Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

9. ročník

Čtení
Čítanka – str. 78 – Teď se nesmíš bát – přečíst celý článek

Český jazyk
Vypracuj do sešitu :
Str. 39 / cvičení 4  - vypiš všechna přídavná jména
Str. 40 / cvičení 5 – do neúplných vět doplň přídavná jména uvedená v závorce dole pod článkem

M – učebnice str. 45

P  - Trávy, učebnice str. 32, obrázek 25, výpisky přiloženy

Aj – jídlo, slovíčka v příloze

F – Oko – příloha – nejdůležitější obrázek číslo 5 „Doplň věty“

Ch – opakovat  Ropa a zemní plyn – učebnice strana 32 – 33

Ov – Svoboda a autorita - příloha


 
8. ročník ZŠS

Počty – sčítání a odčítání (příklady v příloze), číselná řada, rozklad čísel

Čtení , psaní – přílohy

ČaP, ČaSp - přílohy