Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Procvičování matematiky na webu:
procvičování násobilky, převodů jednotek, sčítání, odčítán (zadejte si 3. ročník!!!)í:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

8. roč.
procvičování zápisu zlomků:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=01.+Z%C3%A1pis#selid

procvičování zápisu desetinných čísel:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid

porovnávání desetinných čísel:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=02.+Porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#selid

písemné dělení jednociferným dělitelem:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=15.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD+%E2%80%93+%C4%8D%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%9310+000#selid

povrch kvádru:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=11.+Geometrie&topic=10.+Kv%C3%A1dr+-+povrch#selid
 
9. roč.
procenta - zadejte si Procentová část a Procentová část (B) :
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=04.+Procenta#selid

Opakování geometrie:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=50.+Geometrie#selid

8. ročník

Český jazyk str. 26 – 28
 • Stále procvičujte všechna vyjmenovaná slova, nejvhodnější je  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida, případně učebnice str. 15-16
 • Zaveďte si pracovní sešit (nebo pište na papír) a do něho zapište cvičení: str. 10, cv. 14, str.11, cv. 17
 • Procvičujte přídavná jména – str. 39., cv. 20,
                                                     str. 40, cv. 22., 23., 24.
 • Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu středního (vzory město, moře, kuře, stavení)
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/vyber.htm
Čtení – str. 63: Nejen sůl nad zlato
 • Pokud máte možnost, vyhledejte na internetu informace o J. A. Komenském a napiš je na volný list papíru
 • Pokračujte ve čtení z knížky, kterou máte doma, případně z časopisů

MATEMATIKA
Stále procvičujte čtení a zápis desetinných čísel. Pomocnou tabulku najdete v úkolech na minulý týden.
Tento týden bychom měli probírat především sčítání a odčítání desetinných čísel. Sčítají a odčítají se stejně jako čísla celá, jen musíte dát pozor na čárku. ČÁRKY MUSÍ BÝT VŽDY NAPSANÉ POD SEBOU (stejně jako jednotlivé řády – S, D, J, desetiny, setiny, tisíciny)!  Pomůže vám při tom pomocná tabulka. Ve výsledku (součtu) je čárka napsaná opět pod čárkami ve sčítancích. Nezapomeňte držet desítku, pokud ji překročíte.

Vypracujte na papír, nebo si založte samostatný sešit:
uč. str. 39/2,3(můžete dobrovolně i 38/1 a vyzkoušet nějakou slovní úlohu str. 39)
uč. str. 40/6(můžete i 40/10 + slovní úlohu)

Postup – 39/3 (první příklad):
  4,276
  3,52
29,8
37,596
 
Pokud vám při odčítání chybí nějaké řády, které potřebujete, doplňte nulu 0.
Př.  5,200
    - 2,324
      2,786
 
Je nutné trénovat násobilku – můžete využít odkazy na procvičování na webu. Neopakujte jen násobkové řady, ale celé příklady!
 
Nezapomeňte na písemné dělení, trénujte odhad výsledku. Příklad si vymyslete, zkontrolujte na kalkulačce. Můžete trénovat dělení jednociferným i dvojciferným dělitelem.
 
př. 19 096 : 62 = 308       190 : 62 (190 : 60) – odhad = 3 napíšu do výsledku a dopočítám zbytek. Ten zapisuji do „ocásku“; 
        049                            49 : 62 = 0
          496                        496 : 62 (500 : 60) – odhad 8
            00
 

GEOMETRIE – procvičujte povrch kvádru.


 
ZEMĚPIS
JIHOVÝCHODNÍ EVROPA
 • leží na Balkánském poloostrově (= Balkán)
 • hory – Balkánské pohoří, Karpaty
 • řeka – Dunaj
 • nížiny – Uherská, Rumunská
 • nerostné suroviny – barevné kovy, ropa, železná ruda, zemní plyn, sůl
 • zemědělství – nížiny - pšenice, kukuřice, zelenina, slunečnice
 • pobřeží – vinná réva, ovoce, tabák
 • chov skotu, ovcí
 
 
DĚJEPIS
 • uč. str. 42 - 43
 • abyste měli představu o tehdejší politice, která je trochu bokem našeho zájmu, tady máte odkazy na Dějiny udatného…
https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=86&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=86
 
 • do sešitu:
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ PO ROCE 1848
 • zrušeno nevolnictví
 • lidé začali samostatně hospodařit
 • rozvoj– zemědělských strojů, cukrovarů, lihovarů, pivovarů a průmyslu (textilního, strojírenského a sklářského)
 • vznik živností– truhláři, holiči, krejčí, obuvníci, obchodníci
 • rozvoj dopravy
 • více dělníků →spolky →stávky za zvýšení mzdy a zkrácení pracovní doby →založení sociálně demokratické strany
 
 
PŘÍRODOPIS
ZRAK
 • orgán zraku je oko
 • je uloženo v očnici
 • chrání honadočnicové oblouky, obočí, víčka, řasy
 • světločivné buňkyna sítnici – umožňují vidění
 • TYČINKY– černobílé (šero)
 • ČÍPKY – barevné (za světla)
Poruchy vidění
 • krátkozrakost
 • dalekozrakost
→brýle, čočky
 

Fyzika 

Zápis:
ELEKTROMĚR
Elektroměr ukazuje na číselníku, kolik elektrické energie jsme spotřebovali v bytě.
Jednotkou elektrické energie je kilowatthodina, značka kWh.
 
