Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

III. třída 25. května – 29. května

Zdravím všechny u vás doma. Ani jsme se nenadáli a před námi je poslední týden měsíce května. V minulém týdnu jsme se učili slovesa a jejich časování. Někteří ve slovesech tápali, proto se jim budeme stále věnovat a také jsem vám dnes připravila
video o slovesech se zábavnou rozcvičkou s vyjmenovanými slovy. Tak s chutí do toho.

https://www.youtube.com/watch?v=PnlkYFINFRo
a ještě jedno video pro lepší pochopení časování sloves
https://www.youtube.com/watch?v=drIjcyiatsA
Opatrujte se, ještě to chvíli s výukou na dálku vydržte,
konec školního roku se nezadržitelně blíží.

Zdraví vás
Eva Kučerová

Český jazyk – mluvnice

 1. PL – Slovesa 2 – řiď se pokyny v úvodu každého cvičení, kde jsou vytištěné nůžky, tam odstřihni a vyplněné 2.  a 3. cvičení nalep do školního sešitu
 2. PL vyjmenovaná slova – opakování není nikdy dost – cv. 1 je na doplňování, ve 2. cvičení se z vás stanou učitelé a budete opravovat chyby, které jsem udělala, a věřte, je jich hodně
 3. PL – Znělé hlásky zábavnou formou s vybarvováním
Psaní
Do školního sešitu:
26. 5. Do sešitu nalepte vyplněný pracovní list Slovesa 2
28. 5. Učebnice str. 41. cv. 5 – určete osobu a číslo u 10 sloves
Vzor: (ono) spí – 3. os. č. j.                                                       (oni) jedou – 3. os. č. mn.
Do domácího sešitu:
27. 5. Učebnice str. 49, cv. 1 – 5 vět – doplňte pravopis a slovesa podtrhněte vlnovkou
 
Literární výchova
Věřím, že si stále čtete také z vlastních knížek. Tento týden jsem vám vytiskla článek Víte-nevíte.
Zápis: Víte-nevíte
Odpovězte na otázku celou větou:

 1. Podle čeho Petr s Věrou poznali, že jdou na sever?
 2. Kdo správně předpověděl počasí a podle čeho?
 
 
Zdravím vás, milé děti, vážení rodiče, ani nevíme jak, a jsme na konci května a před námi je poslední měsíc, přeji nám všem hodně sil a odhodlání k úspěšnému ukončení letošního školního roku. A již tradičně vám velmi děkuji za skvělou spolupráci, komunikaci a trpělivost.

Matematika
 
Do školního sešitu:
 
1. Učebnice matematiky str. 72, cvičení 25 – všechny příklady
2. Učebnice matematiky str. 72, cvičení 26 – slovní úloha, pozor na správný zápis:
 
1 lepidlo……………..7,- Kč
Dana má……….….50,- Kč
Lepidel koupí………x
Peněz zbyde……….y
 
Nezapomeň na odpovědi.
 
Do domácího sešitu:
1. Učebnice matematiky str. 72 cvičení 28 – všechny příklady
2. Učebnice matematiky str. 72 cvičení 29 – všechny příklady
 
Blíží se nám i závěrečná opakování, proto prosím o procvičování číselných řad, správného zápisu čísel, převodu jednotek délky, objemu a hmotnosti, zaokrouhlování, násobilky, písemného sčítání, dělení se zbytkem, rozkladu čísel, zápisu slovních úloh a z geometrie se podívejte na úhly v učebnici na straně 91.
 
Připomínám, že vše výše uvedené lze procvičovat na stránkách: www.skolakov.eu
 
 
Přírodopis                      
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
OKOPANINY
 
 
BRAMBORY – důležitá složka výživy lidí i zvířat, surovina k výrobě škrobu, lihu
ŘEPA CUKROVKA – dvouletá rostlina, bulvy = výroba cukru (odpad je krmivo pro zvířata = chrást, řízky, melasa)
 
 
 
Úkol:    1. v učebnici prvouky si pročti na str. 76 odstavec okopaniny
        2. pomocí obrázků si, co řadíme mezi obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny a jak
        dělíme zeleninu (určitě se ti to bude hodit při písemném opakování ;))

Fyzika
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
ODRAZ ZVUKU
 
Zvuk se při dopadu na pevnou látku odráží. Když zavoláme proti skále nebo lesu, zvuk se odrazí a slabiku uslyšíme znovu. Je to ozvěna.
 
 
Úkol:     1. pročíst str. 59 a 60
               2. Pokud máte doma hodinky, které tikají, můžete si vyzkoušet pokus ze strany 59
Dějepis
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
PANOVNÍCI STAROVĚKÉHO ŘÍMA
 

 • Augustus – mír, umění
 • Kaligula – krutý
 • Nero – vraždil, zapálil Řím
 • Klaudius –dobrý hospodář (nové náboženství – křesťanství)
 • Hadrián, Traján – opevněné hranice
 • Dioklecián – neomezený vládce
 
Římská říše rozdělena (4. století):
VÝCHODOŘÍMSKÁ = byzantská
ZÁPADOŘÍMSKÁ = germáni
 
Konec Říma = konec starověku (476 n.l.)
 
 
Úkol:     1. V učebnici si projděte strany 46 – 51,
2. přečtěte si poutavé vyprávění 51- 53, o životě Ježíše, cokoli, co vás z vyprávění zaujme, nakreslete do sešitu.
 
Občanská výchova
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
KRIZOVÁ CENTRA, LINKY DŮVĚRY
 
Jsou organizace, které pomáhají lidem v těžkých situacích
 

 • KONTAKTNÍ CENRA
 • AZYLOVÉ DOMY
 • LINKY DŮVĚRY
 
VYROVNÁNÍ SE S PROBLÉMY
 
Problémy, nesnáze, konflikty nebo nedorozumění se musíme naučit řešit. Jsou zdrojem poučení a posilují člověka. Nebojím se požádat o pomoc, při řešení problému.
Úkol:     1. zamyslete se, zda máte (nebo jste měli někdy nějaký problém, jak jste ho řešili, řekli jste si o pomoc?) – pokud se vám bude chtít, můžete mi napsat nebo nakreslit o jaký problém šlo a jaké řešení se vám osvědčilo
 
Zeměpis
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
EVROPA
 

 • POHOŘÍ
  1. Skandinávské
  2. Pyreneje
  3. Apeniny
  4. Alpy
  5. Karpaty
  6. Ural
  7. Kavkaz
 
 • NÍŽINY
  1. Východoevropská
  2. Francouzská
  3. Severoněmecká
  4. Středopolská
  5. Baltská
  6. Rumunská
  7. Pádská
  8. Velká Uherská
 
Úkol:     1. Zde si můžete pohrát se slepou mapou nížin
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_povrch1.htm
 
2. Zde si můžete pohrát se slepou mapou pohoří
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_povrch2.htm
 
               3. Do sešitů si nalepte mapu pohoří a nížin, kterou jsem vám vytiskla.
 
Informatika
 
- opakování učiva českého jazyka a matematiky pomocí vzdělávacích programů a www stránek
 
Pokud budete cokoli potřebovat, pište, volejte, jsem vám k dispozici. Mějte se krásně, nezapomínejte se hodně hýbat a chodit ven na sluníčko a dávejte na sebe pozor.
 
 
Kateřina Brandejsová

ANGLIČTINA 6
V příloze najdete opět nová slovíčka a nahranou jejich výslovnost. Poslechněte si je, zopakujte, zkuste si je zapamatovat – cv. 1, doplňte vhodná slovíčka do PL cv. 2.
Co básnička, vyzkoušeli jste?
A ještě písničky na procvičování sloves:
https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE
https://www.youtube.com/watch?v=hzo9me2fdzg