Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

III. třída – 6. ročník

Rodičům moc děkujeme za péči a trpělivost, kterou svým dětem při plnění úkolů dávají. Prosíme o zakládání všech vypracovaných úkolů.  
Český jazyk – str. 26 – 28
Ø  Nové učivo: Vyjmenovaná slova poz – význam slov a cvičení na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z
Ø  Stále procvičujte všechna vyjmenovaná slova, nejvhodnější je  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida, jinak použijte učebnici
Ø  Zaveďte si pracovní sešit (nebo pište na papír) a do něho zapište cvičení: str. 28, cv. 5
Čtení – str. 16, str. 61-62  Pohádka ze scénáře (můžete se také podívat na animovanou pohádku Malá mořská víla)
https://www.youtube.com/watch?v=cii88cwpcqc&list=PLeWJoewK2o4p715Gxk-5boQWgL1u8idIm&index=4
Ø  Pokuste se vymyslet nějakou pohádku a napište ji na volný list papíru
Ø  Pokračujte ve čtení z knížky, kterou máte doma
 
Matematika
-        Procvičování příkladů na dělení se zbytkem str. 66, cv. 1, 2, 3, str. 69. cv. 8
-        Vypsat příklady na násobky čísel 5 a 6
-        Geometrie str. 88 cv. 2
-        Zopakovat převody jednotek času Přírodověda str. 46
Procvičujte na stránkách: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6
 
Přírodopis
-        Zopakujte se téma Houby v Přírodovědě na str. 7
-        Úkol: nakreslete a popište jednu jedlou a jednu jedovatou houbu, na pomoc si můžete vzít učebnici
 
Fyzika
-        Rozdělte papír na čtyři části s názvy páka, kladka, šroub a nakloněná rovina – ke každému jednoduchému stroji připište co nejvíce příkladů a jeden nakreslete. Na pomoc si můžete vzít učebnici.
 
Dějepis
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
MYKÉNY
-        Starořecký stát
-        Peloponéský poloostrov
-        Paláce s opevněnými hradbami
-        Města za palácovými zdmi – kanalizace, vodovody, koupelny, cesty
-        Vývoz výrobků přes Středozemní moře
-        Trójská válka
-        Řecká abeceda ALFABETA
-        Konec této civilizace ve 12. století př. n. l. – nápor kmenu Dórů
Přečíst text v učebnici str. 18 – 20, prohlédnout obrázky
Občanská výchova
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
-        Lidé jsou součástí přírody
-        PŘÍRODU MUSÍME CHRÁNIT!
 
Životní prostředí tvoří:
·        Přírodní složka – voda, půda, živočichové, rostliny, vzduch
·        Umělá složka – vytvořeno člověkem (stroje, domy)
·        Sociální složka – lidé
 
Úkol: ke každé složce dokreslit do sešitu jeden obrázek, přečíst ve Vlastivědě str. 42 a 43, odpovídejte na otázky
 
Zeměpis
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
Práce s mapou a buzolou
Kompas a buzola – pomocníci na určování světových stran. Složení kompasu: skládá se z růžice a střelky, která vždy ukazuje na sever.
Úkol: Vlastivěda str. 15 přečíst a do sešitu překreslit obrázek směrové růžice
 
Tělesná výchova
V rámci posilování imunity si každý den udělejte alespoň 10 dřepů a 10 x sedy - lehy, můžete skákat přes švihadlo. Když se budete hodně nudit, můžete si zacvičit podle tohoto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw
 
Pracovní vyučování
Pokud budete mít chuť a ingredience, můžete rodičům za odměnu upéct perník, který jsme se naučili ve škole. Přikládám recept: Perník – 2 hrníčky hladké mouky, 1 hrníček pískového cukru, 1 hrníček mléka, ½ hrníčku oleje, 2 vejce, 2 lžíce kakaa, 1 prášek do perníku, trochu prášku do pečiva. Pro vylepšení lze promazat marmeládou a polít čokoládou.
 
Moc vám všem děkujeme za spolupráci, přejeme spousty sil, zdraví a dětem posíláme pozdravyANGLIČTINA 

Trénujte, tvořte věty se slovíčky, která znáte (Př. Já jsem dívka. Ona má dlouhé vlasy. Mám dvě nohy. Ty máš čtyři tužky. On je vysoký. To je moje auto….)

sloveso být:
TO BE         výslovnost:      překlad:                          
I am            AJ EM              já jsem                            
You are       JÚ ÁR              ty jsi                                
He is           HÝ IS                on je                               
She is          ŠÍ IS                 ona je
It is               IT IS                 ono (to je) je
 
sloveso mít:
TO HAVE              výslovnost:         překlad:
I have got             AJ HEV GOT       já mám
You have got       JÚ HEV GOT       ty máš
He has got           HÝ HES GOT      on má
She has got          ŠÍ HES GOT       ona má
It has got             IT HES GOT        ono (to) má
 
přivlastňovací zájmena:
my                       MAJ                   moje
your                     JÓR                    tvoje
his                        HIS                     jeho
her                       HER                   její
its                         ITS                     toho (onoho)

  • procvičování slovíček (vyberte jen to, co zvládnete):
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida