Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

RV-    opakování počátečních hlásek křestních jmen žáků
           sociální čtení- obaly od potravin, které žáci znají a od drogistických věcí , teré běžně používají( mýdlo, zubní
           pasta, šampon,…)
          grafomotorické dovednosti – svislá čára, vodorovná čára,kroužení
 
SV- rozlišování geometrických tvarů
       Třídění barev  (dvě, nebo tři  kritéria)