Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP
 1. ročník (Jirsa Radek),  7. ročník (Patrný William), 8. ročník (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova:
 • globální čtení: okruh DOMÁCÍ ZVÍŘATA
 • poznávání a přiřazování obrázků (první čtení) a nápisů
 • metoda VOKS (výměna obrázků za předmět) – opakovat POTRAVINY
 • přiřazování fotografií a jmen členů rodiny
 • skládání svého jména a příjmení dle vzoru
 • orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim
 • zapamatování si jednoduchých pobídek a pokynů
 •  reakce na oslovení  (vlastní jméno),  na  zavolání
 • vyjádření pojmu: CHCI – NECHCI (negace)                                                                                                


  + 7.roč.
 • třídění a řazení předmětů dle různých kritérií (velikost, barva, obsah, tvar )
 • skládání dějových obrázků (pohádky na kartičkách)
 • sestavování polovin nepravidelně dělených (domácí zvířata)
 • orientace na řádku, řazení zleva doprava - diktát
 • +8.roč.:     
 • posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu
 • skládání slov z písmen
 •  vybarvování omalovánek
 • Graf. schopnosti
 • rozvíjení hrubé motoriky: cvičení paže, lokte zápěstí , uchopení předmětů do celé ruky, do špetky, do dvou prstů (předměty a pomůcky denní potřeby)
 • rozvíjení  jemné motoriky: cvičení dlaně a prstů  obou rukou, prstová gymnastika,  
 • hygiena psaní – správné držení psacího náčiní, správné sezení při psaní
 • čmárání: prstem do písku, do krupice, čočky, na papír                                                                         


         + 7.roč.:
 • sestavování písmen, rovnání písmen do řádků
 • psát tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích písmen
Smyslová výchova:
- nácvik sluchového soustředění na zvuky – poznávání hlasů zvířat                                                    
- zvukové programy na PC         
- poslech hudby       
- nápodoba hlasů zvířat   
- dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže prstů a dlaně, automasáž   
- orofaciální stimulace v oblasti tváří, rtů, dásní, dutině ústní, stimulace jazyka (masáž, hlazení, ťukání, štípnutí, zubní kartáček, tyčinka, potraviny…)
pokud to Radek přijme                                                                                 
- vibrace – odhmat z mluvidel                                                                                                                    
- rozvoj chuťové percepce – správné kousání a polykání potravy 
- rozvoj čichové percepce – sfukování, foukání                            

 +7.roč. :   
- vyhledávání předmětů podle tvaru a barvy           
- řazení barev podle vzoru - střídání barev   
- upevňování vizuomotorické koordinace: napodobování různých pohybů,  pexesa apod.      
- rozlišování vlastností předmětů: měkké – tvrdé, hladké – drsné      
- orientace v prostoru: nahoře, dole, vpředu, vzadu, vedle;               
- orientace na ploše: nahoře, dole, na začátku– na konci, vedle         
- rozlišování chutí potravin (sladký, slaný, kyselý) - chutný, nechutný (dobrý – nedobrý), vyjádření gestem, obrázkem       

+8.roč.:
 - rozlišování geometrických tvarů 
- řazení předmětů podle velikosti, rozlišování, pojmů: malý – velký, dlouhý – krátký          
- třídění obrázků podle obsahu: květiny, ovoce, zvířata…           
- vyhledávání předmětů stejných barev        
- poznávání a třídění předmětů: kulatý, hranatý, špičatý    
- rozlišování vlastností předmětů a jejich třídění: těžké – lehké 
- vpravo – vlevo, pravá a levá ruka     
- hry s bublinkami