Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Znovu a stále PŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM ZDRAVÍ, POHODU A TRPĚLIVOST…..

žení rodiče, milé děti,
děkuji za nevšední ochotu při spolupráci a posílám další tabulku. Opět budu volat na WTSP.


! ! ! Podívejte se na videa "Zajímavosti z naší zahrady a okolí" do třídy k paní učitelce Keslerové. Jsou tam zajímavá videa z přírody. Stačí kliknout a mrknout winksmiley 
 

1.ročník ČTENÍ PSANÍ MATEMATIKA PRAC.SEŠIT PRVOUKA
PONDĚLÍ
25.5.
ĆÍST 89 – 3 černé věty
II. kniha – 80/3,4
Papír  A - 6.řádek
Kostky s písmenky – 5 minut..stále procvičovat všechna písmena na obou kostkách
Tabulka +fixa..každou slabiku z nové písanky str. 1
 
116/2
Pozor…Natálka vypracuje papíry M1- M5…nesmí více!!!!!
MŠ…opsat a vypočítat příklady 117/1…1. sloupek
ÚTERÝ
26.5.
Číst str. 89 celou
II. kniha – 81/1
Papír A – stále 6. řádek
Kostky s písmenky – 5 minut
Tabulka +fixa..písanka str. 2
 
116/3 PRV…21…společně
STŘEDA
27.5.
Číst str. 90 – 2 černé věty a zelené slabiky
II. kniha – 81/2
Papír A –7. řádek
Kostky s písmenky – 5 minut
Tabulka +fixa..písanka str.3 117/1 MŠ…opsat a vypočítat příklady 117/1…2. sloupek
ČTVRTEK
28.5.
Číst str. 90 celou
II. kniha – 81/3
Papír A – stále 7. řádek
Kostky s písmenky – 5 minut
Tabulka +fixa..písanka str.4 117/2,3 PRV…22 společně
PÁTEK
29.5.
Číst str. 91 modré a žluté slabiky
II. kniha – 82/1,2
Papír A –8. řádek
Kostky s písmenky – 5 minut
Tabulka +fixa..písanka str.5 118/1,2 MŠ…opsat a vypočítat příklady 117/3
 
 

2.ročník ČTENÍ PSANÍ MATEMATIKA PRAC.SEŠIT PRVOUKA + matematika
PONDĚLÍ
25.5.
98…celou
 
Tabulka…ga, ge + písanka 51/4 MŠ 51/4…1.  + 2. sl.
ÚTERÝ
26.5.
99…4 věty Tabulka…gi, gy + písanka
 
52/1 PRV - 21..uděláme společně přes mobil
 
STŘEDA
27.5.
99…celou
 
Tabulka…go,gu+ písanka
 
52/2 MŠ 52/2…1. sl
ČTVRTEK
28.5.
100… 4 věty
 
Tabulka…gou  + písanka
 
52/3 + 53/1 MŠ 53/1 …1. sl.
PÁTEK
29.5.
100 celou + 101…nové písmeno   ř Obtahovat písmeno ř na čtvrtce, cvičit na tabulce + písanka Papír M1 PRV 22
 
  
 

3.ročník ČTENÍ PSANÍ MATEMATIKA PRAC.SEŠIT PRVOUKA + MATEMATIKA
PONDĚLÍ
25.5.
97/1. – 4. Obtahovat na čtvrtce malé x, cvičit na tabulce a písanka
 
44/1…pozor, vynechávat mezery mezi čísly …př.  20   20   20,…. Papír…tabulka číselnou osu 4 řádky…tzn. do 40
ÚTERÝ
26.5.
97 celou Tabulka cvičit xa, xe xi a písanka
 
44/ 2, 3, 4 PRV – 42
 
STŘEDA
27.5.
96/ 1…6 vět Tabulka +Písanka  xy, xo, xu
 
44/ 5
 
Papír…tabulka číselnou osu další 3 řádky…tzn. do 70
ČTVRTEK
28.5.
96/ Semafor Obtahovat na čtvrtce X   +  Tabulka +Písanka  X
 
45/ 1 PRV – 43
PÁTEK
29.5.
98/Rozhovor Tabulka +Xa, Xe
 
45/2,3 Papír…tabulka číselnou osu další 3 řádky…tzn. do 100
 

ANGLIČTINA 3
V příloze najdete opět nová slovíčka a nahranou jejich výslovnost. Poslechněte si je, zopakujte, zkuste si zapamatovat – cv. 1, doplňte vhodná slovíčka do PL cv. 2.
Slovesa můžete také trénovat s písničkou: https://www.youtube.com/watch?v=hzo9me2fdzg