DENNÍ A NOČNÍ PROUD
Denní proud je dražší, protože ve dne pracují továrny a spotřebují více energie.
Noční proud je levnější, protože je energie dostatek. Kdo má doma „bojlér“ – ohřívač vody a akumulační kamna, nabíjí je v noci, kdy je energie levnější.

Úkoly: Pročíst strany 48-51, vypracovat odpovědi na otázky ze cvičení na str. 51

 
ANGLIČTINA
Trénujte, tvořte věty se slovíčky, která znáte (Př. Já jsem dívka. Ona má dlouhé vlasy. Umím skákat. Potřebuju 5 pastelek….)
sloveso být:
TO BE         výslovnost:      překlad:                           množ. číslo:  výslovnost:      překlad:
I am            AJ EM              já jsem                             We are          VÍ ÁR               my jsme
You are       JÚ ÁR              ty jsi                                 You are         JÚ ÁR              vy jste
He is           HÝ IS                on je                                They are       DEJ ÁR             oni jsou
She is          ŠÍ IS                 ona je
It is             IT IS                 ono (to je) je
 
sloveso mít:
TO HAVE              výslovnost:         překlad:
I have got             AJ HEV GOT       já mám
You have got       JÚ HEV GOT       ty máš
He has got           HÝ HES GOT      on má
She has got          ŠÍ HES GOT        ona má
It has got             IT HES GOT        ono (to) má
 
přivlastňovací zájmena:
my                       MAJ                   moje
your                     JÓR                    tvoje
his                        HIS                     jeho
her                       HER                   její
its                         ITS                     toho (onoho)
 
I can – AJ KEN – UMÍM, MŮŽU
I need – AJ NÝD – POTŘEBUJU
 
 • procvičování slovíček (vyberte jen to, co zvládnete):
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida
 9. ročník

Český jazyk str. 26 – 28
 • Stále procvičujte všechna vyjmenovaná slova, nejvhodnější je  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
 • Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu středního (vzory město, moře, kuře, stavení) – str. 34
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/vyber.htm
 • Zaveďte si pracovní sešit (nebo pište na papír) a do něho zapište cvičení: str. 34, cv. 4, str. 35, cv. 6
 • Procvičujte pravopis znělých hlásek – str. 8, cv. 8., 9
Čtení
 • str. 75-77- Najdi se a překonej
 • Na papír, či do pracovního sešitu,  napište svůj příběh, kdy jste překonali sami sebe…
 • Pokračujte ve čtení z vlastní knížky, případně časopisu

MATEMATIKA
Měli bychom probírat úrok a úrokovou míru. Aby všichni pochopili, o co jde, necháme to až ve škole. Zatím si však můžete aspoň přečíst, o co jde – str. 41 – 42.

Stále trénujte to, o čem víte, že vám moc nejde (procenta, dělení v poměru, sčítání, odčítání, násobení, násobení 10, 100, 1 000, dělení….) – Příklady si vymyslete, nebo koukněte do učebnice – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – str. 43 - 48. Kontrolujte si výpočty kalkulačkou. Pár příkladů si schovejte vypočítané na papíru nebo ve zvláštním sešitě, ať mi máte co ukázat 😊. K procvičování můžete využít odkazy na webu – viz úkoly na minulý týden.
 
Nezapomeňte na písemné dělení, trénujte odhad výsledku. Příklad si vymyslete, zkontrolujte na kalkulačce. Můžete trénovat dělení jednociferným i dvojciferným dělitelem.
 
př. 19 096 : 62 = 308             190 : 62 (190 : 60) – odhad = 3 napíšu do výsledku a dopočítám zbytek. Ten zapisuji do „ocásku“;
        049                                 49 : 62 - odhad 0
          496                               496 : 62 (500 : 60) – odhad 8
            00
 
GEOMETRIE – trénujte kružnice, pokud máte kružítko. Pokud ho nemáte, zopakujte si aspoň rozdíl mezi průměrem a poloměrem (d = 2 . r).


ZEMĚPIS
 • jen se letmo podívejte na mapky v učebnici (velké) str. 32 (severní A), 38 (stř. A) a 40 (jižní A) a pokuste se na nich najít údaje ze zápisu do sešitu
 • https://www.youtube.com/watch?v=bj-c2IUNMVQ
 • zápis do sešitu:
Amerika
 • nachází se na západní polokouli
 • má tři části:
 • SeverníA. – Kanada, USA
 • StředníA. – Kuba, Dominikánská republika, Haity
 • JižníA. – Brazílie, Peru, Chile…
 • obyvatelstvo – původní INDIÁNI, černoši, míšenci, přistěhovalci
 • Hory: SA – Kordillery, JA – Andy
 • Řeky:SA – Mississippi, Missouri, JA – Amazonka, Paraná
 • Nížiny:SA – Mississipská, JA – Amazonská
 
