Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Domácí úkoly XIII. třída v Kvasinách 17. 3. 2020

PrŠ1
Sledování Tv  UčíTelka

ČjLi

 • Opakování sloves, podstatných jmen – rod, číslo
 • Opakování slov nadřazených, podřazených a souřadných
 • Prohlížení časopisů, encyklopedií, kuchařek, jednoduché básničky a jejich přednes
Ma
 • Koule, válec – vyhledávání předmětů v okolí
 • Jednotky hmotnosti – vážení osob, potravin, předmětů
 • Příklady na sčítání a odčítání s názorem v oboru do 10
 • Práce s kalkulátorem v oboru do 10
OV
 • Opakování – státní symboly
 • Ministerstva, parlament, samospráva
Inf
 • Popis a funkce příslušenství PC -  reprobedny, sluchátka, tiskárna, web kamera, fotoaparát, kamera
 • Výukové programy dle možnosti
RoV
 • Rizikové sexuální chování a jeho prevence, prevence přenosných pohlavních chorob
 • Úklidové práce v domácnosti
 • Příprava jednoduchých pokrmů
 
PcV
 

 • Úklidové práce v domácnosti (utírání prachu, zametání podlahy, luxování, vytírání podlahy)
 • Mytí a úklid nádobí (obsluha myčky na nádobí)
 • Mytí hygienického zařízení
 • Úklidové práce v okolí školy
 • Sezónní práce na zahradě
 
 
Příprava pokrmů

 • Příprava teplých jídel dle správné výživy
 • Příprava studených jídel dle zásad správné výživy
 
 
 
 
 
 
Domácí úkoly XIII. třída v Kvasinách 17. 3. 2020
PrŠ2

 • Sledování Tv  UčíTelka
ČjLi
 • Opakování sloves, podstatných jmen – rod, číslo, číslovek
 • Opakování – vyplňování tiskopisů – jméno, příjmení, adresa
 • Prohlížení časopisů, encyklopedií, kuchařek, pracovních návodů, jednoduché básničky a jejich přednes
Anj
 • Práce s Albi tužkou – slovník ovoce, zelenina, tělo
 • Opakování frází
 • Poslech písniček z Youtube
Ma
 • Koule, válec – vyhledávání předmětů v okolí
 • Jednotky hmotnosti – vážení osob, potravin, předmětů, zapisování hmotnosti
 • Bankovky, mince - manipulace s nimi
 • Násobkové řady 5 s použitím názoru
 
ČaS

 • Přirozený a umělý ekosystém, vzájemné vztahy ekosystémů – sledování na Youtube
 
Inf

 • Výukové programy dle možnosti
 • Textový editor Word, úprava textu (automatické opravy)
 • Internet, e-mail
 • Stahování z internetu (obrázky, texty)
RoV
 • Sexuální život, předčasný pohlavní styk a nebezpečí s ním spojená
 • Úklidové práce v domácnosti
 • Základní nápoje, příprava jednoduchých pokrmů
 
PcV

 • Úklidové práce v domácnosti (utírání prachu, zametání podlahy, luxování, vytírání podlahy)
 • Mytí a úklid nádobí (obsluha myčky na nádobí)
 • Mytí hygienického zařízení
 • Úklidové práce v okolí školy
 • sezónní práce na zahradě
 
Příprava pokrmů

 • Základní tepelná úprava pokrmů,(vaření, pečení...)
 • Příprava jednoduchých salátů a studené kuchyně
 • Nakupování