Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

ÚKOLY 25. – 29. 5.

Český jazyk – 8.,9. ročník   25. – 29. 5.
Zdravím všechny u vás doma. Ani jsme se nenadáli a před námi je poslední týden měsíce května. V minulém týdnu jsme se učili příčestí minulé s několikanásobným podmětem. Na tento týden jsem připravila ještě několikanásobný podmět v přítomném čase a to je jednoduché.
Opatrujte se, ještě to chvíli s výukou na dálku vydržte, konec školního roku se nezadržitelně blíží.
Zdraví vás                                                                                                   Eva Kučerová
 
Český jazyk – mluvnice 8., 9. ročník

 1. PL Věty s několikanásobným podmětem – nezapomeňte, že na podmět se ptáme 1. pádovou otázkou Kdo, co? a slovesem
 2. PL Utvoř věty s těmito slovy- opět chytáky na vyjmenovaná slova a jedna lehoučká křížovka
Psaní
Do školního sešitu:
PL věty s několikanásobným podmětem – cv. 1 - 5 vět
PL Utvoř věty s těmito slovy – vyluštěnou tajenku vystřihni a nalep do školního sešitu
Do domácího sešitu:
PL věty s několikanásobným podmětem – cv. 4 - 5 vět
 
Literární výchova - 8., 9. ročník
Na tento týden jsem vám připravila ukázku z knížky Tajný deník Adriana Molea, jmenuje se Péče o pleť. Je to deník 13 a půl roku starého chlapce, do kterého si Adrian každý den zapisuje své zážitky, trápení, postřehy.
Třeba některé z vás inspiruje a také si začnete deník psát.
Zápis:           Péče o pleť
Sue Townsendová
Odpověz na první dvě otázky dole pod textem na str. 37:

 1. Jaké knížky si Adrian půjčil v knihovně?
 2. Čím se Adrian trápí?

ANGLIČTINA 8+9
V příloze najdete PL na procvičování předložek IN, ON, UNDER. Cvičení 7 - zakroužkujte, zda je věta pod obrázkem pravdivá – TRUE nebo nepravdivá – FALSE. Nepotřebujete znát slovíčka (houpačka, branka, klouzačka), jde jen o předložky. Kdo si je nepamatuje, najde je v sešitě nebo na překladači Google. Ve cvičení 8 nakreslete míč (the ball) tam, kde má být – opět podle předložky.
Vypracovaný PL mi prosím dodejte ke kontrole. Děkuji!
procvičování předložek s písničkou:https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
https://www.youtube.com/watch?v=3VwQrnA6dkY
https://www.youtube.com/watch?v=5Tf0DLBkkzw
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8+9
Do sešitu vyplňte svůj strukturovaný životopis, tyto kolonky budete v budoucím životě vyplňovat ještě mockrát, tak ať víte, jak na to (můžete nalepit a vyplnit, nebo celé přepsat – nechám to na Vás). Potřebné informace najdete v občanském průkazu, pase, kartičce zdravotní pojišťovny, u rodičů. Nikomu to neposílejte, jde o důvěrné informace.
 
STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
Jméno a příjmení: ……………………………..
Datum narození: ……………………………….
Rodné číslo: ………………………………………
Bydliště: …………………………………………… PÍŠE SE ULICE, ČÍSLO POPISNÉ, SMĚROVACÍ ČÍSLO, MĚSTO (Např. Kolowratská 485, 516 01 Rychnov n. Kn.)
Zdravotní pojišťovna: ………………………...
Národnost: česká
Státní občanství: ČR
Stav: svobodný/svobodná
 

MATEMATIKA 8
V příloze najdete PL na procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení a porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel. Pokud budete mít s čímkoli problém, ozvěte se.

GEOMETRIE
Obsah trojúhelníka

 • uč. M str. 68
 • Začneme jednodušším příkladem – prohlédněte si obrázek na str. 68 - obsah trojúhelníka (zde pravoúhlého) se počítá jako polovina obsahu obdélníka. Obsah obdélníka umíte (S = a . b), ten vydělíte dvěma, abyste dostali polovinu.
 • do sešitu:
V příloze naleznete zápis do sešitu. Pokud stihnete, udělejte si do sešitu stejný, pokud nestihnete, aspoň si ho prohlédněte a pokuste se pochopit, jak jsem postupovala (hlavně při výpočtu obsahu). Pokud něčemu neporozumíte, volejte 😊.
 

