyčejné tužky
                   sklo – lahve, skleničky, mističky, okna, vázy
                   plast – plastové lahve, některé nádobí
                   kov – nůž, nůžky, nářadí, hrnce, příbory
                   Nakresli skříň, vláček na hraní, příbor, misku, vázu.
 
2. ročník
Čtení – dokončit ve slabikáři hlásku ž, Ž

Psaní – přepis tiskacího písma do psacího – žába, rýže, růže, lyže
          - opis psacího textu z učebnice
          - trénovat podpis hůlkovým písmem

Matematika – sčítání a odčítání do 6
                    - učebnice strana 7 nahoře, přidat příklady na sčítání

Prvouka – viz 1. ročník
               - pracovní list Příloha prvouka 2. roč.

4. ročník
Český jazyk – čtení – Ou, ou další dvě strany ve slabikáři
                        český jazyk – učebnice strana 18, cvičení 6  opiš do sešitu
                                               POZOR!  Vlastní jména začínají velkým
                                               písmenem.
                        psaní – další dvě strany v písance

Matematika – opiš a vypočítej    6.2=      5.3=      2.4=      8.3=      9.2=      1.4=
                                                    3.2=      7.4=     10.2=     5.3=      9.4=      6.3=
 
                                                   24:4=     18:3=     30:3=      14:2=      32:4=
                                                   18.2=       8:2=     24:3=      40:4=        9:3=
 
                     - učebnice strana 40, cvičení 1
                     - učebnice strana 41, cvičení 2 -napiš správně pod sebe a sečti
                       Vzor      57           nejprve sečteme jednotky odspoda 2+7=9
                                       2          desítky opíšeme 5
                                     59           výsledek je 59

Přírodověda – učebnice strana 53 – význam lesa
                       zapiš do sešitu   Význam lesa
                                                  1. Les je zásobárnou vody.
                                                  2. Žijí tu zvířata a ptáci.
                                                  3. Sbíráme lesní plody a houby.
                                                  4. Les nám dává dřevo a kyslík.
                                                  5. Odpočíváme tu.
                                                  Škůdci lesa
                                                  Bekyně mniška  - nakresli motýlka i housenku
                                                                               do sešitu podle učebnice
                                                   Lýkožrout
 
Vlastivěda – učebnice strana 38 – 39 
                     zapiš do sešitu       Památné objekty v obci
                                                   Kostely, kapličky, staré domy, kašny, morové
                                                   sloupy, divadla, sochy.
 
                                                   Nakresli staré domy podle učebnice.
                                                   Co z památek máte v Kostelci?
 
Anglický jazyk
 
6. ročník
Český jazyk – učebnice strana 35, cvičení 3 – ústně (ve škole, u školy…)
                        učebnice strana 36, cvičení 8 – písemně – předložky píšeme
                                                        zvlášť  (k  autu…)
                        učebnice strana 36, cvičení 7 – doplň a napiš

Čtení – čítanka strana 58 – 60 dočíst druhý díl

Matematika – učebnice strana 68, cvičení 1písemně
                       vzor – 9:2 = 4 (1)             nejbližší menší násobek čísla 2 k číslu 9
                                                               je 8  (2,4,6,8) – výsledek je 4 a do 9 zbý-
                                                               vá 1 (zbytek píšeme do závorky)
                                                               zkouška – 4.2 + 1 = 9
                        učebnice strana  69, cvičení 4 písemně
                        Matěj Mráček – matematiku najdeš u 4. ročníku

Dějepis – zapiš do sešitu      Římská republika
                                             Římané budovali osady a stavěli silnice.
                                             Senát – nejvyšší státní rada
                                             Konzul – nejvyšší úředník
                                             Patriciové – nejbohatší občané
                                             Plebejové – rolníci (práce na poli), obchodníci,
                                                                 řemeslníci.
                                             Otroci – nebyli svobodní.
                                             Gladiátoři – zápasníci
                                             Římané věřili ve stejné bohy jako Řekové, dali
                                             jim svá jména.
                                             Příloha dějepis 6. roč.

Zeměpis – znovu si ukaž na mapě v minulém týdnu a zapiš do sešitu
                  Moře a oceány Evropy
                  Černé moře
                  Středozemní moře
                  Severní moře
                  Baltské moře
                  Atlantský oceán
                  Severní ledový oceán

Přírodopis – zapiš do sešitu   Luskoviny
                                               Jsou výživnou potravinou. Používají se semena
                                               vyloupaná z lusků. Obsahují hodně bílkovin a
                                               minerálních látek.
                                               Hlavní druhy : hrách, čočka, fazol, bob (bob se
                                               používá hlavně ke krmným účelům).
Anglický jazyk
Fyzika
 
8. ročník
Český jazyk – učebnice strana 18, cvičení 10 písemně
 
                     - správně doplň  i, y, a  - napiš
                       V parku rostl-  velké stromy.
                       Na lavici ležel-  školní pomůcky.
                       Zpěvní ptáci poletoval-  v lese.
                       Na záhoně kvetl-  barevné květiny.
                       Ryby plaval-  v rybníce.
                       Dva psi běhal-  po návsi.
                       Zvířata se objevoval-  ve filmech o přírodě.
                       Malí hoši hrál-  na hřišti fotbal.
                       Hříbata se proháněl-  po louce.
                      
                       Podmět podtrhni rovnou čarou, přísudek podtrhni vlnovkou.
 
Čtení – čítanka strana 77 – 78
             písemně doplň věty – Hejkal byl ………….
                                                Hejkal se zdržoval v………na………….
                                                Jde člověk v noci lesem a najednou to za ním….,
                                                ……, ……., ……., …….. nebo …………..
                                                Hejkal v ordinaci sípe, chrchlá, ……, …………,
                                                ……….. a ……….
 
Matematika – písemně pod sebe       26.8           56.24                 128.16
                                                           54.7          72.87                 317.29
                                                         121.9          38.25                 524.57
                                                         826.4          21.36                 702.62
 
                                          Vzor         26               56                   126
                                                           . 8             . 24                   . 16
 
Dějepis -  učebnice strana 46 – 47  Technické vynálezy
                zápis  do sešitu – příloha dějepis 8. roč.
                                            podle učebnice si do sešitu nakresli obrázek
                                            automobilu PREZIDENT nebo tramvaje na
                                            straně 46
                you tube – videa – Dějiny udatného českého národa
                                               díl 87. – Národní divadlo
                                               díl 90. – Bouřlivý rozvoj vědy a techniky
 
Zeměpis – podle sešitu a mapy (týden 4. 5. – 8. 5. mapa je v příloze) si zopakuj
                  státy jihovýchodní Evropy
 
Přírodopis – you tube – videa – Byl jednou jeden život, díl 12. – ucho
                    zápis do sešitu   Onemocnění zraku a sluchu
                                               Krátkozrakost – člověk rozmazaně vidí vzdálené
                                                                          předměty. Brýle.
                                               Dalekozrakost – člověk rozmazaně vidí blízké
                                                                          předměty. Brýle.
                                               Šilhavost
                                               Barvoslepost – porucha barevného vidění.
                                               Slepota – vrozená nebo po úrazu, nemoci.
                                               Zánět spojivek – způsobuje ho prach a infekce.
                                               Zánět středního  ucha
                                               Nedoslýchavost – poškození sluchových buněk.
                                               Hluchota – vrozená nebo po úrazu, nemoci.
                                               Do sešitu si nakresli brýle.
 
Anglický jazyk
Fyzika