DĚJEPIS
 
Život v socialistickém státě
Po smrti Stalina (SSSR) a Gottwalda se upustilo od tvrdých trestů.
V roce 1956 byl v SSSR odsouzen stalinismus. V KSČ byla snaha o zlepšení hospodaření. Došlo ke krizi. Odebírání majetku a združstevňování pokračovalo.
1957 – po smrti Zápotockého (prezident po Gottwaldovi) se stal prezidentem Antonín Novotný.
1960 – nová Ústava – přejmenovaný název naší republiky – ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKAČSSR
 

PŘÍRODOPIS
https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk
 • do sešitu vyrobte tuto tabulku, pokud zvládnete (může být i na šířku), jinak vám ji dám ve škole:
Ekosystémy
EKOSYSTÉM PŘIROZENÝ UMĚLÝ
Množství druhů velké malé
Vztahy mezi organismy přirozené - rovnováha narušené
Zásahy člověka minimální velké
Energie Slunce dodatková – od člověka
Příklad prales, horská louka, řeka, jezero pole, rybník, nádrž, zahrada, park
 

CHEMIE
 • uč. str. 36 – 37
 • pokud chcete pokus: https://www.youtube.com/watch?v=suKrlJUpRXY
 • ve škole mi připomeňte hrátky se škrobem (jinak zapomenu)!!! - Vypadá to, že do školy jen tak nepůjdem, tak můžete zkusit sami: pokud najdete v kuchyni bramborový škrob smíchejte ho v mističce s trochou vody - udělejte kaši. Pozorujte, co se děje, pokud jezdíte v kaši prstem pomalu, a co, když rychle.
 • při škrabání brambor k obědu si všimněte bílé látky, která se z brambor uvolňuje = škrob
 • dejte si k úkolům něco sladkého (třeba jablko nebo bramboru 😊)
 • do sešitu:
Sacharidy = cukry
 • obsahují uhlík C, vodík H a kyslík O
 • významná složka potravy – energie
 • glukóza – hroznový cukr
 • - bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě
 • - je v ovoci, medu, krvi
 • - vzniká při FOTOSYNTÉZE
 
                                světlo, teplo, chlorofil
oxid uhličitý + voda  ------------------------------ glukóza + kyslík
 
 • sacharóza – řepný cukr
 • - z cukrové řepy
 
 • škrob
 • - z brambor, obilí
 • - málo rozpustný ve vodě
 • - k výrobě glukózy, technických lepidel
 
Fyzika 

Zápis:
NAPĚTÍ MEZI ZEMÍ A ZÁSUVKOU
Elektrická zásuvka má dvě zdířky. Napětí mezi zemí a pravou zdířkou je 0V (nula Voltů). Napětí mezi zemí a levou zdířkou je 230V.
V zásuvce jsou tedy dva vodiče: fázový a nulový. Fázový má napětí 220V. Nulový nemá žádné napětí a je spojen se zemí.
KOLÍK
Bezpečné jsou spotřebiče, které mají povrch z plastu nebo jiné nevodivé látky. Některé spotřebiče mají kovový povrch, proto se jejich povrch spojuje s nulovým vodičem.
UZEMNĚNÍ
Ve vlhku je větší nebezpečí elektrické rány. V koupelně, nebo kdekoliv, kde je vlhko musí být všechny kovové věci a vodovodní trubky navzájem spojeny vodičem Potom jsou všechny kovové věci uzemněny.

Úkoly: pročíst strany 53-57, nakonec zápisu překreslit obrázek o uzemnění ze strany 56
 
 
 
OBČANSKÁ VÝCHOVA
 • prolistujte učebnici str. 67 – 72, prohlédněte obrázky
 • nenakažte se koronavirem!!!
 
ANGLIČTINA

Trénujte, tvořte věty se slovíčky, která znáte (Př. Já jsem dívka. Ona má dlouhé vlasy. Umím skákat. Potřebuju 5 pastelek….).

sloveso být:
TO BE         výslovnost:      překlad:                           množ. číslo:  výslovnost:      překlad:
I am            AJ EM              já jsem                             We are          VÍ ÁR              my jsme
You are       JÚ ÁR              ty jsi                                 You are         JÚ ÁR             vy jste
He is           HÝ IS               on je                                They are       DEJ ÁR            oni jsou
She is          ŠÍ IS                ona je
It is             IT IS                  ono (to je) je


sloveso mít:
TO HAVE              výslovnost:         překlad:
TO HAVE              výslovnost:         překlad:
I have got             AJ HEV GOT       já mám
You have got       JÚ HEV GOT       ty máš
He has got           HÝ HES GOT      on má
She has got          ŠÍ HES GOT        ona má
It has got             IT HES GOT        ono (to) má

 
přivlastňovací zájmena:
my                       MAJ                   moje
your                     JÓR                    tvoje
his                        HIS                     jeho
her                       HER                   její
its                         ITS                     toho (onoho)


 • procvičování slovíček (vyberte jen to, co zvládnete):
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida