Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

IV. třída ZŠ - p. uč. K. Keslerová

7. ročník ZŠ
Český jazyk, 7. roč.

 1. Procvičování: Vzory rody středního (str. 35 – 38)
 2. Opakování pádových otázek, určování pádů (str. 30 – 33)
 3. Opakování vyjmenovaných slov B-Z (uč. str. 13 – 17)
 4. Naučit se vzory rodu ženského uč. str. 39 – 43
 
Čtení
Pokračujte ve čtení knížky dle vlastního výběru z minulého týdne. Číst denně alespoň 10 min nahlas.
 
Anglický jazyk

 1. Opakování My house https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-the-flat
 2. Opakování Toys https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/toys
 3. Naučit se slovíčka téma ovoce – zelenina
 4. Cvičení na procvičování viz e-mail

Matematika
 1. Opakování písemného sčítání, odčítání
 2. Procvičování písemného násobení jednociferným číslem (uč. str. 30 – 32) jak v řádku, tak pod sebe
 3. Procvičování písemného násobení dvojciferným číslem (uč. str. 33 – 35)
 4. Opakování násobilky 1-10 ! ! !
 
Dějepis

 1. Opakování ze sešitu Díváme se do talíře, který jste si napsali min týden do sešitu, umět odpovědět na otázky za textem na téma Díváme se do talíře
 2. Shlédněte na youtube Dějiny udatného českého národa – gotická móda https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM
 3. Začátek husitských válek, zápis viz e-mail, číst v učebnici str. 44 - 45
 
Zeměpis

 1. Ústecký kraj,číst v učebnici str. 40 – 41
 2. Vyhledávejte na internetu hesla jako Říp, Krušné hory, České středohoří, Ústí nad Labem, Litoměřice, chemický průmysl, těžba hnědého uhlí atd.
 3. Na youtube se podívejte na zajímavost – stěhování kostela v Mostě viz https://www.youtube.com/watch?v=r0vtXh901fQ&t=1835s
   
Přírodopis
1. Číst Obojživelníci v učebnici str. 37 – 40
2. na youtube je zajímavé video https://www.youtube.com/watch?v=NsfzBxIGGT0
3. A zde se podívejte na vývoj žáby. https://www.youtube.com/watch?v=XOgSDQ5X-NA
Fyzika
1. Jednoduché stroje str. 38-40, viz zápis, následující zápis viz e-mail
 
 
8. ročník ZŠS
Čtení

 1. Jak pečujeme o své zdraví; Nebuďme lhostejní
 2. Cokoli dalšího z vlastního výběru
 
Psaní
- Ze všech cvičení napsat do sešitu či na papír cca 10 slov
 

 1. Slabiky dě, tě, ně, viz https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e- dle vlastního výběru
 2. Tvrdé měkké slabiky https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/souhlasky
 
Počty
- na https://skolakov.eunajdete různá cvičení na procvičování +/- do 100 s přechodem, násobky č. 2 a 5, porovnávání atd. Pár příkladů (cca 10) napiš do sešitu
 

 1. Sčítání odčítání do 100 s přechodem https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b
 2. Procvičovat násobky čísla 2 https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/prirazovani2.htm, nově 5.
 
Člověk a společnost
- Jan Hus, počátky husitských válek
 
Člověk a příroda
- Obojživelníci viz 7. ročník