ZEMĚPIS 8
V příloze máte vložen PL – práce s mapou východní Evropy. Při vyplňování vám pomůže učebnice str. 50 – mapa. Vyplňte, přineste/pošlete. Děkuji.
 

DĚJEPIS 8
Doplňte zápis do sešitu dle učebnice – krátce (najdete v přílohách):

 • do sešitu:
 1. SVĚTOVÁ VÁLKA
1914 – zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda,
začátek 1. světové války
1917 - doplň
1918 – Rusko vystupuje z války (revoluce)
1918 – doplň
 

PŘÍRODOPIS 8
ÚKOLY:sníst jogurt nebo kyselé zelí, mýt si pravidelně ruce (po WC, před jídlem, z venku…)

 • do sešitu:
UŽITEČNÍ MIKROBI
 • pomáhají udržovat zdraví
Laktobacil– žije ve střevech, pomáhá trávení
Penicilinum– léky
VYUŽITÍ: kvašení (zelí, jogurt, alkohol)
 
NEBEZPEČNÍ MIKROBI

 • vyvolávají onemocnění
(chřipka, salmonela = průjem, kožní vyrážky…)
 • při vstupu do těla napadají buňky
PŘENOS:
 • vzduchem (kapénková infekce)
 • dotykem
 • vodou
 • zvířaty
Dodržovat hygienu!
 

Fyzika 8. ročník
Zápis:
ODPOR
Různé věci mají různý odpor. Když má vodič velký odpor, prochází jim malý proud (př. tuha).
Čím větší odpor, tím menší proud.
Čím delší je vodič a čím tenčí je vodič, tím je odpor větší.
Úkoly:   1. V učebnici pročíst stranu 72 - 75
2. Prohlédněte si pořádně obrázky, ty které se vám budou nejvíce líbit, si nakreslete do sešitu.
3. Pomalu, ale jistě se blíží konec školního roku, proto si průběžně procházejte sešit a opakujte si, pokud vám není něco jasné, pište, ráda dotazy zodpovím.
Přeji vám, ať vás nepřepadne odpor k fyzice.
Kateřina Brandejsová 


 Výchova ke zdraví – 8. ročník
V současné době trávíte svůj čas na internetu i z důvodu výuky na dálku. Zkuste si pro zajímavost každý den (po dobu jednoho týdne= 7dní) psát, kolik času jste na internetu strávili, můžete si čas zapisovat do sešitu Výchova ke zdraví, např. takto:

  Dopoledne     Odpoledne Večer Celkem
Pondělí 9.00 -12.00 14,00-15.30 19.00-20.30 9 hodin
Úterý        
Středa        
Čtvrtek        
Pátek        
Sobota        
Neděle        
 A možná se pak budete divit. Nezapomeňte chodit ven na čerstvý vzduch.
 
Zápis di sešitu:  Zásady bezpečné práce s internetem

 1. Nikomu nedávej své osobní údaje (jméno, adresa, věk, telefon…)
 2. Nikomu neprozraď své heslo, které používáš na internetu
 3. Nezveřejňuj na žádných sítích své fotky
 4. Neotvírej e-maily od neznámých lidí
 5. Nedomlouvej si schůzky s lidmi, které znáš jen z internetu
 6. Na vulgární a neslušné zprávy nereaguj
 7. Nákup přes internet ti musí schválit rodiče
 8. Chraň svůj počítač před napadením viry (neotvírej nevyžádané zprávy – spamy). Využívej antivirový program.
 9. Urči si spolu s rodiči pravidla používání internetu
 10. Chraň svoje tělesné a duševní zdraví – omez čas strávený na internetu
 
 

MATEMATIKA 9
Opakování – převody jednotek. Převodní tabulky a převedené některé příklady z cvičení v učebnici najdete v přílohách (pokud potřebujete).

 • do sešitu:
uč. str. 55/cv. 1,4,7
str. 56/cv. 13
str. 57/cv. 14
 
GEOMETRIE
Tak opět převody jednotek – tentokrát obsahu. K jednotkám obsahu připisujeme malou dvojku (2 rozměry) a čteme jako čtverečný. Jednotky převádíme podobně jako jednotky délky, ale všechny rozměry jsou 10krát větší. Převodní tabulku najdete v přílohách v PL (i s příklady, které máte převést).
Dala jsem Vám tam i 2 nové jednotky – hektary (ha) a ary (a). Zkuste převádět i je. V příloze najdete vysvětlení. Převádí se stejně, jak jsme zvyklí, jen máme všude více nul. Pozor na to! Vyzkoušejte a dejte mi vědět (ukažte), jak to šlo.
 

