Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

X. třída

Domácí úkoly 23. - 27.3.2020

6. ročník (Matěj Frajvald) podrobnější informace viz. email

Čtení – hůlková čítanka dle individuální úrovně (posláno emailem)
-vyhledávání hůlkových písmen v textu, v knihách, v časopisech
- čtení v knížce Karel Čapek – Pejsek a kočička (Jak pejsek s kočičkou dělali dort), pokud nemáte knihu posílám odkaz z internetu
a.da.mek.sweb.cz/capek.j/dort.htm
+ shlédnutí na YouTube, viz. odkaz:
+ pracovní list poslán emailem
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
- čtení jednoduchého textu o jaru (viz. příloha posláno emailem)

Psaní – opakování psaní samohlásek a souhlásek hůlkových písmen (M, L, H, S, Z) a psaní vlastního jména, opis názvů domácích zvířat hůlkovým písmem, libovolný opis s pomocí rodičů.

Počty – geometrie -  měření předmětů ve svém okolí měřidly a provázkem, rýsování přímek podle pravítka (libovolně). Pracovní list aritmetika počty (psaní číslic 1 – 7, sčítání 0 – 7, porovnávání množství 0 – 7, počítání mincí) poslán emailem.

7. ročník (Dominik Jurčík, Natálie Ranná)

Čtení– hůlková čítanka dle individuální úrovně (poslán emailem)
- čtení v knize Karel Čapek – Pejsek a kočička (Jak pejsek s kočičkou dělali dort), pokud nemáte knihu, posílám odkaz z internetu
a.da.mek.sweb.cz/capek.j/dort.htm
+ shlédnutí na YouTube
+ pracovní list (poslán emailem)
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
čtení – jednoduchý text o jaru (poslán emailem)

Psaní – opis libovolných hůlkových nápisů z novin, z časopisů, dodržování mezer mezi slovy, procvičování psaní libovolných hůlkových písmen

Počty – psaní číslic 1 – 15, sčítání v oboru 1 – 15, porovnávání v oboru 1 – 15, počítání mincí – 1 – 15 Kč. (Pracovní list poslán emailem). Rýsování přímek a jednoduchých úseček podle pravítka (libovolně).

8. ročník (Lukáš Vobořil)
Čtení – četba v hůlkové čítance dle individuální úrovně (poslán emailem)
Poslech Karel Čapek O pejskovi a kočičce (Jak pejsek s kočičkou dělali dort), pokud nemáte knihu posílám odkaz z internetu
a.da.mek.sweb.cz/capek.j/dort.htm
+ shlédnutí na YouTube
+ pracovní list (poslán emailem)
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
četba jednoduchého textu o jaru

Psaní – nácvik psaní Ž, L, psaní jmen a příjmení podle vzoru, libovolně

Počty– psaní dvojciferných čísel 10 – 20, sčítání v oboru 0 – 20, porovnávání čísel 0 – 20, počítání mincí 0 – 20 Kč (pracovní list poslán emailem). Rýsování přímek tužkou podle pravítka, rýsování úseček podle pravítka (libovolně).
 
10. ročník (Daniela Slaninová, Eliška Šárová)
Čtení– četba hůlkové čítanky dle individuální úrovně (posláno emailem)
Poslech – Karel Čapek – O pejskovi a kočičce (Jak pejsek s kočičkou dělali dort), pokud nemáte knihu, posílám odkaz z internetu
a.da.mek.sweb.cz/capek.j/dort.htm
+ shlédnutí na YouTube
+ pracovní list (poslán emailem)
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
čtení – jednoduchý text o jaru (poslán emailem)
 
Psaní– procvičování psaní samohlásek a souhlásek M, L, S, Z, T, V,
Opis jednoduchých nápisů. Libovolné psaní.

Počty– psaní číslic 0 – 8, sčítání 0 – 8, porovnávání 0 – 8, počítání mincí 0 – 8 (posláno emailem), rýsování přímek tužkou podle pravítka, obkreslování předmětů, určování celých hodin v oboru do 8 (10) hodin (libovolně).