ZEMĚPIS 9

 
Antarktida

 • nejstudenějšísvětadíl - jižní polokoule
 • celá pevnina je pod ledem (průměrně 2 km silným)
 • v létě praská →velké kry
 • tuleni, tučňáci(živí se lovem ryb)
 • není trvale osídlená, jsou tam pouze výzkumníci
 • rostlinstvo – v létě se objeví mechy, lišejníky, řasy
x Arktida
 • severnípolokoule (severní led. oceán)
 

DĚJEPIS 9

 • uč. str. 63 – 64 – jen pár informací o událostech v Evropě, tak pokud budete mít čas, podívejte se na fotky, mapku rozpadlého Sovětského svazu nebo si přečtěte ukázku z rumunské revoluce (žlutá).
 
 • do sešitu:
Nové společenské poměry v Evropě
1989 – revoluce v Polsku, NDR (Německá demokratická republika), Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku
1990 – rozpad Sovětského Svazu
1991 – spojení NDR + NSR = Spolková republika Německo (SRN)
1. 1. 1993– rozdělení Československa na Českou republiku a Slovensko
2004 -  vstup ČR do EU (Evropské unie)
 

PŘÍRODOPIS 9
Opět ochrana přírody – pokuste se vyplnit PL z přílohy (chráněná území, národní parky) – pomůže Vám učebnice Země, naše planeta str. 86 – 87, ale myslím, že většinu znáte a s pomocí nápovědy (přímo v PL) jistě vyplníte výborně 😊. A jako vždy, ráda bych viděla výsledek.

 • do sešitu (pokud byste chtěli podrobněji nastudovat 😊, najdete v uč. str 82-83, ale není to nutné, nechám to na Vás):
 
GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY

 • vyčerpávání přírodních zdrojů (méně půdy, pitné vody, surovin)
 • katastrofy (přírodní, způsobené lidmi – znečišťování)
 
CHEMIE
Toto téma jsme již mockrát probírali v jiných hodinách, tak tentokrát jen zápis do sešitu:
Léčiva

 • látky k léčení chorob
 • zmírňují bolest
Důsledně dodržujeme dávkování a pokyny lékaře!
 
Drogy

 • látky ovlivňující psychiku
 • návykové
 • trvale poškozují zdraví
 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 9

 • do sešitu:
Řešení problémů
 1. identifikace problému
 2. najít podstatu
 3. vhodné řešení – výběr z možností
 4. samotné řešení problému
 5. vyhodnocení, zda byl problém vyřešen správně
Tohle už nepište, ať se neupíštete, je to jen příklad:
(např. 1. nedonesl jsem DÚ – problém, učitelka se vzteká, 2. nechtěl se mi dělat, 3. dodělám ho a přinesu zítra nebo si nechám napsat poznámku nebo…., 4. sednu na to a úkol napíšu, 5. je to super, DÚ jsem zvládl, je to bez poznámky.)
Jistě vymyslíte i lepší příklady 😊, ale doufám, že se Vám problémy spíš vyhýbají.


Fyzika 9. ročník
Zápis:
LOM SVĚTLA
Když přichází světlo ze vzduchu do vody, změní směr. Říkáme, že se láme.
Světlo se také láme, když přechází ze vzduchu do skla. A láme se i v opačném směru: ze skla nebo z vody do vzduchu.
Úkoly:  1. pročtěte si strany 82 - 85
 2. na straně 85 ve cvičení 2 máte zajímavý pokus, proveďte jej a obrázek zakreslete do sešitu
 3. Mám pro vás dobrou zprávu, tohle je úplně poslední zápis z hodin fyziky, který na naší škole do sešitu píšete J O to více budete mít teď času, na zopakování všeho, co jste se doposud naučili. Pomalu, ale jistě se blíží konec školního roku, proto si průběžně procházejte sešit a opakujte si, pokud vám není něco jasné, pište, ráda dotazy zodpovím.
 
Přeji vám, ať vás fyzika nezlomí.
Kateřina Brandejsová